I. Công thức tính thuế nhập vào, thuế GTGT mặt hàng nhập khẩu

Các giá trị này Hải quan lại đã tính sẵn trên tờ khai Hải quan lại, chúng ta kế toán thù chỉ việc địa thế căn cứ vào tờ knhì HQ nhằm hạch tân oán số chi phí tương ứng. Các bạn đọc thêm phần này nhằm bổ sung cập nhật loài kiến thức:

– Tính trị giá lô sản phẩm nhập khẩu = số lượng * 1-1 giá chỉ tính bằng USD * tỷ giá bán tại thời gian nhập vào.

Bạn đang xem: Hạch toán hàng nhập khẩu theo thông tư 133

– Cách tính thuế nhập vào = Trị giá chỉ lô hàng NK * % thuế NK (% thuế nhập vào có thể 0%, 5%, 10%, 15%,20%…) tùy trực thuộc vào từng sản phẩm cụ thể.

– Cách tính thuế TTĐB = (Trị giá lô mặt hàng nhập khẩu + Thuế NK) * Thuế suất thuế TTĐB.

– Cách tính thuế GTGT sản phẩm nhập khẩu = (Trị giá chỉ mua hàng NK + Thuế NK + Thuế TTĐB trường hợp có) * % thuế suất thuế GTGT ( thuế suất thuế GTGT bao gồm 4 các loại ( Không Chịu thuế, 0%, 5%, 10% ).

*

II. Quy trình mua hàng hoá nhập khẩu

Căn uống cứ vào tờ knhì Hải quan tiền, kế toán thù hạch toán những cây bút tân oán vào quá trình mua sắm và chọn lựa nhập vào nhỏng sau:

1. Phản ánh giá mua hàng nhập khẩu

Nợ TK 1561: trị giá bán lô mặt hàng nhập vào bởi VNĐ

Có TK 331:

2. Phản ánh thuế nhập vào (thuế NK)

Nợ TK 1562: coi nlỗi khoản thuế này tính vào ngân sách mua sắm NK

Có TK 3333: thuế NK

3. Phản ánh thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng (thuế TTĐB) (ví như có)

Không cần mặt hàng hoá nào thì cũng yêu cầu Chịu loại thuế này, nhiều loại thuế này chỉ tiến công vào đầy đủ món đồ mà ko khuyến khích bé người tiêu dùng nó nhưng thôi. Ví dụ: ruợu, bia, dung dịch lá,…

Cách hạch toán:

Nợ TK 1562: coi nhỏng khoản thuế này tính vào chi phí mua sắm và chọn lựa NK

Có TK 3332: thuế TTĐB

4. Nộp tiền thuế TTĐB, thuế NK và khấu trừ thuế GTGT mặt hàng nhập khẩu

a, Hạch toán thù nộp chi phí thuế NK:

Nợ TK 3333:

Có TK 111, 112:

b, Hạch tân oán nộp chi phí thuế TTĐB:

Nợ TK 3332:

Có TK 111, 112:

c, Hạch toán thù khấu trừ thuế GTGT mặt hàng NK:

Nợ TK 1331:

Có TK 33312:

Lưu ý: Lúc DN nộp vừa đủ tiền thuế NK cùng tiền thuế GTGT mặt hàng nhập khẩu thì mới có thể được khấu trừ chi phí thuế GTGT hàng nhập vào.

Xem thêm: , Cách Lưu File Pdf Trong Word 2010, 2016 Tối Ưu, Cách Save Lưu File Pdf Trong Word 2010 2013

III. Ví dụ về quá trình mua sắm và chọn lựa nhập khẩu

Yêu cầu: Tính tân oán và lập định khoản những nghiệp vụ liên quan cho lô sản phẩm nhập khẩu trên. Biết tỷ giá bán trung bình liên Ngân mặt hàng trên thời khắc thanh toán giao thương là đôi mươi.8đôi mươi đ/USD.

ĐÁPhường ÁN:

1. Áp dụng những bí quyết tính sinh hoạt bên trên, ta có:

– Trị giá chỉ lô sản phẩm NK = 200*60*20.8trăng tròn = 249.840.000

– Thuế NK = 249.840.000*15% = 37.476.000

– Thuế GTGT hàng nhập khẩu = (249.840.000+37.476.000)*10%= 28.731.600

(Các giá trị này vẫn ghi sẵn trên tờ knhị Hải quan)

2. Định khoản:

a. Phản ánh cực hiếm lô hàng:

Nợ TK 1561: 249.840.000

Có TK 331: 249.840.000

b. Phản ánh thuế NK bắt buộc nộp:

Nợ TK 1562: 37.476.000

Có TK 3333: 37.476.000

Định khoản:

a, Nợ TK 3333: 37.476.000

Có TK 1121: 37.476.000

b, Nợ TK 33312: 28.731.600

CóTK 1121: 28.731.600

c, Vì đã nộp thuế NK cùng thuế GTGT mặt hàng nhập khẩu phải DN được khấu trừ thuế GTGT sản phẩm NK