LIKE SHARE ĐẠT MỐC - NHẬN QUÀ CỰC SỐC 11.08.2017

Sự kiện: ☀LIKE SHARE ĐẠT MỐC - NHẬN QUÀ CỰC SỐC ☀

➤Đạt mốc nào, có quà mốc đấy.
➤Cứ đạt mốc, code chung sẽ được công khai luôn tại đây:
✪ Code mốc 1: 500 exp và 88888 bạc
✪ Code mốc 2: 1000 exp và 8888888 bạc
✪ Code mốc 3: Dương báu vũ khí 4 sao và exp VIP

☀Lưu ý: quà tăng theo từng mốc, bao gồm EXP + Bạc + thẻ VIP (thẻ VIP chỉ có ở mốc 3)
☀Thời gian sự kiện: ĐẾN 19H NGÀY CHỦ NHẬT ( 13/8 )

Chúc các Đô đốc cuối tuần vui vẻ!

•••••••••••••••••••••••••••••••
⚓️ Group thảo luận: http://fb.com/groups/thuychien.vn
⚓️ Trang chủ: http://thuychien.vn
•••••••••••••••••••••••••••••••
TẢI GAME
⚓️ Tải bản iOS: itunes.apple.com/vn/app/id1208331445
⚓️ Tải bản Android: https://play.google.com/store/apps/details…
⚓️ Tải bản PC: http://thuychien.vn
•••••••••••••••••••••••••••••••
THỦY CHIẾN - GAME BẮN SÚNG ĐẦU TIÊN TRÊN BIỂN !
#ThuyChien #gamebansungtrenbien

Close