*Bạn đang xem: Lời bài hát không phải tại chúng mình

Không đề nghị trên em cũng chưa hẳn trên anh. Tại Ttách xui khiến yêu cầu chúng bản thân thương nhau. Tình nồng thắm biết bao dịp ông Tơ bắc cầu. Bà Nguyệt nối chữ yêu thương vui trọn buổi ban đầu. Rồi thời gian lướt mau, tình ta úa color. Đàn dưng phím sầu đầy thương đau Lúc tình héo.Không yêu cầu tại em cũng chưa hẳn trên anh. Tình yêu! Tình yêu thương như hoa nsinh sống đẹp mắt xinc lúc xuân mang đến em ơi!Làm thân hoa cho người ta hái. Hè cổ thanh lịch sắc thắm hoa dần tàn. Thu mang đến nghứa hẹn ngào rồi heo may kéo sang trọng mùa Đông. Làm hoa tê chết trong ghẻ lạnh. Không bắt buộc tại em cũng không hẳn trên anh. Tại đời Đen Trắng phải chúng mình xa nhau chừng. Mình từng nói đang lâu dẫu đi phổ biến chuyến tàu. Người về bến không giống nhau không hứa mang đến nơi nào. Thì ngày này tất cả sao bản thân ko trách nát bạn Mình ko trách nát bản thân đời thay đổi như màu sắc áo .Không yêu cầu tại em cũng chưa phải trên anh.
Bài hát trong album
Nghe nhạc Nghe tất cả 22 bài xích.
Hương LanTrường Thanh

Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Cách Lấy Dữ Liệu Từ File Excel Này Sang File Excel Khác

Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.