Dưới đây là đều mẫu mã câu gồm chứa từ ” off the shelf “, trong cỗ từ điển Từ điển Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể đọc thêm rất nhiều mẫu mã câu này để đặt câu trong ngôi trường thích hợp nên đặt câu với trường đoản cú off the shelf, hoặc tham khảo thêm ngữ chình ảnh thực hiện từ off the shelf vào cỗ từ bỏ điển Từ điển Anh – Việt1. It was fired from an off-the-shelf rifle .Được bắn từ cây súng ngôi trường không còn có giá đỡ .

Bạn đang xem: Off-the-shelf là gì

2. I pulled a book off the shelf that was from lượt thích 1900,


Tôi mới lôi trường đoản cú bên trên giá đựng sách ra một cuốn nắn với lt ; br / cùng gt ; từ trong năm 1900 .

3. Speaking of which, this one won’t be walking off the shelf anytime soon.

Nói về cuốn nắn sách, nó sẽ không tránh kệ mau chóng đâu .4. In other words, I’ve taken off – the – shelf components, & I’ve sầu made a spectroscope .Nói bí quyết không giống, tôi đã đưa đầy đủ linh prúc khiếu nại thực thi dứt với gắn ráp một kính quang quẻ phổ .5. In other words, I’ve sầu taken off-the-shelf components, & I’ve made a spectroscope .Nói giải pháp khác, tôi đã đưa đầy đủ linch phú khiếu nại thực thi hoàn thành cùng gắn ráp một kính quang đãng phổ .6. This is a standard, off-the-shelf solar cell ; it is connected to the máy vi tính .Đây là 1 trong pin khía cạnh ttránh thông thường, bao gồm sẵn ; nó được nối với máy vi tính .

7. Others sometimes use standard, off-the-shelf business paper as the build material to produce a durable prototype.Các cửa hàng không giống thỉnh thoảng được áp dụng tiêu chuẩn chỉnh, off-the-shelf giấy marketing thương mại nhỏng xây đắp thiết kế nguyên vật liệu nhằm cung ứng một mẫu phân tách độ bền cao .8. Commercial off-the-shelf Retail software Proprietary software Gratis versus Libre Shareware commercial software – Definitions from Dictionary. com David A. Wheeler ( 2009 – 02-03 ) .Phần mượt sale kinh doanh nhỏ Phần mượt chiếm dụng độc quyền Shareware ^ commercial software – Definitions from Dictionary. com ^ David A. Wheeler ( ngày 3 tháng 2 năm 2009 ) .

Xem thêm: ️ Cách Tính Điểm Chuyên Vào Lớp 10 Năm 2021 Tại Hà Nội, Cách Tính Điểm Thi Vào Lớp 10 Năm 2021

9. If at all possible, we really would like khổng lồ use smart biomaterials that we can just take off the shelf và regenerate your organs.

Nếu hoàn toàn có thể công ty chúng tôi thực sự mong muốn thực hiện thứ bốn sinch học lanh lợi mà lại hoàn toàn hoàn toàn có thể dễ dàng tách ra khỏi vỏ và tái chế tạo ra những đơn vị trong size hình

10. Taking a book off the shelf he found himself intrigued, not with the words of the book, but with the notes penciled in the margin .

khi rước một quyển sách trên kệ xuống anh không ngoài tò mò, chưa hẳn bởi nội dung của quyển sách, cơ mà là vì những cái ghi chụ bằng cây viết chì bên lề sách .11. To save sầu time and money, the IBU built the machine with commercial off-the-shelf parts from original equipment manufacturers whenever possible, with assembly occurring in Boca Raton at a plant Estridge designed .Để tiết kiệm túi tiền với chi phí thời hạn cùng tiền tài, IBU đang cung cấp thiết bị này với gần như thành phần thương thơm mại tự đa số nhà phân phối thiết bị mở màn bất kể lúc nào trọn vẹn có thể, cùng với việc đính thêm ráp xảy ra tại Boca Raton .

12. In many instances, the food you take off the shelf in a grocery store has been harvested under- ripe lớn avoid damage during travel time. This means it hasn’t yet reached its peak nutrition.Trong một vài ba ngôi trường thích hợp, thức ăn được bao gồm trong tiệm tạp hoá vẫn không có được đến hơn cả độ bồi bổ tối đa của nó

13. In 2005, the group secured funding khổng lồ build a large-scale construction 3D printing machine using ‘off the shelf‘ components (concrete pumping, spray concrete, gantry system) khổng lồ explore how complex such components could be and realistically meet the demands for construction.

Năm 2005, đội vẫn đảm bảo cung ứng vốn để kiến tạo xây đắp một trang bị in 3D có bài bản mập áp dụng phần lớn nhân tố ‘ phía bên ngoài ‘ ( bơm bê tông, bê tông phun, màng lưới khối hệ thống giàn ) để mày mò phần nhiều yếu tố tinh vi ra sao với phân păn năn trong thực tiễn nhu cầu thiết kế sản xuất .

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *