Điểm chuẩn chỉnh ĐH tài thiết yếu Marketing, Xem điểm chuẩn ĐH tài chủ yếu Marketing, Tra cuu diem chuan ĐH tài chủ yếu Marketing, Kiem tra diem chuan ĐH tài bao gồm Marketing, điểm chuẩn chỉnh chi tiết những ngành, khối thi ngôi trường ĐH tài thiết yếu Marketing...

quý khách sẽ xem: Điểm chuẩn đại học tài chủ yếu sale 2015
Mã trường: DMS
STT Mã ngành Tên ngành Kăn năn thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D340101 Quản trị tởm doanh A, A1, D1, C1 15 Điểm chuẩn chỉnh NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển chọn vào trường
2 D340107 Quản trị khách sạn A, A1, D1, C1 15 Điểm chuẩn chỉnh NVmột là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường
3 D340115 Marketing A, A1, D1, C1 15 Điểm chuẩn chỉnh NVmột là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường
4 D340116 Bất đụng sản A, A1, D1, C1 15 Điểm chuẩn NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển chọn vào trường
5 D340120 Kinch doanh quốc tế A, A1, D1, C1 15 Điểm chuẩn NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường
6 D340201 Tài chủ yếu ngân hàng A, A1, D1, C1 15 Điểm chuẩn NVmột là ngưỡng điểm xét tuyển chọn vào trường
7 D340301 Kế toán A, A1, D1, C1 15 Điểm chuẩn chỉnh NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường
8 D340405 Hệ thống đọc tin cai quản lý A, A1, D1, C1 15 Điểm chuẩn NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường
9 D340103 Quản trị dịch vụ du ngoạn với lữ hành A, A1, D1, C1 15 Điểm chuẩn NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường
10 D340109 Quản trị nhà hàng quán ăn và Dịch vụ nạp năng lượng uống A, A1, D1, C1 15 Điểm chuẩn chỉnh NVmột là ngưỡng điểm xét tuyển vào trường
11 D220201 Ngôn ngữ Anh D1 15 Điểm môn Anh nhân hệ số 2. Điểm chuẩn NV1 là ngưỡng điểm xét tuyển chọn vào trường không nhân thông số.
Trường ĐH tài bao gồm Marketing thông tin điểm chuẩn, điểm chuẩn ĐH tài chính Marketing, tra cứu giúp điểm chuẩn chỉnh
ĐH tài thiết yếu Marketing. Xem thông tin điểm chuẩn chỉnh ĐH tài bao gồm Marketing...
*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *