[Sự kiện] Nhân đôi EXP, Bạc cuối tuần 25.08.2017

Chào các thuyền trưởng, 🚢🚢🚢

Hasley xin gửi đến các vị sự kiện X2 Exp và Bạc trong 2 ngày cuối tuần như sau:

1) Nhân đôi EXP 

⚓️ Thời gian: Từ 12:00 -14:00 và 20:00 -  24:00 ngày 26/08/2017

⚓️ Nội dung: Vào khung giờ trên  khi tham gia các trận chiến các thuyền trưởng sẽ nhận thêm gấp đôi số kinh nghiệm đạt được.

2) Nhân đôi Bạc

⚓️ Thời gian: Từ 18:00 -24:00 ngày 27/08/2017

⚓️ Nội dung: Vào khung giờ trên  khi tham gia các trận chiến các thuyền trưởng sẽ nhận thêm gấp đôi số Bạc đạt được.

Chúc các vị cuối tuần vui vẻ!

Close