Trang chủ » Tư vấn »Tư Vấn» Bảo Trì Máy Tính - Mạng LAN» CÁC KIỂU ĐỊNH DẠNG


GIỚI THIỆUMọi văn bản bạn đang nhập vào tài liệu đểu được gán mặc định theo kiểu Style Normal. Bạn có thể nhận ra được các đặc trưng của Style này trên Formatting Toolbar, chẳng hạn như: Font (mặt chữ) Times New Roman, Font Size (cỡ chữ) là 10 (point), canh lề trái (Align left). Như đã trình bày ở các trang trước, bạn có thể định dạng tùy ý cho văn bản. Chương 5 sẽ trình bày với bạn cách thức định dạng một văn bản theo một phong cách mẫu có sẵn, mẫu gọi là Style. Style là tập hợp của một hay nhiều đoạn văn với các thông số định dạng đặc trưng bạn đã gán cho chúng. Mỗi Style đều có một cái tên và đều được Microsoft Word lưu giữ lại. Bằng cách sử dụng các Style, bạn có thể định dạng tài liệu một cách nhanh chóng nhất và phù hợp nhất. Bạn có thế áp dụng các Style cho mọi tài liệu có chiều dài bất kỳ nào, chỉ bao gồm từ, một cụm từ, một đoạn văn hay toàn bộ tài liệu (gồm nhiều đoạn văn). Bạn có thể lưu giữ sẵn các Style gắn liền với một tài liệu nào đó, rồi sau đó áp dụng chúng vào một tài liệu khác. Trình Microsoft Word bao gồm một số lượng Style đã được định nghĩa sẵn, bạn có thể áp dụng nó cho tài liệu của bạn bất kỳ lúc nào.

Bạn đang xem: Cơ chế nào cho phép định nghĩa kiểu định dạng chuẩn có thể áp dụng nhiều lần

TẠO LẬP STYLE TỪ MỘT VĂN BẢN SẴN CÓ
*

Bạn có thể tạo lập một cách dễ dàng và nhanh chóng các Style dựa trên một đoạn văn đã được định sẵn. Trình Microsoft Word gói trọn trong một Style tất cá các định dạng đã được áp dụng cho đoạn văn.Nếu có những định dạng chồng chéo nhau trong một Paragraph, Style sẽ chọn loại nào thường xuất hiện hơn. Để tạo lập một Style từ một đoạn văn sẵn có, bạn phải chọn đoạn văn đó trước. Kế đó, nhấp lên nút More trong khung cuộn Style trên tab Home. Một danh sách trưng bày (Gallery) xổ xuống, khi rê trỏ lên một mẫu thì tên kiểu đó sẽ xuất hiện đồng thời chương trình cũng áp dụng nhanh mẫu đó lên đoạn văn được chọn cho bạn xem trước kết quả trước khi nhấp chọn mẫu.SỬ DỤNG CÁC STYLEĐể áp dụng một Style cho một hoặc nhiều đoạn văn, đầu tiên bạn phải chọn các đoạn văn đó để nó hiện sáng lên hoặc định vị con trỏ trong đoạn văn đó nếu chỉ chọn một đoạn. Ngay cả khi bạn chỉ chọn một ít từ trong một đoạn, lệnh vẫn sẽ tác động lên toàn bộ đoạn văn.

Xem thêm: Điều Khiển Youtube Trên Máy Tính Bằng Điện Thoại, Điều Khiển Youtube Trên Máy Tính Bằng Smartphone


*

trong Style Normal, chúng đều có thể ảnh hưởng đến các Style chuẩn khác của Microsoft Word.Không phải mọi Style của Microsoft Word đều hiển thị trong danh sách trưng bày Gallery Style. Để có thể xem được tất cả các Style chuẩn trong Microsoft Word, nhấp nút trên nhóm Styles, cửa sổ Styles xuất hiện.Hộp thoại Styles này bao hàm toàn bộ các Style chuẩn trong các Template của Microsoft Word cùng với các Style do bạn tạo lập.Khi rê trỏ lên tên một kiểu, bạn sẽ được chương trình cung cấp nhanh các thông tin về kiểu định dạng đó trước khi nhấp chọn. Có lẽ không cần phải nhắc bạn rằng, các Style chuẩn của Microsoft Word chỉ dùng các Font chữ nước ngoài, không dùng được cho tiếng Việt. Nhưng không có vấn đề gì, bạn hoàn toàn có thể hiệu chỉnh lại.ĐỊNH NGHĨA LẠI MỘT STYLENếu đã gán một Style cho một số đoạn văn trong tài liệu, và bây giờ muốn thay đổi cách định dạng trên tất cả các đoạn này, bạn cần phải định nghĩa lại Style đó. Microsoft Word sẽ thay đổi cách định dạng cho tất cả các đoạn văn đã được gán Style đó trên suốt tài liệu.
*
*
*
*

Style Base On: Được dùng tới khi bạn muốn các định dạng của nhiều Style đều dựa trên chỉ một Style căn bản. Điều này cho phép bạn cập nhật nội dung định dạng của một nhóm các Style chỉ bằng một lần định nghĩa lại Style căn bản.Thí dụ, nếu thay đổi Font chữ của Style Normal, font chữ của các Style chuẩn khác trong Microsoft Word cũng thay đổi, một khi chúng đều đặt nền tảng trên Style Normal. Bằng cách tạo một Style căn bản, tài liệu của bạn sẽ được trình bày với dáng vẻ và phong cách nhất quán.Style for following paragraph: Chọn thêm định dạng khác cho đoạn văn theo mẫu khác.Add to Quick Style list: Bổ sung style mới vào danh sách trưng bày Quick Style.Automatically update: Tự động cập nhật.Only in this document: Chỉ tạo style mới trong tài liệu hiện tại.New document based on this template: Những tài liệu soạn thảo mới dưa trên mẫu này.Nhấp nút Format nếu bạn muốn định dạng theo các tiêu chuẩn khác.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *