Sổ cái dùng để ghi chép các quá trình gớm tế phát sinc trong từng kỳ hoặc trong từng một niên độ kế toán. Sổ cái có thể in theo tháng nếu doanh nghiệp có nhiều chứng từ phát sinch, in theo năm nếu doanh nghiệp vừa và nhỏ có ít chứng từ phát sinc hơn. Trên báo cáo tài chủ yếu có bao nhiêu tài khoản toàn bộ thì cần in bấy nhiêu sổ cái.

Bạn đang xem: Mẫu sổ cái theo hình thức chứng từ ghi sổ theo thông tư 200


Mẫu sổ cái theo thông tư 200

Đơn vị:……………………

(Ban hành theo Thông bốn số 200/2014/TT-BTC

(Dùng đến hình thức kế tân oán Nhật cam kết chung)

Năm…

Tên tài khoản …………..

Số hiệu………

Ngày, tháng ghi sổChứng từDiễn giảiNhật cam kết chung

Số hiệu

Số tiền
Số hiệuNgày thángTrang sổSTT dòngTK

đối ứng

Nợ
ABCDEGH12
– Số dư đầu năm

– Số phát sinh vào tháng

– Cộng số phát sinh tháng

– Số dư cuối tháng

– Cộng luỹ kế từ trên đầu quý

– Sổ này có …. trang, khắc số trường đoản cú trang số 01 cho trang ….

Xem thêm: Cách Làm Côn Nhị Khúc Bằng Gỗ, Hướng Dẫn Làm Côn Nhị Khúc Gỗ Dây Dù

– Ngày mlàm việc sổ:…

Cách lập mẫu sổ cái theo hình thức nhật ký chung

Khác với sổ nhật ký thông thường là thể hiện tổng toàn cục các nghiệp vụ khiếp tế phát sinc. Thì đối với sổ cái lại thể hiện riêng biệt mang đến nội dung từng tài khoản cả một mốc giới hạn phát sinch.

Ví dụ nhỏng hình dưới trên đây là sổ cái tài khoản 111 – tiền mặt.

*

Nội dung đầu kỳ: Thể hiện số dư tiền còn tồn lại từ năm trước chuyển sang

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *