Chủ đề từ bỏ vựng tiếng Anh về thi tuyển có không ít trường đoản cú vựng tương quan, chúng ta cũng có thể xem thêm bài viết tiếp sau đây nhằm nâng cấp vốn từ bỏ vựng của bản thân mình nhé. quý khách hàng sẽ xem: đề thi tiếng anh là gì

Những kỳ thi liên tục khiến chúng ta ít nhiều mệt mỏi cùng căng thẳng mệt mỏi bắt buộc không làm sao. Nhưng đó cũng là chủ thể không còn xa lạ nhưng chúng ta thường gặp mặt vào cuộc sống hàng ngày. Từ chủ đề này bạn cũng có thể học được rất nhiều từ bỏ new giờ đồng hồ Anh đó. Cùng mày mò trường đoản cú vựng tiếng Anh chủ thể thi cử nhé.

Quý khách hàng vẫn xem: đề thi trong giờ đồng hồ anh là gì

Bạn đang xem: Đề thi trong tiếng anh là gì

*

Xem thêm: Cách Xóa Onekey Ghost Khi Khởi Động Trong Menu Boot Menu Trên Windows

Từ vựng giờ đồng hồ Anh tương quan mang đến chủ đề thi tuyển, học tập tập

1. Từ vựng giờ Anh trước kỳ thi

- exam: kỳ thi

- revise = ôn thi

Ex: I have sầu khổng lồ revise for my French kiểm tra tomorrow. (Tôi bắt buộc ôn bài mang đến bài xích soát sổ giờ Pháp sau này.)

- swot up = revise = (cách Điện thoại tư vấn thông tục) cày

Ex: Make sure you swot up on the knowledge before the exam next week. (Hãy chắc là mình đã ôn kĩ kiến thức đến kì kiểm soát vào tuần cho tới.)

- cram = (biện pháp hotline thông tục) nhồi nhét con kiến thức

Ex: John has been cramming for his Spanish test on next Monday. (John học dồn để thi tiếng Tây Ban Nha vào sản phẩm công nghệ Hai cho tới.)

- learn by heart / memorise = học nằm trong lòng

*

quý khách mong nói "đạt công dụng cao trong thi cử" bởi giờ đồng hồ Anh thì nói như thế nào?

2. Từ vựng giờ Anh trong lúc thi

- cheat / copy / use a crib sheet = xoay cóp

Ex: Kids have sầu always found ways of cheating in school exams. (Bọn trẻ luôn luôn tra cứu cách để gian lậu trong các kì thi.)

- get a good / high mark = thi tốt

Ex: I am going khổng lồ get a good mark in the entrance examination. (Tôi sẽ đạt công dụng tốt trong kì thi tuyển sinc đại học.)

- get a bad / low mark = thi không tốt

Ex: I'm afraid of getting a bad mad. (Tôi hại mình thi ko giỏi.)

- pass with flying colours = đậu thi với số điểm cao

Ex: The officer training was gruelling, but he came through with flying colours. (Khóa huấn luyện sĩ quan liêu thật sự vất vả nhưng mà anh ấy đã đậu với điểm số cao.)

- scrape a pass = chỉ toàn vẹn đậu

Ex: I just managed to scrape a pass. The exam was really difficult. (Em chỉ vừa đủ điểm để đậu thôi. Bài thi thật sự khó khăn thừa.)

3. Các từ vựng tiếng Anh liên quan cho chủ đề thi cử

- take an exam / teik æn ig´zæm/: đi thi

- cheat /tʃit/: gian lận

- Qualification /,kwalifi’keiSn/: bởi cấp

- Graduate /’grædjut/: tốt nghiệp

- retake /,ri:’teik/ : thi lại

- chạy thử taker /chạy thử teikə(r)/ : cử tử, bạn thi

- examiner /ig´zæminə/: fan chnóng thi

*

Chủ đề thi tuyển trong giờ Anh có khá nhiều từ vựng hay

- mark /mɑːrk /, score /skɔː /, grade /ɡreɪd /: điểm, điểm số

- pass /pæs /: điểm trung bình

- credit / ˈkredɪt/: điểm khá

- distinction /dɪˈstɪŋkʃn/: điểm giỏi

- high distinction /haɪ dɪˈstɪŋkʃn/: điểm xuất sắc

- pass (an exam) /pæs/: đỗ

- materials /məˈtɪriəlz/: tài liệu

- term /tɜːrm / (Br); semester /sɪˈmestər/ (Am): học kỳ

- test /demo /, testing /ˈtestɪŋ/: kiểm tra

- poor performance /pɔːr pərˈfɔːrməns / : kém nhẹm (xếp các loại hs)

- Graduation examination (n): kỳ thi tốt nghiệp

- vì chưng your homework/revision/a project on something:Làm bài xích tập về nhà/ôn tập/làm trang bị án

- work on/write/do/submit an essay/a dissertation/a thesis/an assignment/a paper: làm/viết/nộp bài luận/luận án/khóa luận/bài được giao/bài thi

- finish/complete your dissertation/thesis/studies/coursework: hoàn chỉnh luận văn/khóa luận/bài xích nghiên cứu

- hand in/ turn in your homework/essay/assignment/paper: nộp bài xích tập về nhà/bài luận/bài xích tập được giao/bài xích thi

- study/prepare/revise/review/(informal) cram for a test/an exam: học/chuẩn chỉnh bị/ôn tập/học nhồi nhét mang lại bài kiểm tra/bài xích thi

- take/do/sit a test/an exam: làm cho bài kiểm tra/bài thi

- straight A: luôn luôn dẫn đầu lớp

- plodder: chịu khó bù thông minh

Bạn rất có thể đọc thêm những chủ thể từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh bên trên trang thuychien.vn page.vn nhằm bổ sung cập nhật thêm vốn từ vựng của mình nhé.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *