Đề thi học tập kì 2 môn Hóa học lớp 8

Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 8 được thuychien.vn xem thêm thông tin dành riêng cho các em học viên tìm hiểu thêm, ôn tập, luyện đề chuẩn bị cho kì thi học kì 2 lớp 8 môn Hóa được cực tốt. Chúc những em ôn tập giỏi cùng đạt tác dụng cao vào kì thi sắp tới.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 8 năm 2020

Các chúng ta học sinh có thể tìm hiểu thêm đề thi Hóa học tập kì 2 năm 2021 tiên tiến nhất do thuychien.vn biên soạn

Đề ôn thi học kì 2 hóa 8 năm 2021 miễn phí

Tài liệu ôn tập học kì 2 hóa 8 năm 2021 


Đề khám nghiệm học tập kì 2 môn chất hóa học 8

I. Trắc nghiệm rõ ràng (4 điểm)

Câu 1. Ghxay một trong số chữ A hoặc B, C, D làm việc cột I với cùng một chữ hàng đầu hoặc 2, 3, 4, 5, làm việc cột II để sở hữu văn bản cân xứng.

Hãy khoanh tròn một trong số chữ A, B, C, D trước cách thực hiện chọn đúng.


Câu 2. Cho những chất sau: C, CO, CO2, S, SO2, SO3, FeO, Fe2O3, sắt, NaOH, MgCO3, HNO3. Dãy hóa học bao gồm các oxit?

A. CO, CO2, SO2, FeO, NaOH, HNO3.

B. CO2, S, SO2, SO3, Fe2O3, MgCO3.

C. CO2, SO2, SO3, FeO, Fe2O3, CO.

D. CO2, SO3, FeO, Fe2O3, NaOH, MgCO3.

Câu 3. Số gam NaCl trong 50 gam dung dịch NaCl 40% là

A. 40 gam

B. 30 gam

C. 20 gam

D. 50 gam

Câu 4. Số gam KMnO4 buộc phải dùng để điều chế 2,24 lít khí oxi (đktc) vào phòng thể nghiệm là

A. 15,8 gam

B. 31,6 gam

C. 23,7 gam

D. 17,3 gam

Câu 5. Cho 6,5 gam Zn công dụng cùng với HCl đư chiếm được V lkhông nhiều khí H2 (đktc). Tính thể tích khí H2 thu được

A. 2,24 lít

B. 4,48 lít

C. 3,36 lít

D. 8,96 lít

Câu 6. Nhóm những chất nào tiếp sau đây hầu như là bazo?

A. NaOH, HCl, Ca(OH)2, NaCl

B. NaOH, Ca(OH)2, CaO, MgO

C. Mg(OH)2, Ca(OH)2, KOH, NaOH

D. Ca(OH)2, CaO, NaOH, H2SO4

Câu 7. Trong phòng phân tách bạn ta thu khí oxi bằng cách đẩy không khí là phụ thuộc vào đặc thù làm sao của oxi

A. Nhẹ hơn ko khí

B. Tan những trong nước

C. Nặng rộng không khí

D. Khó hóa lỏng

Phần II: Tự luận (6 điểm)

Câu 8. (1,5 điểm)

(1) Bằng phương pháp hóa học nhận biết những chất khí sau: bầu không khí, khí O2, H2, CO2.

Câu 9. (2 điểm) Hoàn thành pmùi hương trình chất hóa học sau:

(1) CH4 + O2

*
…………………….


(2)…………………

*
FeCl2

(3)……………………… → CuO (4) H2O → ……………………..

(5) .………………….. → H2SO4

(6) Al + H2SO4 → ………………..

Câu 10. (2,5 điểm)

Hòa chảy trọn vẹn 13 gam Zn làm phản ứng đầy đủ với 200 hỗn hợp axit H2SO4. Dẫn toàn bộ khí hidro vừa bay ra vào sắt (III) oxit dư, nhận được m gam Fe.

a. Viết phương trình hóa học xảy ra?

b. Tính mật độ Phần Trăm của hỗn hợp axit H2SO4 vẫn dùng?

c. Tính m.

(Al = 27, Cu = 64, O = 16, H = 1, Cl = 35,5, Zn = 65, Na = 23, N = 14, S = 32)

Đáp án đề kiểm tra môn Hóa học kì II lớp 8

Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)

A-2; B- 4; C- 5; D- 3; E- 1

234567
CCBACC

Phần 2. Tự luận (6 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm)

Trích mẫu mã thử cùng khắc số lắp thêm tự

Dẫn khí qua bột đồng (II) oxit nung nóng, sau phản bội ứng bình nào chuyển màu sắc black thanh lịch đỏ là khí H2

Các khí còn lại ko hiện tượng lạ gì dẫn tiếp qua hỗn hợp nước vôi vào lộ diện vẩn đục là khí O2

- Cho que đóm bao gồm tàn đỏ vào 2 bình khí O2 với không khí, bình làm sao cháy đến ngọn lửa là

Pmùi hương trình phản nghịch ứng:

H2 + CuO → Cu + H2O

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Câu 2. (2 điểm)

(1) CH4 + 2O2

*
CO2 + 2H2O

(2) sắt + Cl2

*
FeCl2

(3) 2Cu + O2

*
2CuO (4) 2H2O
*
2H2 + O2

(5) SO3 + H2O

*
H2SO4

(6) 2Al+ 3H2SO4

*
Al2(SO4)3 + 3H2

Câu 3. (2,5 điểm)


Tmê say khảo thêm một vài đề thi khác 

Phần 1: Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1. Thành phần của không gian (theo thể tích):

A. 21% O2, 78% N2 với 1% là tương đối nước.

B. 21% O2, 78% N2 với 1% là những khí không giống.

C. 21% O2, 78% N2 và 1% là khí CO2.

D. 20% O2, 80% N2.

Câu 2. Nhóm các chất làm sao sau đây các là axit?

A. HCl, H3PO4, H2SO4, H2O.

B. HNO3, H2S, KNO3, CaCO3, HCl.

C. H2SO4, H3PO4, HCl, HNO3.

D. HCl, H2SO4, H2S, KNO3.

Câu 3. Cho dãy chất sau: CO2, P2O5, CaCO3, SO3, Na2O, SiO2, CO, ZnO, PbO, N2O5, NO. Những chất như thế nào là oxit axit?

A. CO2, CaCO3, SO3, Na2O, SiO2.

Xem thêm: Cách Làm Bánh Bao Bằng Bột Bánh Bao Từ Bột Pha Sẵn Đơn Giản, Thơm Ngon

B. CO2, ZnO, P2O5, SO3, SiO2, NO.

C. CO2, SO3, CO, N2O5, PbO.

D. CO2, SO3, SiO2, N2O5, P2O5.

Câu 4. Phản ứng chất hóa học làm sao dưới đây không phải là làm phản ứng thế?

A. CuO + H2 → Cu + H2O

B. MgO + 2HCl → MgCl2 + H2

C. Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

D. Zn + CuSO4 → Cu + ZnSO4

Câu 5. Tính số gam nước tạo ra khi đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít khí hidro (đktc) vào oxi?

A. 3,6 g B. 7,2 g C. 1,8 g D. 14,4 g

Câu 6. Càng lên rất cao, tỉ trọng thể tích khí oxi càng sút vì:

A. càng lên rất cao không khí càng loãng.

B. oxi là chất khí không màu ko hương thơm.

C. oxi nặng nề rộng bầu không khí.

D. oxi cần thiết cho sự sống.

Câu 7. Đốt cháy 6,2g photpho trong bình chứa 10g oxi. Sau bội nghịch ứng chất nào còn dư, vị sao?

A. Oxi vị 6,2g photpho phản bội ứng đầy đủ cùng với 4g oxi.

B. Oxi vày 6,2g photpho phản bội ứng đủ với 2g oxi.

C. Hai chất vừa không còn vày 6,2g photpho phản bội ứng toàn diện với 10g oxi.

D. Photpho vị ta thấy tỉ lệ số mol thân đề bài bác và phương trình của photpho to hơn của oxi.

Câu 8. Bằng cách thức chất hóa học nhận ra các hóa học sau: NaCl, axit H2SO4, KOH, Ca(OH)2, bằng cách nào?

A. Quỳ tím, năng lượng điện phân

B. Quỳ tím, sục khí CO2

C. Quỳ tím

D. Nước, sục khí CO2

Câu 9. Tính khối lượng NaOH gồm vào 200g hỗn hợp NaOH 15%.


A. 60 gam

B. 30 gam

C. 40 gam

D. 50 gam

Câu 10. Tính thể tích khí của hỗn hợp NaOH 5M để trong đó bao gồm phối hợp 60g NaOH.

A. 300 ml

B. 600 ml

C. 150 ml

D. 750 ml

Phần 2: Tự luận (5 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm)

Cho 5,4 gam Al công dụng với hỗn hợp HCl bội phản ứng xảy ra hoàn toàn. Dẫn toàn cục lượng khí chiếm được qua CuO nung lạnh.

a. Viết phương trình chất hóa học của bội phản ứng xẩy ra. Tính cân nặng muối hạt thu được sau làm phản ứng.

b. Tính cân nặng Cu chiếm được sau bội phản ứng?

Câu 2. (2,5 điểm)

Cho 6,5 gam Zn bội nghịch ứng toàn diện cùng với 100 ml hỗn hợp axit HCl.

a. Tính thể tích khí hidro thu được nghỉ ngơi điều kiện tiêu chuẩn?

b. Tính nồng độ mol của dung dịch muối bột thu được sau bội phản ứng?

(Al = 27, Cu= 64, O = 16, H = 1, Cl = 35,5, Zn = 65, Na = 23, Phường. = 31)

Hướng dẫn giải đề thi hóa 8 học tập kì 2

Phần 1. Trắc nghiệm ( 5 điểm) 0,5 đ/1 câu

12345678910
BCDCACDCBA

Phần 2. Tự luận (5 điểm)

CâuĐáp ánĐiểm

Câu 1

(2,5 điểm)

a.

nAl = 0,2 mol

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

nAl= n AlCl3= 0,2 mol

=> m AlCl3 = 0,2 x(27 + 35,5 x 3) = 26,7 gam

b. CuO + H2

*
Cu + H2O

n H2 = 0,3 mol => nCu= 0,3 mol

mCu = 0,3 x 64 = 19,2 g

0,25

0,25

0,75

0,25

0,5

0,5

Câu 2

(2,5 điểm)

a.

nZn = 0,1 mol

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

nZn= n H2 = 0,1 mol =>V H2= 0,1 x 22,4 = 2,24 lít

b.

n ZnCl2 = nH2 = 0,1 mol

CM = n/V= 0,1/0,1= 1M

0,25

0,5

0,75

0,25

0,75

...................................

thuychien.vn sẽ ra mắt tới chúng ta Đề thi học tập kì 2 môn Hóa lớp 8, với cấu tạo đề thi hóa học kì 2 lớp 8 bsát hại câu chữ ôn tập học kì 2 Nội dung câu hỏi bao gồm câu trắc nghiệm với trường đoản cú luận, góp Đánh Giá năng lượng học hành môn Hóa học tập 8 của những em. Chúc các em thi tốt

Trên đây thuychien.vn là Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 8. Để bao gồm tác dụng cao hơn vào học tập, thuychien.vn xin ra mắt cho tới các bạn học viên tài liệu Giải bài xích tập Tân oán 8, Giải bài tập Vật Lí 8, Giải bài tập Sinch học 8, Giải bài bác tập Hóa học tập 8, Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 8 mà lại thuychien.vn tổng hòa hợp và đăng mua.


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *