Máy tính CASIO fx 580VNX cung cấp chất vấn nhanh nghiệm của một pmùi hương trình lượng giác như thế nào? chúng ta thuộc liếc qua bài viết sau:

Bài toán: Giải những phương trình lượng giác sau:

$latex sin x=dfrac12$$latex sin 3x-cos 2x=0$

Lời giải:

1. $latex sin x=dfrac12$

Ta có $latex sin x=dfrac12Leftrightarrow sin x=sin dfracpi 6Leftrightarrow left< eginalign và x=dfracpi 6+k2pi \& x=pi -dfracpi 6+k2pi \ endalign ight.(kin mathbbZ)$

Để tìm góc $latex altrộn $ thoả $latex sin altrộn =dfrac12$ ta triển khai trên laptop CASIO fx 580VNX nhỏng sau:

Cách 1: Chuyển sang trọng đơn vị chức năng góc Radian

Cách bấm: qw22

Cách 2: Tìm góc $latex altrộn $

Cách bấm: qj1P2=Máy tính hiển thị:
*
Thao tác trên máy tính

2. $latex sin 3x-cos 2x=0$

Ta có:

$latex sin 3x-cos 2x=0$ 

$latex Leftrightarrow sin 3x=cos 2x$

$latex Leftrightarrow sin 3x=sin left( dfracpi 2-2x ight)$ 

$latex Leftrightarrow left< eginaligned và 3x=fracpi 2-2x+k2pi \ và 3x=pi -left( fracpi 2-2x ight)+k2pi \ endaligned ight.(kin mathbbZ)$ 

$latex Leftrightarrow left< eginaligned và x=dfracpi 10+dfrack2pi 5 \ & x=dfracpi 2+k2pi \ endaligned ight.(kin mathbbZ)$

Ta có thể sử dụng công dụng CALC để khám nghiệm lại công dụng nlỗi sau:

Cách 1: Chuyển máy vi tính sang trọng đơn vị chức năng góc Radian (Nếu đang làm việc đơn vị này thì bỏ lỡ bước này)

Cách bấm: qw22

Bước 2: Chuyển vế cần của phương trình về vế trái cùng nhập biểu thức:

Cách bấm: j3<)pk2<)Máy tính hiển thị:
*
Nhập biểu thức

Bước 3: Ta tính cực hiếm của biểu thức vừa nhập tại $latex x=dfracpi 10$ (ứng cùng với $latex k=0$)

Cách bấm: rqKP10==Máy tính hiển thị:Kết quả CALC trên x = 0

Ta thường xuyên khám nghiệm trên $latex x=dfracpi 10+dfrac2pi 5$ (ứng cùng với $latex k=1$)

Cách bấm: rqKP10==Máy tính hiển thị:Kết quả bên trên laptop CASIO fx 580VNX

Vậy ứng với $latex k=0$ cùng $latex k=1$ biểu thức đều bởi $latex 0$. Do đó hoàn toàn có thể an tâm về hiệu quả $latex x=dfracpi 10+dfrack2pi 5(kin mathbbZ)$. Các các bạn demo thực hành với chúng ta nghiệm còn lại.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *