Thủ tục cần có đối với hàng cung cấp bị trả lại; Cách viết hóa đơn hàng bán bị trả lại; Cách hạch tân oán hàng buôn bán bị trả lại trên mặt tải và mặt phân phối theo thông bốn 200 và thông tứ 133. Mời các quý khách hàng theo dõi bài viết sau của Kế Toán Hà Nội.

Bạn đang xem: Hạch toán hàng bán bị trả lại theo thông tư 200

Hàng hóa bị khách hàng trả lại thường xuyên bởi những nguyên ổn nhân: Vi phạm cam đoan, phạm luật hòa hợp đồng kinh tế, mặt hàng bị kém, mất phẩm chất, không đúng chủng nhiều loại, quy cách.

1. Thủ tục cần có so với sản phẩm buôn bán bị trả lại bao gồm:

– Hai mặt lập và ký: Biên bản ghi nhấn nguyên do hàng trả lại và Biên phiên bản vận chuyển hàng hóa trả lại.

– Bên trả lại hàng:

+ Nếu mặt thiết lập là đối tượng người tiêu dùng bao gồm hóa đơn: Lập Phiếu xuất kho trả lại sản phẩm với lập Hoá solo trả lại hàng mang đến mặt phục vụ (ghi giá theo cơ hội mua).

+ Nếu mặt sở hữu là đối tượng người sử dụng không có hóa đối kháng (cá nhân không gớm doanh): Ký vào Biên bạn dạng trả lại mặt hàng với thu hồi hóa đơn của bên phân phối.

– Bên thừa nhận sản phẩm trả lại: Lập phiếu nhập kho sản phẩm trả lại.

2. Cách lập hóa deals trả lại:

“2.8. Tổ chức, cá nhân mua sắm chọn lựa hoá, bạn phân phối vẫn xuất hoá đối kháng, người tiêu dùng đã nhận được hàng, dẫu vậy kế tiếp người tiêu dùng vạc hiện tại hàng hoá không đúng quy biện pháp, unique buộc phải trả lại toàn thể giỏi 1 phần hàng hoá, lúc xuất mặt hàng trả lại cho những người phân phối, cửa hàng phải tạo lập hoá solo, bên trên hoá đối chọi ghi rõ mặt hàng hoá trả lại tín đồ phân phối bởi vì bất ổn quy giải pháp, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu như có).

Trường vừa lòng người tiêu dùng là đối tượng người dùng không tồn tại hoá đối kháng, Khi trả lại mặt hàng hoá, bên cài cùng mặt bán phải lập biên bản ghi rõ nhiều loại mặt hàng hoá, con số, cực hiếm sản phẩm trả lại theo giá bán không tồn tại thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán sản phẩm (số ký kết hiệu, ngày, mon của hoá đơn), lý do trả mặt hàng và bên cung cấp thu hồi hóa đối kháng vẫn lập.”

Theo mức sử dụng trên thì:

– Trường hợp 1: Nếu người mua là đối tượng người tiêu dùng có hóa đơn: lúc trả lại hàng bạn cung cấp lập hóa đơn hàng chào bán trả lại, bên trên hoá đối chọi buộc phải ghi rõ: “Hàng hoá trả lại bạn phân phối vị sai trái quy phương pháp, chất lượng, chi phí thuế GTGT (trường hợp có)” cùng bên phân phối không phải thu hồi hóa đối kháng sẽ lập.

– Trường hợp 2: Nếu người tiêu dùng là đối tượng người tiêu dùng không tồn tại hóa đơn: khi trả lại hàng, phía 2 bên phải tạo lập biên bạn dạng ghi rõ một số loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá chỉ không tồn tại thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá 1-1 bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), nguyên nhân trả mặt hàng với mặt buôn bán phải thu hồi hóa đơn sẽ lập.

lấy ví dụ ngôi trường phù hợp 1 (trường hợp người mua là đối tượng người tiêu dùng có hóa đơn):

*

*

lấy ví dụ ngôi trường thích hợp 2 (nếu người tiêu dùng là đối tượng người sử dụng không tồn tại hóa đơn):

*

*

Mời các khách hàng tải mẫu Biên bạn dạng trả sản phẩm và thu hồi hóa đơn.

3. Cách hạch toán thù sản phẩm bán bị trả lại theo thông tư 200 và thông bốn 133.

● Nếu doanh nghiệp thực hiện chính sách kế toán theo Thông tư 200 thì hạch tân oán khoản Hàng cung cấp bị trả lại vào TK 521 – Các khoản sút trừ lệch giá (chi tiết Tài khoản 5212 – Hàng bán bị trả lại) cùng thời điểm cuối kỳ kế toán, kết đưa tổng số Hàng phân phối bị trả lại (TK 5212 ) gây ra trong kỳ thanh lịch tài khoản 511 – “Doanh thu bán sản phẩm với hỗ trợ dịch vụ”, ghi:

Nợ TK 511 – Doanh thu bán sản phẩm cùng hỗ trợ dịch vụ

Có TK 521 – Các khoản giảm trừ lệch giá (5212).

● Nếu doanh nghiệp lớn thực hiện chính sách kế toán theoThông tứ 133 thì hạch toán khoản Hàng cung cấp bị trả lại vào mặt nợ TK 511 – Doanh thu bán sản phẩm cùng cung cấp hình thức dịch vụ (cụ thể theo TK cung cấp 2 phù hợp) với thời điểm cuối kỳ kế toán không cần thiết phải kết gửi sang trọng TK 511 bởi Lúc phát sinh Hàng phân phối bị trả lại đã hạch tân oán vào mặt Nợ TK 511.

3.1. Đối với bên cung cấp (Bên bị trả lại hàng):

a) lúc bán sản phẩm đến khách hàng hàng: Cnạp năng lượng cứ vào hóa đối kháng bán hàng với triệu chứng trường đoản cú liên quan kế toán thù phản ánh nlỗi sau:

– Phản ánh lợi nhuận bán hàng, ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131

Có TK 511: Doanh thu bán hàng theo giá cả không thuế

Có TK 333: Thuế và những khoản đề xuất nộp Nhà nước.

– Phản ánh giá bán vốn mặt hàng cung cấp, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn sản phẩm bán

Có những TK 155,156,…: Trị giá chỉ thực tế hàng tồn kho xuất bán

b) lúc nhận được mặt hàng chào bán trả lại: Cnạp năng lượng cứ vào hóa đối kháng trả lại sản phẩm, các bệnh tự tương quan, kế toán thù phản chiếu nhỏng sau:

– Phản ánh giá vốn sản phẩm cung cấp bị trả lại, ghi:

Nợ các TK 155,156,…Trị giá bán thực tế ẩm xuất chào bán (giá chỉ vốn Khi bán)

Có TK 632: Trị giá vốn của mặt hàng bị trả lại

– Phản ánh lợi nhuận của mặt hàng buôn bán bị trả lại, ghi:

Nợ TK 5212 – Hàng cung cấp bị trả lại (ví như công ty vận dụng Thông tư 200)

Nợ TK 511- Doanh thu bán hàng cùng cung cấp các dịch vụ (ví như cửa hàng vận dụng Thông bốn 133)

Nợ TK 333: Thuế cùng các khoản đề nghị nộp Nhà nước: Số tiền thuế được kiểm soát và điều chỉnh bớt khớp ứng cùng với trị giá chỉ sản phẩm cung cấp bị trả lại

Có TK 111, 112, 131: Tổng số tiền hàng phân phối bị trả lại.

Lưu ý:Trường hợp không tách bóc tức thì được các khoản thuế yêu cầu nộp, kế toán thù ghi dấn lợi nhuận, doanh thu mặt hàng bán bị trả lại bao hàm cả thuế nên nộp.

– Nếu tất cả các chi phí liên quan trong quy trình trả lại hàng:

Nợ TK 641 – Ngân sách chi tiêu bán hàng (theo TT 200)

Nợ TK 6421 – Ngân sách chi tiêu bán sản phẩm (theo TT133)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (trường hợp có)

Có những TK 111, 112. . .

3.2. Đối cùng với mặt mua (Bên trả lại hàng):

a) lúc sở hữu hàng: Căn uống cứ vào hóa đối chọi mua sắm chọn lựa, hội chứng từ bỏ liên quan, ghi:

Nợ những TK 152, 153, 156, …

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có các TK 111, 112, 331.

b) Khi trả lại hàng: Căn uống cứ vào hóa solo trả lại mặt hàng, các chứng từ liên quan, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 331: Tổng trị giá sản phẩm trả lại

Có những TK 152, 153, 156 …: Trị giá hàng trả lại (theo trị giá bán thời gian thiết lập – giá bán không thuế)

Có TK 133 -Thuế GTGT được khấu trừkhớp ứng cùng với trị giá bán hàng trả lại.

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp lớn nộp thuế GTGT theo phương thức trực tiếp thì trị giá mặt hàng cài đặt, trị giá bán hàng trả lại bao gồm cả thuế GTGT.

4. lấy ví dụ như cách hạch toán thù sản phẩm buôn bán bị trả lại:

Quay lại lấy ví dụ trường phù hợp 1 (trường hợp người mua là đối tượng người tiêu dùng gồm hóa đơn):

– Bên thiết lập không tkhô hanh tân oán chi phí mang lại mặt cung cấp, trị giá sản phẩm trả lại được đối trừ vào nợ công,

►Kế tân oán của 2 cửa hàng hạch tân oán nlỗi sau:

● lúc buôn bán hàng:

– Phản ánh lệch giá bán hàng, ghi:

Nợ TK 131 (cụ thể KTHN): 55.000.000 đ

Có TK 511: 50.000.000 đ

Có TK 33311: 5.000.000 đ.

– Phản ánh giá bán vốn hàng phân phối, ghi:

Nợ TK 632: 5 cỗ x 7.000.000 đ = 35.000.000 đ

Có TK 156: 5 bộ x 7.000.000 đ = 35.000.000 đ.

● khi dấn hàng trả lại:

– Phản ánh giá chỉ vốn mặt hàng cung cấp bị trả lại, ghi:

Nợ TK 156: 2 bộ x 7.000.000 đ = 14.000.000 đ

Có TK 632: 2 bộ x 7.000.000 đ = 14.000.000 đ.

– Phản ánh lợi nhuận của hàng chào bán bị trả lại, ghi:

Nợ TK 5212 (ví như chủ thể vận dụng Thông tứ 200): 2 bộ x 10.000.000 đ = 20.000.000 đ

Nợ TK 511 (giả dụ đơn vị vận dụng Thông tứ 133): 2 cỗ x 10.000.000 đ = trăng tròn.000.000 đ

Nợ TK 33311: 2.000.000 đ.

Có TK 131 (chi tiết KTHN): 22000.000 đ.

Xem thêm: Top 10 Phần Mềm Chỉnh Sửa Video Tốt Nhất 2015, 6 Phần, Top 5 Phần Mềm Cắt Video Tốt Nhất 2015, 6 Phần

Nợ TK 153 (cụ thể máy tính xách tay HP): 5 cỗ x 10.000.000 đ = 50.000.000 đ

Nợ TK 1331: 5.000.000 đ

Có TK 331 (chi tiết TGL): 55.000.000 đ.