Báo cáo công dụng vận động thêm vào sale của chúng ta cho thấy thêm trong kỳ doanh nghiệp lớn marketing có kết quả không?

Bài viết dưới đây, đội hình giảng viên trên lớp học kế tân oán thực tiễn tại Kế tân oán Lê Ánh đang giải đáp chi tiết chúng ta bí quyết lập report tác dụng chuyển động sản xuất kinh doanh theo thông bốn 200.
Bạn đang xem: Cách lập báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 200

*

Cách lập report công dụng vận động tiếp tế khiếp doanh


1. Căn uống cứ lập báo cáo tác dụng vận động sản xuất kinh doanh

- “Số năm nay” trên báo cáo họat cồn marketing của năm ngoái để mang vào “Số năm trước”

- Số liệu bên trên sổ kế toán thù tổng hợp với sổ kế toán cụ thể trong thời điểm cần sử dụng cho những tài khoản từ các loại 5 đến loại 9.
Xem thêm: Dẻo Ngon Cách Làm Bánh Trôi Bánh Chay Từ Bột Khô, Ai Ăn Cũng Mê

*

Báo cáo hiệu quả hoạt động thêm vào khiếp doanh


2. Cách lập report tác dụng chuyển động cấp dưỡng tởm doanh

Cột (3) “Tmáu minh”: số liệu chi tiết của chỉ tiêu này trong Bản tngày tiết minc báo cáo tài bao gồm nămCột (5) “Năm trước”: số liệu ghi ở cột 4 “năm nay” của từng tiêu chuẩn khớp ứng của report này năm ngoái hoặc theo số đang điều chỉnh vào trường vừa lòng phạt hiển thị không đúng sót hiểm yếu của những năm ngoái bao gồm ảnh hưởng đến công dụng sale của người tiêu dùng trong các năm kia yêu cầu điều chỉnh hồi tốCác tiêu chuẩn ghi cột (4) “năm nay” :

Chỉ tiêu

Mã số

Cách xác định

Doanh thu bán sản phẩm với cung câp dịch vụ

01

Tổng số tạo nên mặt Có của Tài khoản 511

+ Các khoản bớt trừ doanh thu

02

Số tạo ra bên Nợ TK 511 đối ứng cùng với mặt Có TK 521, TK 333

+ Doanh thu thuần về bán sản phẩm cùng cung ứng dịch vụ

10

Số tạo ra mặt Nợ của TK 511 đối ứng cùng với bên Có của TK 911

hoặc Mã số 10 = Mã số 01 – mã số 02

+ Giá vốn cung cấp hàng

11

Tổng số tạo ra bên tất cả của TK 632 đối ứng với mặt Nợ của TK 911 

Lợi nhuận gộp về bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

20

Mã số trăng tròn = Mã số 10 – mã số 11

+ Doanh thu hoạt động tài chính

21

Tổng số tạo ra mặt Nợ của TK 515 đối ứng với mặt Có TK 911

Ngân sách tài chính

22

Tổng số phát sinh mặt Có TK 635 đối ứng với bên Nợ TK 911

Ngân sách chi tiêu lãi vay

23

Cnạp năng lượng cđọng vào sổ kế toán cụ thể TK 635, phần chi phí lãi vay vào kỳ

Ngân sách quản lý kinh doanh

24

Tổng số gây ra bên Có TK 642 đối ứng cùng với mặt Nợ của TK 911

+Lợi nhuận thuần từ bỏ hoạt động khiếp doanh

30

Mã số 30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)

Nếu kết quả lỗ thì ghi vào ngoặc đối kháng (…)

+ Thu nhập khác

31

Tổng số gây ra mặt Nợ của Tài khoản 711 đối ứng với bên Có của TK 911

+ Chi tiêu khác

32

Tổng số tạo nên mặt Có của TK 811 đối ứng cùng với bên Nợ của TK 911

+ Lợi nhuận khác

40

MS40 = MS 31 – MS 32

+ Tổng lợi tức đầu tư kế toán thù trước thuế

50

Mã số 50 = mã số 30 + mã số 40

+ túi tiền thuế thu nhập cá nhân công ty lớn hiện nay hành

51

Tổng số gây ra bên Có TK 8211 đối ứng cùng với bên Nợ Tk 911

hoặc Tổng số tạo nên mặt Nợ TK 8211 đối ứng với bên Có TK 911

+ Ngân sách chi tiêu thuế các khoản thu nhập công ty hoãn lại

52

Tổng số tạo nên bên Có TK 8212 đối ứng cùng với mặt Nợ Tk 911

hoặc Tổng số gây ra mặt Nợ TK 8212 đối ứng cùng với mặt Có TK 911

+ Lợi nhuận sau thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

60

Mã số 60 = mã số 50 – Mã số 51 – Mã số 52

Lãi cơ bạn dạng bên trên cổ phiếu

70

 

*

Lãi suy sút bên trên cổ phiếu

71

 

*

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuim huấn luyện các khóa đào tạo kế toán thù thực hành với làm hình thức dịch vụ kế tân oán thuế trọn gói cực tốt thị trường

 (Được huấn luyện và giảng dạy và triển khai vị 100% các kế toán trưởng tự 13 năm cho 20 năm tởm nghiệm)