Mệnh đề quan hệ giới tính là 1 trong nhà điểm quan trọng, đề nghị nắm rõ vào họcgiờ đồng hồ anh. Bài bây giờ thuychien.vn Reviewđã chia sẻ tới các bạn chủ thể này.

Bạn đang xem: Cách nối 2 câu dùng đại từ quan hệ


*

Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó có thể bao hàm các từ bỏ tốt bao gồm cấu trúc của cả một câu. Mệnh đề dục tình dùng để lý giải rõ rộng về danh tự đứng trước nó.
Xét ví dụ sau:The woman who is wearing the T-shirt is my girlfrikết thúc.Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được Gọi là một trong relative clause, nó lép vế “the woman” và dùng để xác minh danh từ bỏ kia.Nếu vứt mệnh đề này ra bọn họ vẫn đang còn một câu trả chỉnh:The woman is my girlfriend.

Đại từ quan lại hệ

Cách sử dụng

Ví dụ

Who

Làm nhà ngữ, thay mặt ngôi người

I told you about the womanwho lives next door.

which

Làm nhà ngữ hoặc tân ngữ, thay mặt ngôi dụng cụ, hễ vậtBổ sung cho tất cả câu đứng trước nó

Do you see the catwhich is lying on the roof?He couldn’t readwhich surprised me.

whose

Chỉ download cho tất cả những người và vật

Do you know the boywhose mother is a nurse?

whom

Đại diện đến tân ngữ chỉ người

I was invited by the professorwhom I met at the conference.

That

Đại diện cho nhà ngữ chỉ bạn, đồ, đặc biệt vào mệnh đề quan hệ giới tính xác minh (who, which vẫn có thê áp dụng được)

I don’t lượt thích the tablethat stands in the kitchen.

B.Relative Clauses -Mệnh đề quan liêu hệ

Mệnh đề tình dục (mệnh đề tính từ) bước đầu bằng các đại từ quan hệ: who, whom, which, that, whose tốt hầu hết trạng trường đoản cú quan hệ: why, where, when. Mệnh đề dục tình dùng để làm xẻ nghĩa mang lại danh tự đứng trước nó.

I. Các đại từ bỏ quan tiền hệ


1. WHO

- làm chủ từ bỏ vào mệnh đề quan tiền hệ

- sửa chữa cho danh từ chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O

2. WHOM

- làm cho túc từ mang lại động trường đoản cú vào mệnh đề quan hệ

- thay thế cho danh trường đoản cú chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

3. WHICH

- làm chủ từ bỏ hoặc túc tự trong mệnh đề quan tiền hệ

- sửa chữa thay thế đến danh tự chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V

4. THAT

- hoàn toàn có thể sửa chữa mang đến vị trí của who, whom, which trong mệnh đề tình dục quan hệ nam nữ xác định

* Các ngôi trường đúng theo hay sử dụng “that”:

- Khi đi sau các bề ngoài đối chiếu nhất

- khi đi sau các từ: only, the first, the last

- lúc danh tự đi trước bao gôm từ đầu đến chân và vật

- lúc đi sau các đại trường đoản cú cô động, đại tự tủ định, đại từ chỉ số lượng: no one, notoàn thân, nothing, anyone, anything, anytoàn thân, someone, something, sometoàn thân, all, some, any, little, none.

Ex: He was the most interesting person that I have sầu ever met.

It was the first time that I heard of it.


These books are all that my sister left me.

She talked about the people & places that she had visited.

* Các ngôi trường hợp ko dùng that:

- trong mệnh đề tình dục không xác định


- sau giới từ

5. WHOSE

Dùng để chỉ tải đến danh tự chỉ fan hoặc đồ, thường chũm cho các từ: her, his, their, hoặc vẻ ngoài ‘s

…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

*

II. Các trạng từ quan hệ

1. WHY: mởđầu mang lại mệnh đề quan hệ vào tiếng Anhchỉ lý do, thường rứa mang đến nhiều for the reason, for that reason.

…..N (reason) + WHY + S + V …

Ex: I don’t know the reason. You didn’t go to school for that reason.

→I don’t know the reason why you didn’t go lớn school.

2. WHERE: sửa chữa tự chỉ xứ sở, hay cố mang đến there

….N (place) + WHERE + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: a/ The hotel wasn’t very clean. We stayed t that hotel.

→The hotel where we stayed wasn’t very clean.→The khách sạn at which we stayed wasn’t very clean.

3. WHEN: thay thế trường đoản cú chỉ thời hạn, hay nuốm mang lại trường đoản cú then

….N (time) + WHEN + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: Do you still rethành viên the day? We first met on that day.

→Do you still remember the day when we first met?→Do you still remember the day on which we first met?

I don’t know the time. She will come back then. →I don’t know the time when she will come baông chồng.

III.Các một số loại Mệnh đề quan liêu hệ

Có nhì nhiều loại mệnh đề quan liêu hệ: mệnh đề quan hệ nam nữ xác định cùng mệnh đề quan hệ giới tính ko xác minh.

Mệnh đề quan hệ tình dục xác định (Defining relative clauses): là mệnh đề được dùng làm khẳng định danh trường đoản cú đứng trước nó. Mệnh đề khẳng định là mệnh đề quan trọng mang lại ý nghĩa của câu, không tồn tại nó câu sẽ không còn đầy đủ nghĩa. Nó được áp dụng khi danh từ là danh từ bỏ ko khẳng định với ko sử dụng lốt phẩy ngăn cách nó cùng với mệnh đề chính.Mệnh đề quan hệ tình dục ko hạn định (Non-defining relative clauses): là mệnh đề cung ứng thêm thông tin về một người, một thứ hoặc một vấn đề đã có được xác định. Mệnh đề không xác minh là mệnh đề ko độc nhất vô nhị thiết cần có trong câu, không có nó câu vẫn đầy đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh tự là danh từ bỏ khẳng định với được phân cách cùng với mệnh đề thiết yếu bằng một hoặc nhị vệt phẩy (,) tốt vết gạch ngang (-)

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative sầu clause)

Note: để tìm hiểu lúc nào sử dụng mệnh đề tình dục ko xác minh, ta để ý các điểm sau:

- khi danh tự mà lại nó bổ nghĩa là một trong những danh từ bỏ riêng

- khi danh trường đoản cú mà lại nó bửa nghĩa là một trong tính trường đoản cú thiết lập (my, his, her, their)

- Khi danh từ bỏ cơ mà nó té nghĩa la một danh từ bỏ đi cùng với this , that, these, those

IV. Một số chú ý vào mệnh đề quan tiền hệ

1. Nếu vào mệnh đề quan hệ tình dục gồm giới từ thì giới từ có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề dục tình (chỉ vận dụng cùng với whom cùng which.)

Ex: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year.→Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.→Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

2. cũng có thể dùng which núm cho tất cả mệnh đề đứng trước.

Ex: She can’t come lớn my birthday tiệc nhỏ. That makes me sad. → She can’t come to my birthday buổi tiệc nhỏ, which makes me sad.

3. Tại vị trí túc trường đoản cú, whom có thể được gắng bởi who.

Ex: I’d like khổng lồ talk khổng lồ the man whom / who I met at your birthday các buổi party.

4. Trong mệnh đề quan hệ tình dục xác minh , chúng ta cũng có thể vứt những đại trường đoản cú quan hệ tình dục làm cho túc từ:whom, which.


5. Các cụm từ chỉ số lượng some of, both of, all of, neither of, many of, none of … rất có thể được sử dụng trước whom, which và whose.

Ex: I have sầu two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.
Mệnh đề tình dục đựng những đại từ quan hệ giới tính thống trị tự who, which, that rất có thể được rút ít gọn gàng thành cụm hiện nay phân trường đoản cú (V-ing) hoặc vượt khứ phân tự (V3/ed).

* Nếu mệnh đề tình dục là mệnh đề dữ thế chủ động thì rút thành nhiều bây giờ phân trường đoản cú (V-ing).

a/ The man who is standing over there is my father. →The man standing over there is my father.b/ The couple who live sầu next door to lớn me are professors. →The couple living next door to me are professors.

* Nếu mệnh đề quan hệ nam nữ là mệnh đề tiêu cực thì rút ít thành cụm quá khứ đọng phân từ bỏ (V3/ed). Ví dụ:

a/ The instructions that are given on the front page are very important. →The instructions given on the front page are very important.b/ The book which was bought by my mother is interesting. → The book bought by my mother is interesting.

2. Mệnh đề dục tình được rút ít thành nhiều đụng trường đoản cú nguyên ổn mẫu

Mệnh đề quan hệ giới tính được rút thành các động trường đoản cú ngulặng mẫu mã (To-infinitive) Lúc trước đại trường đoản cú quan hệ nam nữ tất cả các cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặcbề ngoài so sánh bậc nhất. Ví dụ

a/ John was the last person that got the news. → John was the last person khổng lồ get the news.

b/ He was the best player that we admire. → He was the best player to lớn be admired.


c/ He was the second man who was killed in this way. → He was the second man to lớn be killed in this way.

Xem thêm: Hướng Dẫn Ghost Bằng Acronis True Image 2017, Hướng Dẫn Bung File Tib Tạo File Tib Bằng Acronis


+ The woman,whois very clever và beautiful is my aunt

Được giản lược thành: The woman,clever and beautiful is my aunt.

4. Loại bỏ đại tự quan hệ tình dục với to be trước một ngữ giới trường đoản cú (một giới tự bắt đầu kết hợp với những danh từ theo sau)


Ví dụ: