Nguyễn Xuân Hoànvừa sở hữu Thành công tài khoản Nin-Ja Mã Sô: 5.627 với cái giá 200.000vnđ, Nguyễn Xuân Hoànvừa download Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 5.632 với mức giá 200.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Nin-Ja Mã Sô: 4.965 với cái giá 80.000vnđ, Toànvừa thiết lập Thành công tài khoản Nin-Ja Mã Sô: 10.101 với cái giá 70.000vnđ, Long Trầnvừa cài đặt Thành công thông tin tài khoản Ninja Mã Sô: 10.696 với giá 1trăng tròn.000vnđ, Linch Trươngvừa thiết lập Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.582 với giá 100.000vnđ, Tuấn Trầnvừa cài Thành công thông tin tài khoản Nin-Ja Mã Sô: 10.185 với mức giá 100.000vnđ, Đại Giavừa cài đặt Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.746 với mức giá 70.000vnđ, Hiếu Nguyễnvừa tải Thành công thông tin tài khoản Ngọc Rồng Mã Sô: 94 với giá 200.000vnđ, Tuấn Trầnvừa download Thành công thông tin tài khoản Nin-Ja Mã Sô: 10.496 với cái giá 100.000vnđ, Đại Giavừa thiết lập Thành công thông tin tài khoản Ninja Mã Sô: 10.097 với giá 100.000vnđ, Đại Giavừa thiết lập Thành công thông tin tài khoản Nin-Ja Mã Sô: 10.130 với mức giá 100.000vnđ, Hiếu Nguyễnvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 4.152 với cái giá 200.000vnđ, Đại Giavừa tải Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 5.454 với mức giá 70.000vnđ, Lê Văn Huấnvừa download Thành công tài khoản Nin-Ja Mã Sô: 2.399 với mức giá 100.000vnđ,

• Chuyển Slặng Đăng KýLấy mã số chuyển slặng.+Dùng syên ổn ĐK soạn: GO SIMCU TK MK gửi 6020

Chuyển sim ĐK.+Sau Lúc gửi sms rước mã số chuyển syên khối hệ thống vẫn gửi về sms hướng dẫn chuyển sim,ta sẽ làm theo hướng dẫn.+Dùng syên Đăng ký kết new soạn:GO SIMMOI TK XXXX gửi 6020+Trong số đó XXXX là mã PIN gồn 4 số nhưng mà hệ thống gửi về.+Mã XXXX có thời hạn áp dụng trong thời gian 2 ngày, sau 2 ngày mã không có tính năng.+Phải dùng đúng slặng đăng ký bắt đầu mang đk mã số chuyển slặng.+SIMCU SIMMOI là chữ k cần sđt nhiều p nhầm...^_^ • Lấy Lại Mật Khẩu, Mã Rương+Để rước lại MBV (Mã Rương) Ninja ta cần sử dụng syên đăng ký soạn:GO MR TK gửi 6020+Hệ thống sẽ trả về cho chính mình MBV của 4 Sever.+Để mang lại MKR (Mã Rương) Avatar ta dùng sim ĐK soạn:GO MKR TK gửi 6020+Hệ thống sẽ trả về cho chính mình MKR của 2 Sđọng Xsinh sống.+Để mang lại MRN (Mã Rương Nhà) ta sử dụng syên đăng ký soạn:GO MKN TK gửi 6020+Hệ thống sẽ trả về cho chính mình MKN của 2 Sứ đọng Xnghỉ ngơi.+Để lấy lại MK Niông xã TeaMobi ta cần sử dụng slặng ĐK soạn:GO LAYMK TK gửi 6020+Hệ thống sẽ trả về cho bạn MK new.