Làm rứa như thế nào để chúng ta có thể liên kết các ý tưởng, biểu đạt các mối quan hệ thân những phần với nhau, cùng mở rộng những ý tưởng?

Các sơ đồ tư duy.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SỬ DỤNG MẪU SƠ ĐỒ TƯ DUY NÀY

Tạo một sơ đồ gia dụng bốn duy tương xứng với bạn

Những mẹo này là điểm bắt đầu nhằm tạo thành một sơ vật tứ duy.

Cuối thuộc, những sàng lọc kiến thiết cơ mà các bạn lựa chọn yêu cầu phụ thuộc vào báo cáo bạn muốn tưởng tượng với mục đích của sơ đồ vật tứ duy của công ty.

Điều đặc biệt tốt nhất là, hãy nghĩ về về người theo dõi của công ty Lúc sản xuất sơ đồ dùng tứ duy:

Họ buộc phải biết tin gì để hiểu sơ đồ vật tứ duy của bạn?Nó rất cần được chi tiết tới cả nào?quý khách hoàn toàn có thể làm những gì để sơ đồ dùng bốn duy của bạn hấp dẫn hơn?