Mục lục Trường hợp 1: Chuyển dữ liệu từ máy tính này sang máy tính khác, mang dữ liệu về nhà làm.Trường hợp 2: Khôi phục lại dữ liệu cũ trên máy tính

1. Nội dung

Giúp Kế toán có thể khôi phục lại dữ liệu để sử dụng trong trường hợp dữ liệu bị lỗi, xóa, mất hoặc bị sai.Bạn đang xem: Cách copy dữ liệu misa sang máy khác

2. Hướng dẫn

Trường hợp 1: Chuyển dữ liệu từ máy tính này sang máy tính khác, mang dữ liệu về nhà làm.

Bạn đang xem: Cách copy dữ liệu misa sang máy khác

Mô tả: Khi chuyển từ máy tính này sang máy tính khác làm việc hoặc muốn mang dữ liệu kế toán ở công ty về nhà làm, kế toán thực hiện theo các bước sau:

Các bước thực hiện:

Bước 1: Sao lưu dữ liệu trên máy tính cũ
Xem hướng dẫn tại đây.
Bước 2: Copy dữ liệu đã sao lưu trên máy tính cũ sang máy tính mới


*

Lưu ý:


*

Bước 3: Phục hồi dữ liệu trên máy tính mới
1. Cài đặt phần mềm trên máy tính mới (nếu chưa có sẵn phần mềm). Xem hướng dẫn tại đây.2. Đăng ký giấy phép sử dụng trên máy tính mới. Xem hướng dẫn tại đây3. Phục hồi dữ liệu trên máy tính mới. Xem hướng dẫn tại đây.4. Mở dữ liệu kế toán đã phục hồi để làm việc. Xem hướng dẫn tại đây.

Xem thêm: Hướng Dẫn Đặt Tên Facebook 1 Chữ, Hướng Dẫn Cách Đổi Tên Facebook 1 Chữ

Trường hợp 2: Khôi phục lại dữ liệu cũ trên máy tính
Mô tả: Trong trường hợp cài lại Win máy tính hay muốn khôi phục lại dữ liệu cũ do dữ liệu mới nhập liệu bị sai sót…, Kế toán có thể khôi phục lại các dữ liệu cũ để làm việc như sau:Các bước thực hiện:Trường hợp 1: Có file sao lưu trên máy tính
1. Cài đặt lại phần mềm (nếu chưa có sẵn phần mềm). Xem hướng dẫn tại đây.2. Đăng ký giấy phép sử dụng trên phần mềm mới cài. Xem hướng dẫn tại đây.3. Nếu Kế toán đã thực hiện sao lưu dữ liệu theo hướng dẫn tại đây và vẫn còn lưu lại file sao lưu này, thì thực hiện phục hồi dữ liệu từ file sao lưu theo hướng dẫn tại đây.4. Mở dữ liệu kế toán đã phục hồi để làm việc. Xem hướng dẫn tại đây.

Lưu ý: Nên phục hồi dữ liệu bằng file sao lưu như trường hợp 1, để tránh tình trạng bị lỗi dữ liệu.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *