+) Tính đạo hàm của hàm số. Tìm các điểm xi (I =1,2,3,…,n) nhưng trên kia đạo hàm bằng 0 hoặc không xác định

+) Sắp xếp những điểm xi theo sản phẩm công nghệ tự tăng nhiều cùng lập bảng biến hóa thiên

+) Dựa vào bảng biến chuyển thiên để Tóm lại khoảng tầm đồng trở nên với nghịch biến hóa của hàm số bên trên tập khẳng định của chính nó. (giả dụ y’ > 0 thì hàm số đồng biến đổi, trường hợp y’  + (3x^2-7x - 2);

Lời giải chi tiết:

 (y=frac13x^3+3x^2-7x-2)

Tập xác định: (D=R.)

Có (y"=x^2+6x-7) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow x^2+6x-7=0) (Leftrightarrow left< eginalign & x=1 \ & x=-7 \ endalign ight..)

Bảng biến thiên:

*

Vậy hàm số đồng biến trên các khoảng tầm (left( -infty ;-7 ight)) cùng (left( 1;+infty ight)).

Hàm số nghịch biến trên (left( -7; 1 ight).)


Bạn đang xem: Bài tập 1 trang 9 toán 12

LG c

c) (y = x^4) - (2x^2) +( 3);

Lời giải chi tiết:

 (y=x^4-2x^2+3)

Tập xác định: (D=R.)

Có (y"=4x^3-4x) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow 4x^3-4x=0)

(eginarrayl Leftrightarrow 4xleft( x^2 - 1 ight) = 0\ Leftrightarrow left< eginarrayl4x = 0\x^2 - 1 = 0endarray ight.\ Leftrightarrow left< eginarraylx = 0\x = pm 1endarray ight.endarray)

Bảng biến thiên:

*

Vậy hàm số đồng vươn lên là trên những khoảng (left( -1; 0 ight)) và (left( 1;+infty ight).)

Hàm số nghịch biến hóa trên các khoảng tầm (left( -infty ;-1 ight)) với (left( 0; 1 ight).)


LG d

d) (y = -x^3)+ (x^2) - (5).

Lời giải bỏ ra tiết:

(y=-x^3+x^2-5)

Tập xác định: (D=R.)

Có (y"=-3x^2+2x) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow -3x^2+2x=0) (Leftrightarrow left< eginalign & x=0 \ & x=frac23 \ endalign ight..)

Bảng thay đổi thiên:

*

Vậy hàm số đồng phát triển thành trên khoảng (left( 0;frac23 ight).)

Hàm số nghịch thay đổi trên các khoảng (left( -infty ;0 ight)) với (left( frac23;+infty ight).)

Loigiaitốt.com*
Bình luận
*
Chia sẻ

Bài tiếp sau
*

Xem thêm: Cách Thiết Lập Font Chữ Mặc Định Font Chữ Trong Excel 2010 2013 2016*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


Vấn đề em chạm chán buộc phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó phát âm Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết góp thuychien.vn
Cảm ơn các bạn đã áp dụng Loigiaitốt.com. Đội ngũ gia sư bắt buộc nâng cao điều gì nhằm các bạn mang đến nội dung bài viết này 5* vậy?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *