Bạn đang coi phiên bản rút ít gọn gàng của tư liệu. Xem cùng cài tức thì bạn dạng tương đối đầy đủ của tài liệu tại trên đây (60.56 KB, 1 trang )


Bạn đang xem: Phiếu nhập kho theo quyết định 48

ABCD1234Cộng×××××Tổng cộng số chi phí (Viết bởi chữ): …………………………………………………………………………Số bệnh từ cội kèm theo: ………………………………………………………………………………..Người lập phiếu(Ký, họ tên)Người giao hàng(Ký, bọn họ tên)
*
Mẫu Quy chế, chính sách ban hành đương nhiên Quyết định 1 840 0
*
Mẫu VB khác được ban hành hoặc phê chăm sóc kèm theo Quyết định 1 353 0
*
Mẫu report thực hiện thanh tân oán những nghĩa vụ và quyền lợi cho người lao hễ mất việc có tác dụng trường đoản cú nguồn vay theo ra quyết định số 30/2009/QĐ-TT 1 641 0
*
Tài liệu BIỂU MẪU "BIÊN BẢN CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA " pptx 2 1 4
*
Tài liệu Mãu xác thực và kiến nghị đối tượng người sử dụng hưởng chính sách một lượt theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg pptx 1 915 0

Xem thêm: Trò Chơi Ngôi Sao Hollywood Online, Game Ngôi Sao Hollywood

*
Mẫu ý kiến đề nghị xét hưởng trọn cơ chế trợ cung cấp theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ppsx 2 576 0
*
Mẫu giấy reviews đưa ra trả chế độ trợ cung cấp các tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 mon 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ppt 2 843 0
*
Mẫu đưa ra quyết định về vấn đề hưởng trọn chế độ trợ cấp cho hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐTTg ppt 3 765 0
*
Mẫu phiên bản ksong đường nhân về nghị tận hưởng chính sách trợ cấp một lượt theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg pdf 3 668 0
*
Mẫu Danh sách cố nhiên Quyết định CNTN 2 7 5
(60.56 KB - 1 trang) - Mẫu phiếu nhập kho bằng Excel - Mẫu phiếu nhập kho theo Quyết định 48 và 15 Phieu Nhap Kho
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *