Mình làm cho một bài viết về danh sách những hàm hệ thống giải pháp xử lý chuỗi trong SQL. Danh sách những hàm giải pháp xử lý này hầu như bạn rất có thể search bên trên MSDN hoặc vào phần System Functions trong mỗi database Squốc lộ.

*

1. Hàm Ascii

-- 1. Ascii -- trả về mã ascii của ký kết từ bỏ select ascii('A') -- kết quả: 65 2. Hàm Char 

-- 2. Char -- trả về cam kết từ bỏ của mã ASCII select char(65) -- kết quả: A 3. Hàm charindex 

-- 3. charindex -- trả về vị trí xuất hiện thêm của 1 chuỗi bé trong một chuỗi bắt đầu từ một địa chỉ xác định select charindex('abc','cabcaaaa',2) -- giải thích: từ địa điểm số 2 của chuỗi 'cabcaaaa' Có nghĩa là từ ký từ bỏ 'a' trngơi nghỉ đi tìm vị trí xuất hiện thêm của chuỗi 'abc' -- công dụng là chuỗi 'abc' lộ diện ở trong phần cam kết trường đoản cú thứ hai của chuỗi 'cabcaaaa' 4. Hàm Left 

-- 4. left -- lôi ra n cam kết từ bỏ trước tiên của chuỗi. select left('123456',3) -- ví dụ: kéo ra 3 ký từ bỏ thứ nhất của chuỗi '123456' -- kết quả: '123' 5. Hàm Right 

-- 5. right -- lôi ra n cam kết trường đoản cú sau cùng của chuỗi -- ví dụ: mang ra 3 ký tự sau cùng của chuỗi '123456' select right('123456',3) -- kết quả: '456' 6. Hàm Len 

-- 6. len() -- trả về con số ký từ bỏ giỏi độ lâu năm của chuỗi select len('abcd') -- kết quả: 4 7. Hàm Lower 

-- 7. lower -- viết hay tất cả các ký trường đoản cú select lower('aaBBcCdGG') -- kết quả: aabbccdgg 8. Hàm Upper 

-- 8. upper -- viết hoa toàn bộ các ký kết tự select upper('aaBBcCdGG') -- kết quả: AABBCCDGG 9. Hàm LTrim 

-- 9. Ltrlặng -- Xóa tất cả những ký kết từ rỗng, khoảng tầm White nghỉ ngơi ĐẦU chuỗi. select Ltrim(' abc ') -- kết quả: 'abc'10. Hàm RTrim 

-- 10. Rtryên ổn -- Xóa toàn bộ những ký kết trường đoản cú rỗng, khoảng White ở CUỐI chuỗi. select Rtrim(' abc ') -- kết quả: ' abc' 11. Hàm PatIndex 

-- 11. patindex -- trả về vị trí mở ra của một chủng loại trong một chuỗi SELECT PATINDEX('%ensure%', 'please ensure the door is locked'); -- kết quả: 8 -- note: sử dụng ký kết tự _ nhằm sửa chữa cho một ký từ ngẫu nhiên SELECT PATINDEX('%en_ure%', 'please ensure the door is locked'); -- kết quả vẫn là: 8 12. Hàm Quote 

-- 12. quotename -- trích dẫn select quotename('hanh trang lap trinc dot com') -- kết quả: -- có thể đổi ký kết từ trích dẫn khác như :ngoặc solo ( giỏi vệt nháy ' select quotename('hanh hao trang lap trinc dot com',')') -- kết quả: (hanh hao trang lap trinh dot com) 13. Hàm Replace 

-- 13. replace -- sửa chữa toàn bộ các chuỗi bé nào kia trong 1 chuỗi thành 1 chuỗi bé không giống select replace('hanh hao trang lap trinc dot com accom','com','net') -- Tất cả các tự 'com' vào chuỗi sẽ tiến hành nuốm bằng từ 'net' -- Kết quả: khô giòn trang lap trinh dot net acnet 14. Hàm replicate 

-- 14. replicate -- nhân 1 chuỗi lên nhiều lần select replicate('acb',5) -- chuỗi 'acb' được lặp lại 5 lần. -- kết quả: acbacbacbacbacb 15. Hàm Reverse 

-- 15. reverse -- quay ngược chuỗi lại select reverse('abcdef') -- kết quả: fedccha 16. Hàm Space 

-- 16. space -- trả về 1 chuỗi gồm n ký kết tự khoảng White. select 'a' +space(54) +'b' -- kết quả: 'a b' -- ký kết tự a + 54 ký kết tự khoảng tầm white + cam kết tự b 17. Hàm Str 

-- 17. Str -- gửi một số trong những thành một chuỗi. Hàm này trắc trở, mình không biết lợi ích để gia công gì nữa. select str(5.333333,trăng tròn,2) -- giải thích: chuyển số 5.333333 thành chuỗi gồm độ lâu năm là đôi mươi cam kết từ, chỉ rước 2 cam kết tự thập phân sau vệt '.' -- giả dụ số bên trên Khi đưa thành chuỗi nhưng mà không đủ trăng tròn ký từ bỏ thì sẽ từ thêm các khoảng chừng white vào phía đằng trước làm sao cho đủ trăng tròn cam kết từ. -- kết quả: ' 5.33' -- nếu như con số chữ số phần nguyên ổn của số mà lại nhiều hơn độ nhiều năm chuỗi trả về thì vẫn trả về các quý giá là cam kết trường đoản cú '*' select str(5555.333333,3,2) -- tác dụng trả về là 3 ký trường đoản cú '*' : '***' vị độ dài chuỗi trả về là 3 trong những lúc con số chữ số phần ngulặng là 4. 18. Hàm Stuff 

-- 18. stuff -- hàm này đã sửa chữa n ký từ bước đầu từ 1 địa chỉ xác định bởi 1 chuỗi mong gắng vào SELECT STUFF('abcdef', 2, 3, 'ijklmn'); -- giải thích: trường đoản cú vị trí 2 tức là cam kết từ 'b' kéo ra 3 cam kết từ bỏ -> 'bcd' với thay thế bởi 'ijklmn' -- kết quả: aijklmnef 19. Hàm Substring 

-- 19. substring -- giảm ra 1 chuỗi nhỏ tuổi tự chuỗi lúc đầu select substring('abcdefgh',2,5) -- giải thích: từ vị trí thứ hai kéo ra 5 ký từ liên tục -- kết quả: bcdef trăng tròn. Hàm Unicode 

-- 20. unicode -- trả về quý hiếm unicode của ký trường đoản cú trước tiên của chuỗi select unicode(N'Áac') -- kết quả: 193 21. Hàm NChar 

-- 21. Nchar -- trả về ký kết từ bỏ unicode của mã unicode select Nchar( unicode(N'Áac')) select Nchar( 193) -- công dụng cả hai câu truy hỏi vụ việc là : Á 22. Hàm Soundex 

-- 22. soundex -- Soundex là một trong thuật toán ngữ âm để liệt kê các từ theo âm nhan sắc, theo cách vạc âm của giờ Anh. Mục đích là mã hóa số đông từ gồm thuộc phương pháp phát âm qua hầu hết đặc thù tương tự nhau, từ bỏ kia bạn ta rất có thể tìm kiếm được một từ nào đó dù là sai sót nhỏ tuổi trong chủ yếu tả từ bỏ kia select soundex('Brothers') -- công dụng là 1 chuỗi gồm 4 ký tự: B636. Ký trường đoản cú đầu tiên của tác dụng cũng chính là ký kết trường đoản cú trước tiên của chuỗi thuở đầu 23. Hàm Difference 

-- 23.


Bạn đang xem: Hàm xử lý chuỗi trong sql


Xem thêm: Cùng Trèo Lên Đỉnh Núi Cao Vời Vợi ", Lời Bài Hát Đường Đến Ngày Vinh Quang

difference -- hàm trả về con số cam kết trường đoản cú giống như nhau của 2 chuỗi sau thời điểm vẫn mã hóa soundex. Giá trị công dụng ở trong tầm từ 0 đến 4 select difference('Brothers','Brothers') Nguồn xem tư vấn.