•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"bánh","satế","tráng","tỏi">" data-ingredients-highlighter-sortable-value="true">
*
Đặng Tử Kỳ
*

•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"bánh","satế","tráng","tỏi">" data-ingredients-highlighter-sortable-value="true">
Bánh tnỗ lực (mình cần sử dụng nhiều loại mỏng)•Tỏi phi, Hành phi