+/ Dùng động trường đoản cú hay thì ta nên mượn trợ cồn từ bỏ cùng hòn đảo trợ hễ từ lên trước nhà ngữ với sau từ nhằm hỏi.

Eg : They play football everyday.

=> What bởi they play everyday?


Bạn đang xem: Cách đặt câu hỏi cho từ gạch chân

*
*

Xem thêm: Cách Cài Kali Linux Song Song Win 10 Cho Máy Tính, Cài Kali Linux Song Song Win 10

quý khách hàng đã coi ngôn từ tài liệu Cách đặt thắc mắc mang lại tự bị gạch men chân, nhằm tải tư liệu về thứ các bạn clichồng vào nút ít DOWNLOAD sống trên

CÁCH ĐẶT CÂU HỎI CHO TỪ BỊ GẠCH CHÂNCác chú ý:Trước không còn ta buộc phải khẳng định được từ nhằm hỏi.Từ bị gạch ốp chân ko lúc nào mở ra trong thắc mắc.Nếu trong câu: +/ Dùng rượu cồn tự thường xuyên thì ta yêu cầu mượn trợ rượu cồn tự cùng đảo trợ động từ lên trước chủ ngữ với sau từ bỏ để hỏi.Eg: They play football everyday.=> What vị they play everyday? +/ Nếu vào câu dùng “đụng từ bỏ tobe”, “cồn tự kngày tiết thiếu” ta chỉ việc đảo “hễ tự tobe”, “hễ từ kmáu thiếu” lên trước công ty ngữ với sau từ bỏ để hỏi:Eg: She is planting trees now.=> What is she playing now? Nếu vào câu bao gồm từ bỏ bị gạch ốp chân cần sử dụng đông đảo từ sau thì khio chuyển quý phái câu hỏi ta đề xuất thay đổi tương ứng như sau: 1. I, We => You 2. me, us => you 3. mine, ours=> yours 4. my, our => your 5. some=> anyCác tự để hỏi thường gặp gỡ trong Tiếng Anh: What : cái gì (Dùng nhằm hỏi mang đến đồ vật, sự vật, sự kiện...) Which: mẫu nhưng (Dùng để hỏi lúc gồm sự lựa chọn) Where: ở đâu (Dùng nhằm hỏi mang lại địa điểm, nơi chốn ...) When: bao giờ (Hỏi đến thời hạn, thời điểm ...) Who : ai, tín đồ nhưng mà (Hỏi mang đến người)=> Whom: fan mà lại (Hỏi mang đến tân ngữ chỉ người)Eg: I buy him some books.=> Who/ Whom bởi you buy any books (for)? => Whose: của người mà lại (Hỏi cho tính trường đoản cú thiết lập, cài đặt cách, đại tự sở hữu)Eg: This is her pen?=> Whose pen is this? Why: tại vì sao (Hỏi mang lại lí vày, ngulặng nhân) How: thế làm sao (Hỏi mang lại tính từ, trạng từ, sức khoẻ ...) How old: hỏi mang đến tuổi How tall: hỏi cho chiều cao của bạn How high: hỏi mang lại độ cao của đồ How thick: hỏi cho độ dày How thin: hỏi mang đến độ mỏng mảnh How big: hỏi mang đến độ lớn How wide: hỏi mang đến phạm vi How broad: hỏi mang lại chiều rộng How deep: hỏi mang lại độ sâu How fast: hỏi mang đến tốc độ How far ... from ... lớn ...: hỏi cho độ xa How long: hỏi đến độ dàiEg: This ruler is đôi mươi centimeters long.=> How long is this ruler? => How long : hỏi mang lại thời gian bao thọ Eg: It takes me an hour to bởi vì my homework.=> How long does it take you to do your homework?(Nó đem mất của người sử dụng từng nào thời hạn để làm bài tập về nhà?) How often: hỏi mang lại cường độ, gia tốc, số lầnEg: I go lớn school every day.=> How often bởi you go lớn school? How much: hỏi đến giá bán cảEg: This book is 3$. => How much is this book? => How much does this book cost? => What is the price of this book? How much + N (ko đếm được): hỏi mang đến số lượngEg: There is some water in the bottle.=> How much water is there in the bottle? How many+ N(es,s): hỏi mang đến con số cùng với danh từ đếm đượcEg: There are two pens on the table.=> How many pens are there on the table? I have a pen here.=> How many pens bởi you have here? What’s the weather like?: hỏi đến tiết trời What color: hỏi đến màu sắc What size: hỏi cho kích thước How heavy : hỏi mang đến trọng lượng How + bởi vì + S + come ...?: hỏi đến phương tiện đi lại does go get travel EXERCISESMake questions for the underlined words or phrases 1. The dictionary is 200,000dong................................................................................................................................................ 2. I made it from a piece of wood................................................................................................................................................. 3. She bought it at the shop over there................................................................................................................................................. 4. No, I wasn’t. (I was tired after the trip.)................................................................................................................................................ 5. It took her three hours to finish the composition................................................................................................................................................. 6. I need a phone card khổng lồ phone my parents................................................................................................................................................. 7. It’s about 1,500 km from Hue to Ho Chi Minc City................................................................................................................................................. 8. The ngân hàng is opposite the restaurant................................................................................................................................................. 9. The dress looked very nice.................................................................................................................................................10. I saw her last night.................................................................................................................................................11. Her neighbor gave sầu her a nice dress.................................................................................................................................................12. They returned lớn America two weeks ago.................................................................................................................................................13. Mrs. Robinson bought a poster.................................................................................................................................................14. My father was in Ha Noi last month.................................................................................................................................................15. He traveled to Nha Trang by coach.................................................................................................................................................16. She went khổng lồ the doctor because she was sick.................................................................................................................................................17. Nam left trang chủ at 7 o’cloông xã yesterday.................................................................................................................................................18. He taught thuychien.vnlish in the high school.................................................................................................................................................19. The homework was very difficult yesterday.................................................................................................................................................trăng tròn. She often does the housework after doing exercises.................................................................................................................................................21. They are planting some roses in the garden.................................................................................................................................................22. Liz will sover these letters to her friends.................................................................................................................................................23. My favorite subject is Math.................................................................................................................................................24. Yes, we vày. (We have magazines và newspapers)................................................................................................................................................25. I often listen khổng lồ music in my không lấy phí time.................................................................................................................................................26. Yes, he is. (He is good at drawing)................................................................................................................................................27. She learns about computers in computer science class.................................................................................................................................................28. My mother is cooking in the kitchen at the moment................................................................................................................................................29. Lan likes playing table tennis.................................................................................................................................................30. I go lớn the movies twice a week.................................................................................................................................................31. They go to the beach on the summer holidays................................................................................................................................................32. They stay in a hotel................................................................................................................................................

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *