[Tính năng] Bảng Xếp Hạng 14.08.2017

Trong quá trình chinh phục các đại dương sẽ có rất nhiều các thuyền trưởng lỗi lạc, tài ba. Do đó Bảng Xếp Hạng là một phần không thể thiếu và là nơi lưu lại tên tuổi các vị đó. Sau đây xin gửi đến các bạn chi tiết hơn về các thông số trong bảng xếp hạng của trò chơi.

Giao diện bảng xếp hạng hiển thị các mục sau:

  • Đối với đô đốc mạnh nhất : Thứ tự xếp hạng, đẳng cấp người chơi, tên người chơi, cấp độ, tổng điểm, số trận, tỉ lệ thắng, chiếm hạm.

Hình ảnh Bảng xếp hạng trong trò chơi.

  • Đối với Clan mạnh nhất : Thứ tự xếp hạng, tên Clan, cấp, thành viên, tổng điểm.

Hình ảnh Bảng xếp hạng trong trò chơi.

  • Đối với Giải đấu cá nhân : Thứ tự xếp hạng, đẳng cấp người chơi, tên người chơi, cấp độ, điểm một mùa, số trận, tỉ lệ thắng, Thưởng.

Hình ảnh Bảng xếp hạng trong trò chơi.

  • Đối với Giải đấu Clan : Thứ tự xếp hạng, tên Clan, điểm một mùa, thưởng.

Hình ảnh Bảng xếp hạng trong trò chơi.

  • Đối với bảng Chi tiết : Thứ tự xếp hạng, đẳng cấp người chơi, tên người chơi, cấp độ, thành tích

Hình ảnh Bảng xếp hạng trong trò chơi.

Close