Kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT là một trong kỳ thi siêu quan trọng nhằm đánh giá trình độ chuyên môn giờ đồng hồ Nhật của tín đồ học. Đây cũng chính là kì thi mà những thực tập sinh, du học sinh nước Nhật quan tâm và ĐK tmê man gia thi tuyển chọn. Trong bài viết này, Cửa Hàng chúng tôi đang gợi ý chúng ta cách tính điểm kỳ thi năng lượng giờ đồng hồ Nhật cụ thể độc nhất nhé!

*
Bạn đang xem: Cách tính điểm thi năng lực tiếng nhật

GIỚI THIỆU KÌ THI JLPT

Kỳ thi năng lượng giờ Nhật JLPT có tên hotline giờ Nhật là 日本語能力試験 JLPT, tên giờ đồng hồ Anh là tiếng Japanese Language Proficiency Test. Được tạo thành các cấp cho độ: N1, N2, N3, N4, N5Trong đó Lever cao nhất là JLPT N1, JLPT N5 là Lever tốt độc nhất. Điểm thi về tối nhiều là 180 điểm mang đến 03 team môn thi. Các phần thi đều phải có tổng điểm trong phạm vi 0 điểm ~ 180 điểm, vào đó:

Cấp độ thi JLPT N1, JLPT N2, JLPT N3:

Kiến thức ngôn từ (Từ vựng, Kanji, Ngữ pháp): 0 điểm ~ 60 điểmĐọc hiểu: 0 điểm ~ 60 điểmNghe hiểu: 0 điểm ~ 60 điểm

Cấp độ thi JLPT N4, JLPT N5:

Kiến thức ngữ điệu (Từ vựng, Kanji, Ngữ pháp – Đọc hiểu) : 0 điểm ~ 120 điểmNghe hiểu: 0 điểm ~ 60 điểm

CÁCH TÍNH ĐIỂM THI JLPT N1

*

Điểm đỗ – điểm liệt JLPT N1

Điểm tổng: Trên 100 điểm (Tối đa: 180 điểm)Điểm kiến thức ngôn từ (Kanji, Từ vựng, Ngữ pháp): Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)Điểm Đọc hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)Điểm Nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)

CÁCH TÍNH ĐIỂM THI JLPT N2


Tiêu chuẩn đánh giá


* Đọc

– cũng có thể đọc văn uống bạn dạng ví dụ, gọi nội dung như nội dung bài viết, bài bác báo, ghi chụ lý giải, nhấn xét đơn giản … về những chủ thể không giống nhau.– Quý Khách rất có thể phát âm những nội dung bài viết về các chủ thể phổ cập, đọc được luồng mẩu chuyện cùng biểu thức.

* Lắng nghe– Lắng nghe các tình huống mỗi ngày và các bài bác diễn vnạp năng lượng tự nhiên và thoải mái trong những trường hợp khác biệt như đối thoại, tin tức, lưu lại lượng mẩu chuyện, ngôn từ, mối quan hệ giữa các nhân đồ dùng,.


Cách tính điểm

Điểm mang lại GOI-N2 (tyêu thích khảo)

Mondẻo 1: 5 câu * 1 điều = 5 điểm

Mondai 2: 5 câu * 1 điều = 5 điểm

Mondai 3: 5 câu * 1 điều = 5 điểm

Mondai 4: 7 câu * một điểm = 7 điểm

Mondai 5: 5 câu * một điểm = 5 điểm

Mondai 6: 5 câu * 2 điểm = 10 điểm


Quy mô mang đến BUNPO-N2 (tmê mệt khảo)

Mondai 7: 12 điểm * 1 điều = 12 điểm

Mondẻo 8: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

Mondai 9: 5 câu * một điểm = 5 điểm

Các điểm bình thường của phần 文 文 文: 59 điểm


 Điểm dồn phần DOKKAI-N2 (tđắm say khảo)

Mondai 10: 5 câu * 3 điểm = 15 điểm

Mondai 11: 9 điểm * 2 điểm = 18 điểm

Mondai 12: 2 câu * 3 điểm = 6 điểm

Mondẻo 13: 3 câu * 4 điểm = 12 điểm

Mondẻo 14: 2 câu * 4 điểm = 8 điểm

Các điểm phổ biến của phần 文 文: 59 điểm


Quy tế bào đến CHOUKAI-N2 (tmê man chiếu)

Mondẻo 1: 5 câu * 2 điểm = 10 điểm

Mondẻo 2: 6 câu * 2 điểm = 12 điểm

Mondai 3: 5 câu * 2 điểm = 10 điểm

Mondẻo 4: 12 điểm * 1 điểm = 12 điểm

Mondai 5: 4 câu * 3 điểm = 12 điểm


Điểm đỗ – điểm liệt JLPT N2

Điểm tổng: Trên 90 điểm (Tối đa: 180 điểm)Điểm kiến thức Ngôn Ngữ (Kanji, Từ vựng, Ngữ pháp): Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)Điểm Đọc hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)Điểm Nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)

CÁCH TÍNH ĐIỂM THI JLPT N3

*


Điểm mang đến GOI -N3 (tmê mẩn khảo)

Mondai 1: 8 câu * 1 điều = 8 điểm

Mondẻo 2: 6 câu * 1 điều = 6 điểm

Mondẻo 3:11 câu * một điểm = 11 điểm

Mondẻo 4: 5 câu * 1 điều = 5 điểm

Mondai 5: 5 câu * một điểm = 5 điểm


Quy tế bào cho BUNPO-N3 (tmê mẩn khảo)

Mondẻo 1: 13 điểm * 1 điều = 13 điểm

Mondai2: 5 câu * một điểm = 5 điểm

Mondẻo 3: 5 câu * một điểm = 5 điểm

Tổng điểm GOI + BUNPO = 58 điểm


Điểm dồn phần DOKKAI-N3 (tđắm say khảo)

Mondẻo 4: 4 câu * 3 điểm = 12 điểm

Mondai 5: 6 điểm * 4 điểm = 24 điểm

Mondai 6: 4 câu * 4 điểm = 16 điểm

Mondẻo 7: 2 câu * 4 điểm = 8 điểm

Tổng điểm: 60 điểm


Quy tế bào cho CHOUKAI-N3 (tđam mê chiếu)

Mondai 1: 6 câu * 3 điểm = 18 điểm

Mondẻo 2: 6 câu * 2 điểm = 12 điểm

Mondẻo 3: 3 câu * 3 điểm = 9 điểm

Mondai 4: 4 điểm * 3 điểm = 12 điểm

Mondai 5: 9 câu * 1 điều = 9 điểm

Tổng số điểm CHOUKAI: 60 điểm


Điểm đỗ – điểm liệt JLPT N3

Điểm tổng: Trên 95 điểm (Tối đa: 180 điểm)Điểm kiến thức Ngôn Ngữ (Kanji, Từ vựng, Ngữ pháp): Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)Điểm Đọc hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)Điểm Nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)

CÁCH TÍNH ĐIỂM THI JLPT N4


Điểm mang lại GOI -N4 (tmê mẩn khảo)

Mondai 1: 8 câu * 1 điểm = 8 điểm

Mondai 2: 6 câu * một điểm = 6 điểm

Mondẻo 3:11 câu * 1 điều = 11 điểm

Mondai 4: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

Mondẻo 5: 5 câu * một điểm = 5 điểm


Quy mô mang đến BUNPO-N4 (tyêu thích khảo)

Mondai 1: 13 điểm * 1 điều = 13 điểm

Mondai2: 5 câu * 1 điều = 5 điểm

Mondai 3: 5 câu * một điểm = 5 điểm

Tổng điểm GOI + BUNPO = 58 điểm


Điểm bỏ phần DOKKAI-N4 (tyêu thích khảo)

Mondai 4: 4 câu * 3 điểm = 12 điểm

Mondai 5: 6 điểm * 4 điểm = 24 điểm

Mondẻo 6: 4 câu * 4 điểm = 16 điểm

Mondẻo 7: 2 câu * 4 điểm = 8 điểm

Tổng điểm: 60 điểm


Quy mô đến CHOUKAI-N4 (ttê mê chiếu)

Mondai 1: 6 câu * 3 điểm = 18 điểm

Mondai 2: 6 câu * 2 điểm = 12 điểm

Mondẻo 3: 3 câu * 3 điểm = 9 điểm

Mondai 4: 4 điểm * 3 điểm = 12 điểm

Mondẻo 5: 9 câu * 1 điểm = 9 điểm

Tổng số điểm CHOUKAI: 60 điểm


Điểm đỗ – điểm liệt JLPT N4


Điểm tổng: Trên 90 điểm (Tối đa: 180 điểm)Điểm kiến thức Ngôn ngữ & Đọc hiểu: Trên 38 điểm (Tối đa: 120 điểm)Điểm Nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)

CÁCH TÍNH ĐIỂM THI JLPT N5

*


Điểm đến GOI -N5 (tham mê khảo)

Mondẻo 1: 8 câu * 1 điểm = 8 điểm

Mondai 2: 6 câu * 1 điểm = 6 điểm

Mondai 3:11 câu * 1 điểm = 11 điểm

Mondẻo 4: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

Mondẻo 5: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm


Quy mô đến BUNPO-N5 (tsay mê khảo)

Mondai 1: 13 điểm * 1 điều = 13 điểm

Mondai2: 5 câu * một điểm = 5 điểm

Mondai 3: 5 câu * một điểm = 5 điểm

Tổng điểm GOI + BUNPO = 58 điểm


Điểm cho chỗ DOKKAI-N5 (tmê mẩn khảo)

Mondẻo 4: 4 câu * 3 điểm = 12 điểm

Mondai 5: 6 điểm * 4 điểm = 24 điểm

Mondai 6: 4 câu * 4 điểm = 16 điểm

Mondẻo 7: 2 câu * 4 điểm = 8 điểm

Tổng điểm: 60 điểm


Quy tế bào đến CHOUKAI-N5 (tđắm đuối chiếu)

Mondai 1: 6 câu * 3 điểm = 18 điểm

Mondẻo 2: 6 câu * 2 điểm = 12 điểm

Mondẻo 3: 3 câu * 3 điểm = 9 điểm

Mondai 4: 4 điểm * 3 điểm = 12 điểm

Mondai 5: 9 câu * 1 điểm = 9 điểm

Tổng số điểm CHOUKAI: 60 điểm


Điểm đỗ – điểm liệt JLPT N5


Điểm tổng: Trên 80 điểm (Tối đa: 180 điểm)Điểm kiến thức và kỹ năng Ngôn Ngữ và Đọc hiểu: Trên 38 điểm (Tối đa: 120 điểm)Điểm Nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)


Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Điều Hòa Đaikin 2 Chiều Inverter Ga 410, Hướng Dẫn Sử Dụng Điều Hòa Đaikin 2 Chiều

Minmãng cầu no NihongoHọc giờ Nhật Online