quý khách đã xem: Cách Tính Tổng Hệ Số Trong Khai Triển Nhị Thức Niu Tơn, Giải Bài Tập Tính Tổng Trong Nhị Thức Newton Tại thuychien.vn

2. Nhận xét

– Trong knhị triển

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

) và biến đổi số hạng đó bao gồm thông số ko cất k hoặc cất k nhưng tổng new dễ dàng tính rộng hoặc vẫn có sẵn.