1. Chọn tab “Giao dịch cổ phiếu”2. Chọn tab “Mua/bán”3. Chọn nhiều loại lệnh “Mua” tốt “Bán” vào phần Loại lệnh.4. Nhập mã chứng khoán vào ô Mã bệnh khoán5. Nhập lệ con số chứng khoán vào ô Số lượng.6. Nhập giá bán (đơn vị 1000VND) vào ô Giá.

Bạn đang xem: Cách đặt lệnh mua bán chứng khoán

*
" width="550" height="340" srcset="https://thuychien.vn/cach-dat-lenh-mua-ban-chung-khoan/imager_1_10966_700.jpg 550w, https://www.thuychien.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-1-300x185.png 300w, https://www.thuychien.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-1-400x247.png 400w" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" />

7. Nhấn nút ít “Mua” để đặt Lệnh mua hoặc dấn nút ít “Bán” để đặt “Lệnh bán”.8. Hộp thoại xác thực với biết tin lệnh đặt sẽ tiến hành chỉ ra.

*
" width="550" height="309" srcset="https://thuychien.vn/cach-dat-lenh-mua-ban-chung-khoan/imager_2_10966_700.jpg 550w, https://www.thuychien.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-2-300x169.png 300w, https://www.thuychien.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-2-400x225.png 400w" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" />

9. Nhấn nút “Xác nhận” để đưa lệnh vào hệ thống, Nhấn nút “Quay lại” để kiểm soát và điều chỉnh lại10. Để coi tinh thần lệnh, bấm vào “Sổ lệnh”.11. Các lệnh không phù hợp vào thời gian cuối ngày đã tự động hóa bị hủy. Những lệnh này không hề hiệu lực thực thi vào trong ngày giao dịch tiếp theo.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Lập Mẫu Đối Chiếu Công Nợ Excel, Cách Đối Chiếu Công Nợ Bằng Excel

II. HỦY/ SỬA LỆNH1. Vào trao đổi cổ phiếu2. Vào Sổ lệnh

*
" width="550" height="338" srcset="https://thuychien.vn/cach-dat-lenh-mua-ban-chung-khoan/imager_3_10966_700.jpg 550w, https://www.thuychien.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-3-300x184.png 300w, https://www.thuychien.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-3-400x246.png 400w" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" />

3. Chọn lệnh cơ mà bạn có nhu cầu sửa/hủy4. Nhấn nút Sửa/bỏ nếu còn muốn sửa/bỏ lệnh, màn hình sửa/bỏ lệnh đang hiện ra nlỗi sau:a. Màn hình chứng thực sửa lệnh

*
" width="453" height="268" srcset="https://thuychien.vn/cach-dat-lenh-mua-ban-chung-khoan/imager_4_10966_700.jpg 453w, https://www.thuychien.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-4-300x177.png 300w, https://www.thuychien.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-4-400x237.png 400w" sizes="(max-width: 453px) 100vw, 453px" />

b. Màn hình xác thực diệt lệnh

*
" width="467" height="255" srcset="https://thuychien.vn/cach-dat-lenh-mua-ban-chung-khoan/imager_5_10966_700.jpg 467w, https://www.thuychien.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-05-300x164.png 300w, https://www.thuychien.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-05-400x218.png 400w" sizes="(max-width: 467px) 100vw, 467px" />

5. Nhấn nút ít “Xác nhận” để hoàn tất.Crúc ý: Quý công ty đầu tư chi tiêu chỉ được phép sửa/diệt lệnh Khi lệnh kia chưa được thực hiện, hoặc lệnh new thực hiện một trong những phần.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *