Thông tư 200/2014/TT-BTC được ban hành thay thế cho văn bản hướng dẫn chế độ kế toán quyết định 15. Ở thông tư 200 có những đổi mới tích cực thay thế cho các những quy định không còn phù hợp ở quyết định 15.

Bạn đang xem: Mẫu sổ cái tài khoản theo quyết định 15

Sự ra đời của thông tư 200

Mục tiêu nhằm hướng đến những gì bản chất hơn và hình thứcPhù hợp với thực tế và tính khả khi khi áp dụng cho doanh nghiệpSự ra đời của thông tư 200 chính thức bãi bỏ đi toán bộ các quy định bắt buộc về hình thức ghi sổ kế toán và chứng từ kế toánXây dựng chế độ kế toán phù hợp với những thông lệ quốc tế, cập nhật tối đa những cái gì có thể của chuẩn mực kế toán quốc tế áp dụng cho Việt NamĐề cao hơn trách nhiệm của người hành nghề, người làm công việc gì sẽ phải chịu trách nhiệm lớn hơn với công việc giúp góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán được cung cấp cho nền kinh tế

Sự khác biệt thông tư 200 và quyết định 15

Để tìm sự khác biệt của thông tư 200 so với quyết định 15 đã được ban hành khá lâu ta đi tìm những điểm mới của TT 200

Đơn vị tiền tệ

Việc BCTC mang tính pháp lý của doanh nghiệp để công bố ra công chúng và nộp vào các cơ quan có thẩm quyền được trình bày bằng đơn vị đồng Việt Nam

Tài khoản kế toán

– Đối với các tài khoản Tài sản không có sự phân biệt dài hạn và ngắn hạn

– Bỏ đi một số tài khoản mà có trong hệ thống tài khoản ở quyết định 15

TK 129 – Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạnTK 142 – Chi phí trả trước ngắn hạnTK 144 – Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạnTK 159 – Dự phòng giảm giá hàng tồn khoTK 311 – Vay ngắn hạnTK 315 – Nợ dài hạn đến hạn trảTK 342 – Nợ dài hạnTK 351 – Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làmTK 415 – Quỹ dự phòng tài chínhTK 431 – Quỹ khen thưởng phúc lợiTK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộTK 531 – Hàng bán bị trả lạiTK 532 – Giảm giá hàng bán

– Thêm một số tài khoản học chứng chỉ hành nghề kế toán

TK 171: Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủTK 353: Quỹ khen thưởng, phúc lợiTK 356: Quỹ phát triển khoa học và công nghệTK 357: Quỹ bình ổn giáTK 417: Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại khoảng

– Thay đổi các tài khoản khóa học chứng chỉ kế toán trưởng

Tài khoản

Thông tư 200

Quyết định 15

121Chứng khoán kinh doanhĐầu tư chứng khoán ngắn hạn
128Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạnĐầu tư ngắn hạn khác
222Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết cách đọc báo cáo tài chínhGóp vốn liên doanh
228Đầu tư khác học đầu tư chứng khoán cơ bảnĐầu tư dài hạn khác
229Dự phòng tổn thất tài sảnDự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
242Chi phí trả trước Chi phí trả trước dài hạ
244Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cượcKý quỹ, ký cược dài hạn
341Vay và nợ thuê tài chínhVay dài hạn
343Nhận ký quỹ, ký cượcNhận ký quỹ, ký cược dài hạn
411Vốn đầu tư của chủ sở hữuNguồn vốn kinh doanh
421Lợi nhuận sau thuế chưa phân phốiLợi nhuận chưa phân phối
521Các khoản giảm trừ doanh thuGộp 3 tài khoản 521, 531, 532

Hướng dẫn cụ thể về nguyên tắc kế toán đối với từng một loại tài khoản học xuất nhập khẩu

Sự thay đổi trong báo cáo tài chính

– Thuế và các khoản nộp nhà nước không còn là thông tin bắt buộc ghi trong báo cáo tài chính nữa

– Kỳ lập báo cáo tài chính giữa niên bộ bao gồm báo cáo tài chính theo quý và báo cáo tài chính bán niên (bao gồm cả quy IV) học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất tphcm

– Bổ sung các quy định mới về xây dựng nguyên tắc kế toán và báo cáo tài chính đối với doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục nên học nghiệp vụ xuất nhập khẩu ở đâu

– Một số chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán được sửa đổi và bổ sung

Mã số 120 = Mã số 121 + 122 +123 (trước đây là 121 + 129)Mã số 130 = 131 + 132 + 133 + 134 + 135 +136 +137 +139 (trước đây không có 136, 137)Mã số 150 = 151 + 152 +153 +154 + 155 (trước đây không có 153, 154 nhưng có 158)Mã số 200 = 210 + 220 + 230 + 240 +250 +260 (trước đây không có 230)

– Thay đổi và sổ sung các chỉ tiêu trong phần thuyết minh báo cáo tài chính

– Khác biệt ở chứng từ kế toán học nguyên lý kế toán ở đâu tốt nhất

Các loại chứng từ kế toán tại Phục lục 3 Thông tư chỉ mang tính hướng dẫn.

Xem thêm: Cách Chỉnh Sửa Tin Nhắn Trên Facebook, Cách Sửa Tin Nhắn Facebook

Trường hợp doanh nghiệp không tự xây dựng, thiết kế cho riêng mình được thì có thể áp dụng theo Phụ lục 3 

– Khác biệt ở sổ kế toán học kế toán ở đâu

Doanh nghiệp được tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán cho riêng mình nhưng phải đảm bảo cung cấp thông tin về giao dịch kinh tế một cách minh bạch, đầy đủ. Trường hợp không tự xây dựng có thể áp dụng biểu mẫu sổ kế toán theo phụ lục 4 Thông tư.

Trên đây là những sự khác biệt giữa thông tư 200 và quyết định 15. Mong rằng những thông tin từ bài viết hữu ích với bạn đọc. Doanh nghiệp bạn thực hiện chế độ kế toán theo Thông tư 200 các bạn có thể tham khảo Hệ thống biểu mẫu trong báo cáo tài chính theo thông tư 200

Nếu bạn có nhu cầu học kế toán có thể tham khảo: Học kế toán ở đâu tốt nhất

Nội dung bài viết được tham khảo từ: Kế toán Lê Ánh


Ảnh hưởng của thông tư 200 tới phân tích báo cáo tài chính
*
Ưu điểm của thông tư 200
*
Mẫu 02 – VT phiếu xuất kho mới nhất theo thông tư 200
*
Mẫu 02-BH Thẻ quấy hàng theo thông tư 200/2014/TT-BTC
*
Cách ghi sổ Nhật Ký – Sổ cái theo thông tư 200/2014/TT-BTC
*
Phương pháp tính giá hàng giá tồn kho phổ biến nhất theo thông tư 200
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *