Chuyển thay đổi dữ liệu04.08.2016Kích39.7 Kb.

Bạn đang xem: Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ mẫu c07 hd

Đơn vị:

Sở phận: ....................................................

Mã đơn vị bao gồm quan hệ tình dục cùng với ngân sách: .......

Mẫu số C07 – HD

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LÀM THÊM GIỜTháng......... năm ............

Số: .................

Xem thêm: Tổng Hợp Cách Đăng Video Lên Facebook Không Bị Bản Quyền Âm Thanh Facebook

Số TT Họ với tên Hệ số lương Hệ số prúc cấp cho chức vụ Hệ số phú cung cấp khác Cộng hệ sô Tiền lương tháng Mức lương
Ngày Giờ
A B 1 2 3 4 5 6 7
Cộng x x x x x x
Làm thêm ngày làm việc Làm thêm ngày vật dụng bảy, nhà nhật Làm thêm ngày

lễ, tết

Làm thêm buổi đêm
Tổng cộng tiền Số ngày ngủ bù Số chi phí thực được thanh hao toán Người nhận chi phí cam kết xác nhận
Số giờ Thành tiền Số giờ Thành tiền Số giờ Thành tiền Số giờ Thành tiền Số ngày Thành tiền
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19=16-18 C
x x x x x x
Tổng số chi phí (viết bằng chữ):

(Kèm theo ....... triệu chứng tự gốc: Bảng chnóng công làm cho thêm quanh đó giờ mon ....... năm ..........)

Ngày ..... tháng ..... năm .......
Người đề nghị thanh toán(Ký, bọn họ tên) Kế toán trưởng(Ký, chúng ta tên) Thủ trưởng đơn vị(Ký, họ tên)