Tiếp theo trong series bài viết về hàm Excel, Nguyễn Hùng sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm Vlookup. Hàm Vlookup trong Excel là 1 hàm tra cứu, tham chiếu theo cột được sử dụng rất phổ biến.

Bạn đang xem: Cách sử dụng vlookup trong excel

Cách sử dụng hàm Vlookup cơ bản là khá đơn giản nhưng nó mang lại hiệu quả rất cao. Bạn có thể sử dụng hàm Vlookup trong nhiều bài toán khác nhau ví dụ như tra cứu thông tin nhân viên dựa vào mã số nhân viên, tra điểm của sinh viên dựa vào mã sinh viên,….

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel mời bạn cùng theo dõi.

Hướng dẫn cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel

Cú pháp hàm Vlookup: =VLOOKUP (lookup_value,table_array,col_index_num,)

Giải thích về các giá trị trong hàm Vlookup

lookup_value: Giá trị cần tra cứu, cần tìm. Phải nằm ở ô đầu tiên bên trái trong vùng chứa table_array. Đây là giá trị bắt buộc.

Xem thêm: Không Tải Được File Trong Google Drive Hiệu Quả!, Không Thể Mở Tệp Hoặc Thư Mục Google

table_array: Phạm vi chứa các ô giá trị cần tìm cho giá trị lookup_value. Cột đầu tiên trong phạm vi ô chứa phải chứa giá trị lookup_value. Đây là giá trị bắt buộc và để ở địa chỉ tuyệt đối có dấu $ ở phía trước (ấn F4 để tự động thêm dấu $ ở trước).col_index_num: Vị trí cột chứa giá trị trả về. Cột đầu tiên bên trái của table_array được đánh số là 1. Giá trị bắt buộc.range_lookup: Giá trị logic để xác định bạn muốn dò tìm giá trị tương đối hoặc tuyệt đối. Nhập vào là TRUE hoặc 1 để Vlookup dò tìm giá trị tương đối, nhập FALSE hoặc 0 để hàm Vlooup dò tìm giá trị tuyệt đối. Đây là giá trị không bắt buộc, nếu bạn không nhập thì mặc định nó sẽ chọn là TRUE (dò tìm giá trị tương đối).

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm Vlookup chúng ta cùng làm ví dụ sau đây:

1. Ví dụ về cách dò tìm tương đối

Để hiểu về ví dụ này chúng ta thực hành việc đánh giá xếp loại học lực cho học sinh theo bảng sau.


*
*

Dựa vào tiêu chí xếp loại ứng với số điểm cho trong bảng nhỏ ở dưới chúng ta có công thức để đưa ra Xếp loại học lực như sau:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *