Excel cho thuychien.vn 365 dành cho máy Mac Excel 2019 for Mac Excel 2016 for Mac Excel for Mac 2011 Xem thêm...Ít hơn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.


Bạn có thể giảm hoặc tăng kích cỡ trang tính cho in để vừa với độ rộng trang, hoặc trên một số đã xác định của trang.

Bạn đang xem: Cách điều chỉnh trang in trong excel


In một trang tính để khớp với chiều rộng trang

Trên tab Bố trí trang , hãy chọn Thiết lập trang.

Trên tab trang , hãy chọn hộp kiểm Phù hợp để .

Trong hộp trang rộng , hãy nhập 1 (cho toàn bộ trang).

Trong hộp chiều cao , nhập 0 sao cho số trang cao là không xác định.

Trên menu Tệp, bấm In.


In một trang tính trên một số đã xác định của trang

Trên tab Bố trí trang , hãy chọn Thiết lập trang.

Trên tab trang , hãy chọn hộp kiểm Phù hợp để .

Trong hộp trang rộngchiều cao , hãy nhập số trang mà bạn muốn in trang tính.

Trên menu Tệp, bấm In.


Giảm hoặc tăng một trang tính để khớp với trang

Trên tab Bố trí trang , hãy chọn Thiết lập trang.

Xem thêm: Cách Tra Cứu Doanh Nghiệp Bỏ Trốn Tháng 12/2019, Tra Cứu Hóa Đơn Bỏ Trốn

Trên tab trang , hãy chọn hộp kiểm tùy chọn điều chỉnh , và chọn tỷ lệ phần trăm giảm hoặc phóng to trang tính.

*


In một trang tính để chiều rộng trang

Trên tab bố trí , bên dưới in, hãy chọn hộp kiểm Phù hợp để .

Trong hộp (các) trang rộng , hãy nhập 1 (cho toàn bộ trang).

Trong hộp chiều cao (các) trang , nhập 0 sao cho số trang cao là không xác định.

Trên menu Tệp, bấm In.


In một trang tính trên một số đã xác định của trang

Trên tab bố trí , bên dưới in, hãy chọn hộp kiểm Phù hợp để .

Trong hộp (các) trang rộngchiều cao (các) trang , hãy nhập số trang mà bạn muốn in trang tính.

Trên menu Tệp, bấm In.


Giảm hoặc tăng một trang tính để khớp với trang

Trên tab bố trí , bên dưới in, trong hộp co giãn , hãy nhập tỷ lệ phần trăm giảm hoặc phóng to trang tính.


Trên menu Tệp, bấm In.

Đặt lề trang

Thay đổi chiều cao hàng hoặc độ rộng cột

Sửa dữ liệu đã cắt trong ô

In với hướng ngang

In đầu đề hoặc tiêu đề trên mỗi trang

Chèn, di chuyển hoặc xóa bỏ dấu ngắt trang trong trang tính


Lưu ý:  Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. thuychien.vn cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của thuychien.vn. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.


*
*
*

Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *