*

File Excel phát hành thang lương, bảng lương 2017

1. Lương bậc 1 (nấc lương thấp nhất)

1.1 Mức lương rẻ duy nhất của các bước hoặc chức vụ giản đơn nhất vào điều kiện lao động thông thường không được thấp hơn nút lương về tối tgọi vùng.

Bạn đang xem: Mẫu thang bảng lương 2017 excel

Vùng

Mức lương

I

3.750.000 đồng/tháng

II

3.320.000 đồng/tháng

III

2.900.000 đồng/tháng

IV

2.580.000 đồng/tháng

1.2 Mức lương rẻ độc nhất vô nhị của bạn lao rượu cồn đang qua học tập nghề, đào tạo và huấn luyện nghề (cao hơn nữa tối thiểu 7% so với mục 1.1).

Vùng

Mức lương

I

4.012.500 đồng/tháng

II

3.552.400 đồng/tháng

III

3.103.000 đồng/tháng

IV

2.760.600 đồng/tháng

1.3 Mức lương tốt duy nhất của các bước hoặc chức vụ gồm điều kiện lao hễ nặng nhọc, ô nhiễm, nguy khốn yêu cầu cao hơn nữa tối thiểu 5% so với khoảng lương của các bước hoặc chức vụ bao gồm độ phức tạp tương tự, thao tác vào điều kiện lao động thông thường.

Cụ thể, đối với bạn lao rượu cồn đã qua học nghề, đào tạo và huấn luyện nghề thì nút lương phải chăng tốt nhất vẫn là:

Vùng

Mức lương

I

4.213.125 đồng/tháng

II

3.730.0đôi mươi đồng/tháng

III

3.258.150 đồng/tháng

IV

2.898.630 đồng/tháng

1.4 Mức lương phải chăng tuyệt nhất của quá trình hoặc chức danh gồm điều kiện lao động quan trọng đặc biệt nặng nề nhọc, ô nhiễm, nguy hại yêu cầu cao hơn tối thiểu 7% so với khoảng lương của các bước hoặc chức vụ có độ phức hợp tương tự, làm việc trong điều kiện lao rượu cồn thông thường.

Xem thêm: Chi Tiết Cách Sao Lưu Và Đồng Bộ Danh Bạ Android Với Gmail (Update 2020)

Cụ thể, đối với bạn lao cồn đã qua học tập nghề, huấn luyện và đào tạo nghề thì nấc lương tốt nhất vẫn là:

Vùng

Mức lương

I

4.293.375 đồng/tháng

II

3.801.068 đồng/tháng

III

3.3trăng tròn.210 đồng/tháng

IV

2.953.842 đồng/tháng

2. Lương bậc 2 cùng các bậc cao hơn

Việc thiết kế lương bậc 2 với các bậc cao hơn nữa phải thỏa mãn nhu cầu được quy định: “Bội số của thang lương là hệ số chênh lệch giữa nấc lương của công việc hoặc chức danh tất cả đòi hỏi trình độ chuyên môn kỹ thuật tối đa so với khoảng lương của công việc hoặc chức danh bao gồm đề nghị chuyên môn chuyên môn thấp nhất, số bậc của thang lương, bảng lương phụ thuộc vào vào độ phức hợp cai quản, cấp độ quá trình hoặc chức danh đòi hỏi. Khoảng bí quyết chênh lệch thân nhì bậc lương ngay cạnh bắt buộc đảm bảo an toàn khuyến nghị tín đồ lao động nâng cấp chuyên môn trình độ chuyên môn, chuyên môn, nhiệm vụ, tích lũy kinh nghiệm tay nghề, trở nên tân tiến tài năng tuy thế ít nhất bởi 5%”.