function tS() x=new Date(); x.setTime(x.getTime()); return x; function y2(x) x=(x 11) ap ="PM"; ;return ap; function dT() if(fr==0) fr=1; document.write(""+eval(oT)+""); tP.innerText=eval(oT); setTimeout("dT()",1000); var dN=new Array("Chủ nhật","Thứ hai","Thứ đọng ba","Thứ đọng tư","Thứ năm","Thđọng sáu","Thứ bảy"),mN=new Array("1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12"),fr=0,oT="dN+", "+tS().getDate()+"/"+mN+"/"+y2(tS().getYear())+"-"+tS().getHours()+":"+tS().getMinutes()+" "+k()"; dT();


Bạn đang xem: Phòng tài nguyên môi trường huyện hóc môn*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Xem thêm: Nguyên Nhân Và Cách Hóa Giải Tuổi Vợ Chồng Không Hợp, Cách Hóa Giải Xung Khắc Vợ Chồng

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*