Nếu bạn liên tiếp bắt buộc thao tác với những trang web tiếng nước ngoài hãy nhằm Google dịch trợ giúp bạn bằng phương pháp dịch vnạp năng lượng bản trực tiếp bên trên hầu hết trang web.


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


Với trình cẩn thận web Cốc Cốc, chúng ta chưa hẳn thiết lập thêm add-on do trình coi sóc đã được tích phù hợp sẵn khả năng dịch.

Chúc chúng ta làm việc hiệu quả hơn cùng với thủ thuật này.