Tạo file *.hex dùng Keil C

File *.hex, *.bin là 2 định dạng đầu ra được áp dụng cực kỳ nhiều khi biên dịch chương trình cần sử dụng mang lại vi điều khiển và tinh chỉnh. Mỗi format có ưu thế không giống nhau cùng được thực hiện cho các mục đích tương xứng.

Bạn đang xem: Cách tạo file hex trong keil c

*

Keil C hỗ trợ tạo thành file .hex một biện pháp khôn cùng thanh thanh. Các các bạn mnghỉ ngơi Keil C, thừa nhận Option, chọn thẻ đầu ra, tiông chồng lựa chọn Create HEX tệp tin, dấn OK.

Các bước triển khai nhỏng trong hình tiếp sau đây.

*

Sau Lúc kiểm soát và điều chỉnh, bạn cần biên dịch lại lịch trình để Keil C tạo nên file hex trong thư mục output của dự án ai đang làm việc.

Tạo file *.bin cần sử dụng Keil C

Bên cạnh vấn đề bọn họ thường xuyên sử dụng hex tệp tin để nạp xuống vi tinh chỉnh, bạn có thể sử dụng file dạng binary. khi phải nạp user application code xuống vi điều khiển và tinh chỉnh sử dụng IAP. driver (In Application Programming), chúng ta hay dịch code ra file *.bin. Dưới đó là một số cách để chế tác file *.bin thực hiện Keil C tự LPCWare.

Mình lười dịch, để nguyên giờ đồng hồ Anh cho dễ dàng tìm kiếm nhé. Có thể trong những bạn dạng Keil C có song vị trí khác nhau, mặc dù bạn cũng có thể điều chỉnh lại cho tương hợp cùng với phiên bản của chúng ta.

Sau Khi tạo ra tệp tin bin, bạn cũng có thể dùng gần như ứng dụng cung ứng nạp chip của hãng sản xuất để kiểm tra xem file bin tạo thành gồm sự việc gì không.

OK, Let’s start!

1. Method 1

From the command line, run the ElfDwt.exe pháo utility lớn insert the checksum inkhổng lồ the AXF tệp tin. The tool is available from ARMBIN. The command format is:

ElfDwt.exe cộ .axf

*

From the command line, run the fromelf.exe cộ utility khổng lồ convert the AXF file lớn BIN. The tool is available from ARMARMCC. The comm& format is:

fromelf.exe cộ –bin –o .bin .axf

*

From the command line, run the ElfDwt.exe cộ utility to lớn insert the checksum inlớn the AXF tệp tin & generate the BIN file. The tool is available from ARMBIN. The comm& format is:

ElfDwt.exe cộ .axf BIN(.bin)

*

3. Method 3

From within the project settings, mix the Run User Programs After Build/Rebuild to run the elfdwt.exe cộ & fromelf.exe.Keil does not know the location of the elfdwt.exe cộ utility. It is necessary lớn specify the absolute path to the utility. When the elfdwt.exe utility is run, it will try to locate the AXF file within the root directory of the project. If the AXF tệp tin is in another directory other than the root, then the path must be defined.

Keil knows the location of the fromelf.exe cộ utility, so the absolute path does not need to lớn be defined. The $L
L string tells Keil to use the AXF filename created under the Output đầu ra tab.

Xem thêm: Cải Lương Xã Hội Vũ Linh Tài Linh, Vũ Linh Tài Linh

*

*

4. Method 4

From within the project settings, set the Run User Programs After Build/Rebuild to run the elfdwt.exe.Keil does not know the location of the elfdwt.exe utility. It is necessary to lớn specify the absolute path khổng lồ the utility. When the elfdwt.exe utility is run, it will try khổng lồ locate the AXF tệp tin within the root directory of the project. If the AXF tệp tin is in another directory other than the root, then the path must be defined. Similarly, unless the path for the BIN tệp tin is specified, the elfdwt.exe pháo utility will create the BIN file in the project root directory.