Excel cho thuychien.vn 365 Excel cho web Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Xem thêm...Ít hơn
*

Lưu ý: thuychien.vn Excel có giới hạn về cột và hàng như sau: chiều rộng 16.384 cột và chiều cao 1.048.576 hàng.

Bạn đang xem: Cách chèn thêm hàng trong excel


Chèn hoặc xóa cột

Chọn ô bất kỳ trong cột, rồi đi đến trang chủ > chèn > các cột trang tính chèn hoặc xóa cộttrang tính.

Ngoài ra, hãy bấm chuột phải vào đầu cột, rồi chọn chèn hoặc xóa

Chèn hoặc xóa hàng

Chọn ô bất kỳ trong hàng, rồi đi đến trang chủ > chèn > chèn các hàng trang tính hoặc xóa hàngtrang tính.

Ngoài ra, hãy bấm chuột phải vào số hàng, rồi chọn chèn hoặc xóa.

Tùy chọn định dạng

Khi bạn chọn một hàng hoặc cột có định dạng được áp dụng, định dạng đó sẽ được chuyển sang một hàng hoặc cột mới mà bạn chèn. Nếu bạn không muốn áp dụng định dạng, bạn có thể chọn nút chèn tùy chọn sau khi bạn chèn, rồi chọn từ một trong các tùy chọn như sau:

*

Nếu nút chèn tùy chọn không hiển thị, sau đó đi đến các tùy chọn > tệp > nâng cao > trong nhóm cắt, sao chép và dán , hãy chọn tùy chọn Hiển thị nút tùy chọn chèn .


Chèn hàng

Để chèn một hàng duy nhất: Bấm chuột phải vào toàn bộ hàng ở trên mà bạn muốn chèn hàng mới, rồi chọn chèn hàng.

Để chèn nhiều hàng:Chọn cùng một số hàng trên đó bạn muốn thêm những hàng mới. Bấm chuột phải vào vùng chọn, rồi chọn chèn hàng.

Chèn cột

Để chèn một cột duy nhất: Bấm chuột phải vào toàn bộ cột ở bên phải vị trí bạn muốn thêm cột mới, rồi chọn chèn cột.

Để chèn nhiều cột:Chọn cùng một số cột ở bên phải vị trí bạn muốn thêm những cột mới. Bấm chuột phải vào vùng chọn, rồi chọn chèn cột.

Xem thêm: Cách Bỏ Tracking Trong Word 2007 2010, Track Changes

Xóa ô, hàng hay cột

Nếu bạn không cần bất kỳ ô nào, hàng hoặc cột hiện có, sau đây là cách xóa chúng:

Chọn ô, hàng hay cột mà bạn muốn xóa bỏ.

Bấm chuột phải, rồi chọn tùy chọn xóa thích hợp, ví dụ: xóa ô & Shift lên, xóa ô & Shift trái, xóa hàng  hoặc xóa cột

Khi bạn xóa hàng hoặc cột, các hàng hoặc cột khác sẽ tự động chuyển lên hoặc sang trái.


Mẹo: Nếu bạn đổi ý ngay sau khi đã xóa một ô, hàng hoặc cột, chỉ cần nhấn Ctrl+Z để khôi phục nó.


Chèn ô

Để chèn một ô đơn:

Bấm chuột phải vào ô bên trên bạn muốn chèn ô mới.

Chọn chèn, rồi chọn các ô & Shift xuống.

Để chèn nhiều ô:

Chọn cùng một số ô bên trên mà bạn muốn thêm các ô mới.

Bấm chuột phải vào vùng chọn, rồi chọn chèn các ô> & Shift xuống.


Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Các tác vụ cơ bản trong Excel

Tổng quan về các công thức trong Excel


*
*
*

Bạn cần thêm trợ giúp?


Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia thuychien.vn dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
thuychien.vn Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Nhà phát triển
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © thuychien.vn 2021
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *