Ghi crúc trong phòng vạc triển: Thu thập đầy đủ con dragon dễ thương duy nhất trên đảo vào trò nghịch nhân như thể rồng thư giãn này!