Trong tiếng Anh, vấn đề áp dụng các tự nlỗi little, a tittle, few, a few, many, much, lot of cùng a lot of khôn cùng rất dễ gây nhâm lẫn cho người học. Liệu rằng sự khác biệt thân bọn chúng như vậy nào? Dùng thế nào mang lại đúng? Thậm chí số đông bạn làm việc giờ đồng hồ Anh nhiều năm cũng hay lộn lạo thân bọn chúng.

Bạn đang xem: Cách dùng few a few little a little


*
Phân biệt – giải pháp thực hiện Little, A Little, Few, A Few, Many, Much, Lot of cùng A Lot of

Vì lý vì vậy, Shop chúng tôi đang rõ ràng với giúp cho bạn hiểu rộng về kiểu cách dùng little, a tittle, few, a few, many, much, lot of cùng a lot of vào nội dung bài viết này. Chúng ta hãy thuộc khám phá nhé!


1. Little và A little

1.1. Cách cần sử dụng Little

Người ta áp dụng Little đứng trước những danh từ không đếm được. Có nghĩa tủ định là siêu không nhiều, không được nhiều.

Liitle + uncountable nouns (danh từ bỏ ko đếm được): siêu không nhiều, không được rất nhiều.

Ví dụ: She has little money. (Cô ấy tất cả ít tiền)

1.2. Cách sử dụng A little

Người ta thực hiện Little đứng trước các danh từ đếm được. có nghĩa là một chút, một không nhiều.

Little + uncountable nouns (danh tự không đếm được): một ít, một ít.

Ví dụ: I just have a little money to lớn buy an apple. (Tôi chỉ có một ít tiền để mua một trái táo).

2. Cách dùng Few cùng A few


*
Cách sử dụng Few với A few

2.1. Cách cần sử dụng Few

Ta áp dụng few trước danh trường đoản cú đếm được có nghĩa là gồm vô cùng không nhiều, không nhiều.

Few + countable nouns (danh từ bỏ đếm được): khôn cùng không nhiều, ko nhiều

Ví dụ: Few students left the class yesterday. (Có rất không nhiều học viên vẫn rời ra khỏi lớp hôm qua)

2.2. Cách sử dụng A Few

Ta sử dụng a few trước danh trường đoản cú đếm được có nghĩa là một xí, một không nhiều đủ xài.


*

Few + countable nouns (danh từ đếm được): một xí, một ít đủ xài

Ví dụ: I have a few friends but we are very cthất bại. ( Tôi bao gồm vài tín đồ bạn tuy thế Cửa Hàng chúng tôi khôn xiết thân thiết)

3. Cách cần sử dụng Many và Much

3.1. Cách sử dụng Many

Ta cần sử dụng Many mang lại danh trường đoản cú đếm được số nhiều vào đa dạng mẫu mã các loại câu như câu hỏi, câu xác định xuất xắc phụ định. MAny tức là các.

Many + countable nouns: nhiều

Ví dụ: There are many people in my family. ( Có rất nhiều bạn trong mái ấm gia đình của tôi)

– Cấu trúc, phương pháp thực hiện Accept với Agree trong tiếng Anh

– Cách sử dụng cấu tạo Not only – But also vào giờ đồng hồ Anh

3.2. Cách cần sử dụng Much


*
Cách dùng Many và Much

Much được áp dụng cùng với danh trường đoản cú ko đếm được Tức là những trong cả câu ngờ vực, xác định và đậy định. Tức là các.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Hàn Điện Tử, Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Máy Hàn Que Đúng Kỹ Thuật

Much + uncountable nouns: nhiều

Ví dụ: I don’t have sầu much money to give sầu you. (Tôi không có rất nhiều tiền để cho bạn)

4. Cách cần sử dụng Lot of cùng A Lot of

quý khách hàng có thể cần sử dụng cả lot of với a lot of cho danh từ đếm được hoặc danh từ bỏ không đếm được. tức là nhiều

Lots of/ A Lot of + uncountable/countable nouns: nhiều

Ví dụ: I have a lot of books to lớn read. (Tôi có không ít sách để đọc)Lots of people have sầu voted for Donald Trump in the presidential campaign in 20đôi mươi. (Rất đa số người đã bỏ thăm đến Donald Trump vào chiến dịch ttinh quái cử Tổng thống năm 2020)

5. các bài tập luyện áp dụng


*
các bài luyện tập áp dụng

1. Điền few/a few hoặc little/a little vào địa điểm trống trong câu

I have _______good friends. I’m not lonely.There are ___________people she really trusts. It’s a bit sad.Julie gave sầu us __________apples from her garden. Shall we cốt truyện them?There are ________women politicians in the UK. Many people think there should be more.Do you need information on English grammar? I have_____books on the topic if you would like to lớn borrow them.He has ____education. He can’t read or write, and he can hardly count.We’ve got ____time at the weekend. Would you like lớn meet?She has ____self-confidence. She has a lot of trouble talking lớn new peopleThere’s ____spaghetti left in the cupboard. Shall we eat it tonight?Đáp ána few few a few few a fewlittle a little, little; a little

2. Chọn giải đáp đúng

I have sầu got ……………….. T-shirts in my wardrobe.A. muchB. many……………… pencils did you find yesterday?A. how muchB. how manyMy dog brings me ………………… different slippers.A. muchB. manyThis cow produces …………………. milk.A. muchB. many………………. shampoo did you use last week?A. how muchB. how manyPaul always gets ………………. homework.A. muchB. many………………. castles did he destroy?A. how muchB. how many…………….. love sầu bởi vì you need?A. how muchB. how manyAndy hasn’t got ……………….. hair.A. muchB. manyI drank too ……………… cola yesterday.A. muchB. manyThere aren’t …………. oto parks in the center of Oxford.A. muchB. manyEating out is expensive sầu here. There aren’t ……………… cheap restaurants.A. anyB. someLiverpool has …………. of great nightclubs.A. a lotB. manyHurry up! We only have sầu ………….. time before the coach leaves.A. a fewB. a littleWe saw ……………. beautiful scenery when we went to lớn Austria.A. a little ofB. someThere are a ………….. shops near the university.A. fewB. anyIt’s very quiet. There aren’t …………… people here today.A. muchB. manyThere are ……………… expensive sầu new flats next to lớn the riverA. someB. a littleAfter Steve sầu tasted the soup, he added ……. salt to lớn it.A. a fewB. fewC. littleD. a littleMany people are multilingual, but …… people speak more than ten languages.A. very fewB. very littleC. very muchD. very manyĐáp ánBBBAAABAA A BA ABBA BADA

Trên đó là bài xích viết Phân biệt – phương pháp sử dụng Little, A Little, Few, A Few, Many, Much, Lot of và A Lot ofthuychien.vn đã tổng vừa lòng cho bạn. Hy vọng các bạn sẽ có thể thành thục rộng vào câu hỏi thực hiện hồ hết từ trên thông qua bài viết này.


Cộng đồng thuychien.vn - Chia sẻ tư liệu, tay nghề ôn luyện thi IELTS. Tđam mê gia tức thì Group Tự Học IELTS 8.0