PowerPoint cho thuychien.vn 365 PowerPoint 2021 PowerPoint 2019 PowerPoint 2016 PowerPoint 2013 PowerPoint 2010 PowerPoint 2007 Xem thêm...Ít hơn

Ngay cả khi bạn không có phiên bản PowerPoint mới nhất, bạn có thể mở và làm việc với tệp PowerPoint cũ hơn. Nếu bạn có phiên bản mới nhất, chế độ tương thích giúp bạn có thể làm việc với các định dạng tệp cũ hơn. Bạn cũng có thể chạy bộ kiểm tra tương thích để đảm bảo rằng bản trình bày của bạn không có vấn đề về tương thích và nếu bạn không còn cần tính tương thích với các phiên bản PowerPoint cũ hơn, bạn có thể chuyển đổi bản trình bày sang loại tệp hiện tại.

Bạn đang xem: Cách mở file pptx bằng powerpoint 2003

Để biết thêm thông tin về chế độ tương thích, hãy xem giới thiệu về chế độ tương thích trong PowerPoint.


Phiên bản mới hơnOffice 2010Office 2007

Bật chế độ tương thích

Lưu bản trình bày PowerPoint của bạn (. pptx) như phiên bản cũ hơn, chẳng hạn như PowerPoint 97-2003 (. ppt), tự động bật chế độ tương thích.

Mở bản trình bày PowerPoint.

Trên tab tệp , bấm lưu dưới dạng, rồi bấm duyệt.

Trong hộp thoại lưu dưới dạng , trong danh sách lưu dưới dạng , hãy bấm bản trình bày PowerPoint 97-2003 (*. ppt).

Bấm Lưu.


Lưu ý: Sau khi bạn bấm vào lưu, bạn có thể nhận được một cảnh báo bộ kiểm tra tương thích như dưới đây, cho bạn biết những tính năng có thể bị mất hoặc suy thoái khi lưu bản trình bày trong phiên bản trước đó.


Tắt chế độ tương thích

Để tắt chế độ tương thích, chỉ cần lưu bản trình bày theo định dạng PowerPoint (. pptx).

Mở bản trình bày trong PowerPoint.

Trên tab tệp , bấm lưu dưới dạng, rồi bấm duyệt.

Trong hộp thoại lưu dưới dạng , trong danh sách lưu dưới dạng , hãy bấm bản trình bày PowerPoint (*. pptx).

Bấm Lưu.

Chạy bộ kiểm tra tương thích

Để đảm bảo rằng bản trình bày của bạn không có các vấn đề về tính tương thích khiến các hàm giảm hoặc độ trung thực trong các phiên bản cũ hơn của PowerPoint, bạn có thể chạy bộ kiểm tra tương thích. Bộ kiểm tra tương thích sẽ tìm bất kỳ vấn đề tương thích tiềm ẩn nào trong bản trình bày của bạn và giúp bạn tạo một báo cáo để bạn có thể giải quyết chúng.

Mở bản trình bày mà bạn muốn kiểm tra tính tương thích.

Bấm vào tệp > thông tin, rồi sau đó bên cạnh bản trình bày kiểmtra, hãy bấm kiểm tra vấn đề > kiểm tra tính tương thích.


Lưu ý: Để kiểm tra bản trình bày của bạn để tương thích mỗi lần bạn lưu nó, trong hộp thoại bộ kiểm tra tương thích thuychien.vn PowerPoint , hãy chọn hộp kiểm kiểm tra tính tương thích khi lưu trong định dạng PowerPoint 97-2003 .


Chuyển đổi bản trình bày của bạn thành phiên bản PowerPoint sau này

Nếu bạn không còn cần làm việc trong chế độ tương thích vì những người mà bạn làm việc với đã nâng cấp lên phiên bản mới hơn hoặc bạn muốn có đầy đủ các chức năng của PowerPoint, bạn có thể chuyển đổi bản trình bày PowerPoint 97 – 2003 sang tệp được định dạng cho phiên bản PowerPoint của bạn. Chuyển đổi lưu bản trình bày dưới dạng tệp. pptx.

Trong PowerPoint, mở bản trình bày mà bạn muốn chuyển đổi sang định dạng PowerPoint gần đây nhất.

Bản trình bày sẽ tự động mở ra trong chế độ tương thích.

Bấm vào tệp > thông tin.

Bên cạnh chế độ tương thích, hãy bấm chuyển đổi., rồi bấm vào lưu trong hộp thoại lưu như .


Bật chế độ tương thích

Lưu bản trình bày PowerPoint của bạn (. pptx) như phiên bản cũ hơn, chẳng hạn như PowerPoint 97-2003 (. ppt), tự động bật chế độ tương thích.

Mở bản trình bày PowerPoint.

Trên tab Tệp, bấm Lưu Dưới dạng.

Trong hộp thoại lưu dưới dạng , trong danh sách lưu dưới dạng , hãy bấm bản trình bày PowerPoint 97-2003 (*. ppt).

Bấm Lưu.


Lưu ý: Sau khi bạn bấm vào lưu, bạn có thể nhận được một cảnh báo bộ kiểm tra tương thích như dưới đây, cho bạn biết những tính năng có thể bị mất hoặc suy thoái khi lưu bản trình bày trong phiên bản trước đó.


Mở tệp trong phiên bản cũ hơn của PowerPoint.

Tắt chế độ tương thích

Để tắt chế độ tương thích, chỉ cần lưu bản trình bày theo định dạng PowerPoint (. pptx).

Mở bản trình bày trong PowerPoint.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đặt Pass Cho File Word 2010, Đặt Mật Khẩu Cho File Word

Trên tab Tệp, bấm Lưu Dưới dạng.

Trong hộp thoại lưu dưới dạng , trong danh sách lưu dưới dạng , hãy bấm bản trình bày PowerPoint (*. pptx).

Bấm Lưu.

Chạy bộ kiểm tra tương thích

Để đảm bảo rằng bản trình bày của bạn không có các vấn đề về tính tương thích khiến các hàm giảm hoặc độ trung thực trong các phiên bản cũ hơn của PowerPoint, bạn có thể chạy bộ kiểm tra tương thích. Bộ kiểm tra tương thích sẽ tìm bất kỳ vấn đề tương thích tiềm ẩn nào trong bản trình bày của bạn và giúp bạn tạo một báo cáo để bạn có thể giải quyết chúng.

Mở bản trình bày mà bạn muốn kiểm tra tính tương thích.

Bấm vào tệp, rồi bên cạnh chuẩn bị để chia sẻ, hãy bấm kiểm tra vấn đề > kiểm tra tính tương thích.


Lưu ý: Để kiểm tra bản trình bày của bạn để tương thích mỗi lần bạn lưu nó, trong hộp thoại bộ kiểm tra tương thích thuychien.vn PowerPoint , hãy chọn hộp kiểm kiểm tra tính tương thích khi lưu trong định dạng PowerPoint 97-2003 .


Chuyển đổi bản trình bày của bạn thành phiên bản PowerPoint sau này

Nếu bạn không còn cần làm việc trong chế độ tương thích, vì những người mà bạn làm việc với đã nâng cấp lên phiên bản mới hơn hoặc bạn muốn có đầy đủ các chức năng của PowerPoint, bạn có thể chuyển đổi bản trình bày PowerPoint 97 – 2003 sang tệp được định dạng cho phiên bản PowerPoint của bạn. Chuyển đổi lưu bản trình bày dưới dạng tệp. pptx.

Trong PowerPoint 2010, mở bản trình bày mà bạn muốn chuyển đổi thành định dạng PowerPoint 2010.

Bản trình bày sẽ tự động mở ra trong chế độ tương thích.

Bấm vào tệp, rồi bên cạnh chế độ tương thích, hãy bấm chuyển đổi. Nếu bạn nhận được thông báo về việc chuyển đổi bản trình bày, hãy bấm OK.

Bấm Lưu.


Bật chế độ tương thích

Lưu bản trình bày PowerPoint của bạn (. pptx) như phiên bản cũ hơn, chẳng hạn như PowerPoint 97-2003 (. ppt), tự động bật chế độ tương thích.

Mở bản trình bày PowerPoint.

Bấm vào thuychien.vn Office Button , rồi bấm vào Lưu Như.

Trong hộp thoại lưu dưới dạng , trong danh sách lưu dưới dạng , hãy bấm bản trình bày PowerPoint 97-2003 (*. ppt).

Bấm Lưu.


Quan trọng: Các tính năng bên dưới không sẵn dùng trong PowerPoint 2007, vì vậy nếu bạn lưu tệp PowerPoint 97 – 2003 có chứa dữ liệu được liên kết với các tính năng này trong PowerPoint 2007, dữ liệu sẽ bị mất vĩnh viễn:


Phát rộng bản trình bày

thuychien.vn Script Editor

Phát hành và đăng ký

Gửi để xem lại

Tắt chế độ tương thích

Mở bản trình bày đã được tạo trong phiên bản cũ hơn của PowerPoint.

Bấm vào thuychien.vn Office Button , rồi bấm vào Lưu Như.

Trong hộp thoại lưu dưới dạng , trong danh sách lưu dưới dạng , hãy bấm bản trình bày PowerPoint (*. pptx).

Bấm Lưu.

Chạy bộ kiểm tra tương thích

Để đảm bảo rằng bản trình bày của bạn không có các vấn đề về tính tương thích khiến các hàm giảm hoặc độ trung thực trong các phiên bản cũ hơn của PowerPoint, bạn có thể chạy bộ kiểm tra tương thích. Bộ kiểm tra tương thích sẽ tìm bất kỳ vấn đề tương thích tiềm ẩn nào trong bản trình bày của bạn và giúp bạn tạo một báo cáo để bạn có thể giải quyết chúng.

Mở bản trình bày mà bạn muốn kiểm tra tính tương thích.

Bấm vào nút thuychien.vn Office , trỏ tới chuẩn bị, rồi bấm chạy bộ kiểm tra tương thích.


Lưu ý: Để kiểm tra bản trình bày của bạn để tương thích mỗi lần bạn lưu nó, trong hộp thoại kiểm tra tương thích thuychien.vn Office PowerPoint , hãy chọn hộp kiểm kiểm tra tính tương thích khi lưu trong định dạng PowerPoint 97-2003 .


Chuyển đổi bản trình bày của bạn thành phiên bản PowerPoint sau này

Nếu bạn không còn cần làm việc trong chế độ tương thích vì những người mà bạn làm việc với đã nâng cấp lên phiên bản mới hơn hoặc bạn muốn có đầy đủ các chức năng của PowerPoint, bạn có thể chuyển đổi bản trình bày PowerPoint 97-2003 sang tệp được định dạng cho phiên bản PowerPoint của bạn. Chuyển đổi lưu bản trình bày dưới dạng tệp. pptx.

Trong PowerPoint 2007, mở bản trình bày mà bạn muốn chuyển đổi thành định dạng PowerPoint 2007.

Bản trình bày sẽ tự động mở ra trong chế độ tương thích.

Bấm vào nút thuychien.vn Office , rồi bấm vào chuyển đổi. Nếu bạn nhận được thông báo về việc chuyển đổi bản trình bày, hãy bấm OK.

Nếu bạn không muốn thấy thông báo về việc chuyển đổi bản trình bày, hãy chọn hộp kiểm không hỏi tôi lại về tài liệu .


Giới thiệu về chế độ tương thích trong PowerPoint


*
*
*

Bạn cần thêm trợ giúp?


Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia thuychien.vn Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
thuychien.vn Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Nhà phát triển
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © thuychien.vn 2022
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *