Excel là khí cụ thao tác gần như là cần phải bao gồm với kế toán với kiểm toán. Đây cũng chính là chế độ tâm đầu ý hợp góp kế toán và kiểm toán viên chấm dứt công việc một giải pháp gấp rút tốt nhất. Học Viện thuychien.vn ra mắt 6 hàm hay sử dụng nhất vào nhiệm vụ kế toán thù kiểm toán thù.

Bạn đang xem: Các hàm excel thường dùng trong kế toán

 

1. HÀM TÍNH TỔNG (SUMPRODUCT, SUMIF, SUMIFS)

a. Hàm SUMPRODUCT

Cú pháp: = SUMPRODUCT(mảng 1,mảng 2, …,mảng n)

Công dụng: Nhân các thành phần tương ứng vào các mảng đã đến và trả về tổng của các tích số này.

Lưu ý:

Các đối số mảng phải có cùng kích thmong. Nếu ko, hàm SUMPRODUCT trả về cực hiếm lỗi #VALUE!Hàm SUMPRODUCT coi các mục của mảng ko có dạng số là số không.

Ví dụ: Tổng VAT = 1,000,000 *5% + 2,000,000*10% + 3,000,000 *15%

*

b. Hàm SUMIF

Cú pháp: =SUMIF(Vùng ĐK,Điều khiếu nại,Vùng tính tổng)

Công dụng: Tính tổng các ô có giá trị số vào vùng tính tổng nhưng tất cả ô tương xứng và một sản phẩm ở trong vùng điều kiện thỏa điều kiện đề ra. Điều khiếu nại yêu cầu được diễn tả dưới dạng chuỗi (đặt điều kiện vào “lốt ngoặc kép”) và bước đầu vì những toán thù tử >,>=,.

Lưu ý:

Nếu vùng ĐK trùng với vùng tính tổng, bọn họ chỉ không cần phải nhập vùng tính tổng vào cách làm. lúc kia, cú pháp của hàm SUMIF đã đổi thay như sau: Cú pháp: =SUMIF(Vùng ĐK,Điều kiện). Ví dụ: tính tổng doanh thu người sử dụng lệch giá trên 1 tỷ. 

c. Hàm SUMIFS

Cú pháp: =SUMIFS(Vùng tính tổng, vùng ĐK 1, điều kiện 1, vùng ĐK n, ĐK n)

Công dụng: Tính tổng theo 1 hoặc những điều kiện

Lưu ý: Sumifs có nhiều ưu thế hơn Sumif: trả về vùng dữ liệu sum lúc có tác dụng truy hỏi soát, (Ctrl+<), thao tác trên và một worksheet 

2. HÀM DÒ TÌM (VLOOKUPhường, HLOOKUP)

Cú pháp: = VLOOKUP(Giá trị dò search,Bảng dò search,Số sản phẩm công nghệ từ cột dò tra cứu,Kiểu dò tìm)

Công dụng: Tìm kiếm giá trị tự bảng dò tra cứu theo chiều dọc.

Kiểu dò kiếm tìm = 0 hoặc FALSE: dò kiếm tìm chính xác, nếu như không kiếm thấy đang trả về lỗi #N/A.Kiểu dò tìm kiếm = 1 hoặc TRUE: dò tra cứu giao động, lúc đó hàm sẽ lấy quý hiếm lớn số 1 gần bởi quý hiếm dò tra cứu nhưng bé dại hơn giá trị dò kiếm tìm. Dữ liệu sống cột dò search phải được bố trí theo máy từ tăng vọt.Ngược lại với hàm VLOOKUPhường là hàm HLOOKUP.. (Horizontal lookup), Có nghĩa là dò tra cứu theo hướng ngang.

Ví dụ: hlookup = 100 và vlookup = 100

*

3. HÀM XỬ LÝ CHUỖI (LEFT, RIGHT, MID, LEN, TRIM)

a. Hàm MID()

– Cấu trúc của hàm Mid() vào Excel MID(Chuỗi ,Vị trí bước đầu, )

– Công dụng: Hàm Mid() sử dụng để đưa ra n ký kết trường đoản cú của chuỗi (Text) từ bỏ ngay lập tức vị trí ban đầu được hướng dẫn và chỉ định Giải thích:

Chuỗi: Là chuỗi vnạp năng lượng bạn dạng bao gồm cất những ký kết từ phải kéo ra.Vị trí bắt đầu: Vị trí bước đầu để đưa n cam kết từ trường đoản cú vào chuỗi đã choSố ký tự: Là số ký kết tự ao ước kéo ra tự ngay vị trí bắt đầu của Chuỗi vẫn đến.

– Ví dụ

Mid(“Excel thuc khô giòn kiem toan”,7,9) = thuc hanh

Hàm Mid() đang lấy ra 9 ký từ bỏ tự địa chỉ bắt đầu là số 7 (chữ t) của chuỗi “Excel thuc hanh kiem toan”.

Xem thêm: Định Nghĩa, Tính Chất & Các Cách Chứng Minh Tam Giác Vuông Hay Nhất

b. Hàm LEN()

– Cấu trúc: =LEN(Chuỗi)

– Chức năng: Hàm Len() dùng để làm đếm chiều lâu năm (số ký kết tự) của chuỗi (Text)

Giải thích:

Chuỗi: Là chuỗi văn uống phiên bản bao gồm cất những ký trường đoản cú đề nghị đếm tổng chiều nhiều năm bao nhiêu ký tự.

– Ví dụ

Len(“ZaloPay”) = 7

Hàm Len() vẫn đếm tổng số cam kết tự của chuỗi “ZaloPay”.

c. Hàm LEFT()

– Cấu trúc: =LEFT (chuỗi, số cam kết tự)

– Chức năng: để lấy ra ký tự phía trái chuỗi

– Ví dụ:

=Left(“ZALOPAY”,4)=ZALO

d. Hàm MID

Cấu trúc: =MID(chuỗi,số ký kết tự bước đầu, tổng cộng cam kết trường đoản cú mong mỏi lấy)Chức năng: lấy các cam kết từ bỏ ở « giữa » chuỗi– Ví dụ:

e. Hàm TRIM

– Cấu trúc: =TRIM(chuỗi ký kết tự)

– Chức năng: Loại quăng quật những khoảng White vượt trong chuỗi.

– Ví dụ:

=TRIM(“ Zalo Pay ”) vẫn cho công dụng là ZaloPay. 

5. HÀM ĐIỀU KIỆN (IF, IFERROR) 

a. Hàm IF

Cú Pháp: IF (ĐK, giá trị 1, quý giá 2)

Ý Nghĩa: Nếu như “điều kiện” đúng thì kết quả hàm trả về là “quý hiếm 1”, ngược lại trả về “quý hiếm 2”.

b. Hàm IFERROR

Cú pháp: = IFERROR(cực hiếm, quý giá ví như lỗi)

Công dụng: Nếu biểu thức cực hiếm không tạo nên một lỗi, IFERROR() trả về kết quả của biểu thức; còn nếu như không, nó sẽ trả về cực hiếm ví như lỗi (là chuỗi rỗng hoặc một thông tin lỗi). 

c. Kết thích hợp IFERROR và VLOOKUP 

=IFERROR(VLOOKUP(quý hiếm tra cứu, vùng search 1, số cột search 1,0),VLOOKUP(giá trị tìm kiếm, vùng tra cứu 2, số cột tìm 2,0) 

6. HÀM ĐẾM DỮ LIỆU (COUNT, COUNTA, COUNTIF)

a. Hàm COUNT

– Cú pháp: COUNT(Value1, Value2, …)

– Chức năng: Hàm này dùng làm đếm các ô chứa dữ liệu thứ hạng số vào dãy

Với các tđắm say số: Value1, Value2… là mảng tuyệt dãy tài liệu. 

b. Hàm COUNTA

– Cú pháp: COUNTA(Value1, Value2, …)

Chức năng: Đếm tất cả các ô đựng dữ liệu.

c. Hàm COUNTIF

Cú pháp: COUNTIF(Range, Criteria)

Chức năng: Hàm này còn có chức năng đếm những ô chứa dữ liệu mẫu mã số theo một điều kiện mang lại trước.

Các tsi số: – Range: Dãy dữ liệu mà lại bạn có nhu cầu đếm. – Criteria: Là tiêu chuẩn chỉnh cho những ô được đếm. 

d. Hàm COUNTIFS

– Cú pháp: COUNTIFS(range1, criteria1, range2, criteria2, …)

– Chức năng: Hàm này dùng làm đếm toàn bô ô thỏa ĐK yêu cầu


*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *