Các inhỏ trên Desktop giúp bạn truy cập những chương trình ứng dụng (trải qua các shortcut – đường dẫn tắt), chương trình cấu hình hệ thống cũng như các tập tin, thư mục trên Desktop nkhô cứng với tiện lợi hơn chỉ bằng biện pháp nhấp chuột. Tuy nhiên, vì chưng lý do làm sao đó bạn muốn ẩn hoặc hiện các inhỏ này, bạn vẫn có thực hiện dễ dàng như sau ở Windows 10.

Chọn chuột phải bên trên khoảng trống bất kỳ ở screen Desktop, sau đó chọn mục View, tiếp theo chọn là Show Deskop icons để hiển thị các inhỏ Desktop (dấu check).

*
*
*
*
*
*

Cuối cùng lời khulặng của Cửa Hàng chúng tôi là bạn đề nghị sử dụng các ibé trên Desktop để bao gồm thể thuận tiện hơn vào quá trình làm việc với máy vi tính.