Công chức có nguyện vọng xin thôi việc thì phải làm đơn gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trong thời hạn 30 ngày, nếu được đồng ý công chức sẽ nhận được văn bản trả lời từ cơ quan có thẩm quyền (khoản 2 điều 59 Luật cán bộ, công chức năm 2008).

Bạn đang xem: Đơn xin nghỉ việc nhà nước


Để được phê duyệt nghỉ việc thì theo quy định của pháp luật người lao động sẽ phải viết đơn xin nghỉ việc để gửi lên lãnh đạo đơn vị, cơ quan nơi đang làm việc. Mẫu đơn xin nghỉ việc cơ quan nhà nước sử dụng cho người lao động đang làm việc tại các cơ quan nhà nước. Đây là mẫu đơn được nhiều bạn đọc quan tâm tìm kiếm. Cùng giải đáp nội dung mẫu đơn qua bài viết sau của chúng tôi.

Pháp luật quy định về nghỉ việc cơ quan nhà nước như thế nào?

Cơ quan Nhà nước là bộ phận cấu thành của bộ máy Nhà nước, là tổ chức (cá nhân) mang quyền lực Nhà nước được thành lập và có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật nhằm thực hiện nhiệm vụ và chức năng của Nhà nước. Thông thường các cơ quan Nhà nước có chế độ tuyển dụng thi tuyển riêng và được quy định cụ thể theo pháp luật, người lao động làm việc cho các cơ quan Nhà nước thường là viên chức hoặc công chức. Ngoài ra người lao động làm việc cho cơ quan Nhà nước cũng được pháp luật quy định cụ thể thời gian đối với việc nghỉ việc.

Căn cứ theo khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và luật viên chức năm 2019 thì công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong: Cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; Cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Công chức có nguyện vọng xin thôi việc thì phải làm đơn gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trong thời hạn 30 ngày, nếu được đồng ý công chức sẽ nhận được văn bản trả lời từ cơ quan có thẩm quyền (khoản 2 điều 59 Luật cán bộ, công chức năm 2008).

Đối với quy định về viên chức thì theo Điều 2 Luật Viên chức 2010, là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Viên chức có nguyện vọng thôi việc thì căn cứ điểm b khoản 3 điều 38 nghị định 29/2012/NĐ-CP thì viên chức cần có văn bản gửi người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, nếu đồng ý cho viên chức thôi việc thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ra quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc.

Do đó trước khi muốn nghỉ việc chủ thể có nhu cầu cần nộp đơn xin nghỉ việc theo đúng thời gian quy định để đảm bảo đúng quy trình thủ tục.

Mẫu đơn xin nghỉ việc cơ quan nhà nước là gì?

Mẫu đơn xin nghỉ việc cơ quan nhà nước hay còn được biết đến là mẫu đơn xin nghỉ việc áp dụng đối với các chủ thể làm việc trong cơ quan nhà nước như công chức, viên chức, và người lao động làm việc tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo hợp đồng lao động. Đây là một giấy tờ quan trọng giúp hoàn tất cho bộ thủ tục xin nghỉ việc theo quy định.

Ngoài ra, mẫu đơn xin nghỉ việc này sẽ còn được áp dụng tùy theo từng trường hợp nghỉ cụ thể khác dựa theo căn cứ hợp đồng lao động thỏa thuận ký kết trước đó. Thông qua đó mà các cán bộ công chức sẽ thể hiện về nội dung, đưa ra lý do để xin nghỉ việc đúng quy định pháp luật.

Vậy cụ thể mẫu đơn xin nghỉ việc cơ quan nhà nước ra sao mời bạn theo dõi ở phần tiếp theo của bài viết.

*

Nội dung mẫu đơn xin nghỉ việc cơ quan nhà nước

Mẫu đơn xin nghỉ việc cơ quan nhà nước cũng không có sự khác biệt quá nhiều so với mẫu đơn xin nghỉ việc thông thường. Cá nhân viết đơn sẽ thể hiện về nội dung, đưa ra lý do để xin nghỉ việc đúng quy định pháp luật. Nội dung của mẫu đơn cần đảm bảo đầy đủ các phần từ nội dung đến thể thức theo quy định của văn bản hành chính. Thông thường nội dung của đơn xin nghỉ việc cơ quan nhà nước gồm có:

– Phần mở đầu: Quốc hiệu tiêu ngữ, ngày tháng năm viết đơn, tên đơn.

– Phần nội dung gồm

+ Các thông tin cá nhân: họ và tên cá nhân, chức vụ đang nắm giữ, địa chỉ cơ quan đang làm việc hiện tại

+ Lý do xin nghỉ việc là phần quan trọng nên cần được trình bày rõ ràng, ngắn gọn, rành mạch, dễ hiểu. Một số lý do có thể sử dụng và được lãnh đạo chấp thuận như bản thân không được bố trí công việc đúng chuyên môn, nghiệp vụ; Năng lực còn yếu kém không đáp ứng được công việc được giao; Cần tập trung vào việc học, nâng cao kiến thức, trình độ.

+ Thời gian xin nghỉ: người làm đơn cần ghi chính xác thời gian muốn xin nghỉ chính thức của mình để cơ quan nắm được và có sự thay thế nhân sự cho phù hợp.

Xem thêm: Cách Tải Và Mở Phần Mềm Paint Trong Win 10 Hay Nhất, Phần Mềm Paint Trong Win 10

+ Nội dung bàn giao công việc: cần ghi rõ ràng những công việc, tài sản của cơ sở tại nơi mình làm việc để tránh những khúc mắc sau này.

– Phần kết thúc: Lời cảm ơn và chữ ký.

Đơn xin nghỉ việc theo nghị định 108

Dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn Khách hàng thực hiện các nội dung trong đơn xin nghỉ việc theo nghị định 108 của chính phủ:

– Kính gửi: ghi tên của đơn vị mà mình đang công tác

– Tên tôi là:…………………………….. (ghi đầy đủ họ tên và giới tính của người đề nghị)

– Giới tính (Nam/Nữ): …………………………………..

– Sinh ngày……..tháng……năm……….. (ghi rõ ngày tháng năm sinh của người đề nghị)

– Nơi sinh: …………………………………………………. (ghi rõ nơi sinh theo giấy khai sinh)

– Số sổ BHXH: …………………………………………….

– Chức vụ, đơn vị công tác: …………………………..

– Nơi cư trú sau khi nghỉ hưu: ……………………….(Ghi cụ thể số nhà, đường phố, thôn xóm; xã/phường/thị trấn; huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố)

– Lý do nghỉ hưu trước tuổi: …………………………. (Trình bày lý do cụ thể)

– Thời điểm nghỉ hưu trước tuổi: ngày…..tháng…năm…. (ghi rõ ngày tháng năm dự định sẽ nghỉ hưu)

– Người làm đơn ghi ngày tháng năm, kí và ghi rõ họ tên. Sau đó nộp lên cơ quan xem xét và quyết định.

Những lưu ý khi viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP

– Trước khi có nhu cầu xin nghỉ hưu non nhưng không muốn mất tiền lương hưu, bạn cần tham khảo mình có thuộc đối tượng tại Điều 2 của Nghị định 108/2014/NĐ-CP hay không, để đảm bảo chính xác căn cứ đưa ra trong đơn;

– Kiểm tra lại số sổ bảo hiểm và số năm đóng bảo hiểm xã hội của mình, cá nhân có thể tự kiểm tra trên website bảo hiểm xã hội. Bởi vì theo Nghị định này cần đáp ứng yêu cầu đóng bảo hiểm xã hội trên 20 năm;

– Ghi mong muốn được nghỉ hưu bắt đầu từ khoảng thời gian nào, ký xác nhận và gửi đến cơ quan mà mình đang công tác.

Mẫu đơn xin nghỉ việc cơ quan nhà nước

Quý độc giả nếu chưa biết cách viết Mẫu đơn xin nghỉ việc cơ quan nhà nước có thể tham khảo mẫu đơn mà chúng tôi viết mẫu dưới đây:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………., ngày ……. tháng ……. năm…….

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi: Giám Đốc/Thủ trưởng Cơ quan:………………………………………………………..

 Trưởng phòng Tổ chức/Cán bộ :………………………………………………………………………

Trưởng phòng/ban …………………………………………………….………………

Tên tôi là: :……………………………………………………………………………………………………

Cấp bậc, chức vụ, nghề nghiệp: :………………………………………………………………………

Đơn vị làm việc: :………………………………………………………………………………………..

Xin được nghỉ việc kể từ ngày …….. tháng …….. năm ………………….……

Lý do xin nghỉ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cho đến ngày tôi được phép nghỉ việc và hoàn tất mọi thủ tục bàn giao công việc, dụng cụ, tài sản cho: ………………………………………… có liên quan đến công việc tôi đang đảm nhiệm.

Ý kiến của Trưởng phòng/ban………………….

Đề nghị Giám Đốc/Thủ trưởng Cơ quan giải quyết cho Ông (Bà) nghỉ

việc kể từ ngày …… tháng …… năm……..

Lý do: ……………………………………………

Trưởng phòng / ban

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

…………………………………………..

……………………………………………

……………………………………………

Ý KIẾN CỦA GIÁM ĐỐC/ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………

Trên đây là mẫu đơn xin nghỉ việc cơ quan nhà nước chúng tôi soạn thảo mẫu mà chủ thể có nhu cầu có thể tham khảo. Trường hợp chưa rõ hay cần sự hỗ trợ bạn đọc có thể liên hệ chúng tôi để được giúp đỡ. Chân thành cảm ơn độc giả!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *