khi học cấu trúc dữ liệu SQL Server tất cả một kỹ năng đặc biệt cơ mà các bạn phải nắm rõ vày vào học hành lẫn thao tác làm việc vẫn cần áp dụng rất nhiều. Dưới đấy là hướng dẫn cụ thể biện pháp sản xuất bảng SQL mang lại các bạn sẽ quan liêu tâm!
Bạn đang xem: Tạo bảng trong sql server 2008

1. Tạo bảng vào SQL Server năm trước – những quy tắc đặt tên chúng ta nên biết

– Đặt tên bảng (table): Một trong những điều cần biết đầu tiên khi chế tạo bảng trong SQL sẽ là khắc tên bảng. Nên đặt tên bảng đề đạt đúng thực thể cùng thân những từ bỏ cần sử dụng cam kết từ bỏ “_” để phân tách. Bên cạnh đó, không nên được sắp xếp tên bảng chứa các từ “table” tốt “file”. Trong database, thương hiệu bảng là duy nhất

– Đặt thương hiệu cột (column): Đặt thương hiệu cột cũng tương đối quan trọng Lúc tạo nên bảng các đại lý tài liệu vào SQL. Tên cột đặt dựa vào nằm trong tính và cũng áp dụng “_” để phân tác phương pháp từ bỏ. Trong bảng, tên cột là duy nhất

2. Tạo table vào Squốc lộ Server – Kiểu dữ liệu

2.1 Kiểu chuỗi

Khi create table vào SQL chúng ta đề nghị làm rõ ý nghĩa sâu sắc của các phong cách chuỗi sau:

Tạo bảng vào SQL hệ thống cũng cần được hiểu rõ những kiểu dáng dữ liệu số, cố thể:

Kiểu dữ liệuMiêu tả
Số nguyên
tinyintChứ đọng những số trường đoản cú 0 – 255
smallintChứa các số tự -32,768 mang lại 32,767
intChứa các số từ bỏ -2,147,483,648 đến 2,147,483,647
Số thực
floatChứa các số trường đoản cú -1.79E + 308 mang đến 1.79E + 308

2.3 Kiểu date/ time

Kiểu dữ liệuMiêu tả
dateNgày, mon, năm
datetimeNgày, tháng, năm cùng giờ

3. lấy ví dụ về chế tạo ra bảng trong Squốc lộ Server

Để giúp chúng ta nắm rõ hơn về phương pháp chế tác bảng trong Squốc lộ chúng tôi xin gợi ý một ví dụ ví dụ.

Xem thêm: Tắt Chức Năng Kiểm Tra Lỗi Chính Tả Trong Word 2003, Cách Bỏ Kiểm Tra Chính Tả Văn Bản Trong Word

Giả sử, giả dụ bạn có nhu cầu tạo thành 2 bảng thuộc database QuanLyNhanSu:

Bảng PHONGBAN có: Tên cơ sở (khóa chính), số điện thoạiBảng NHANVIEN có: Mã nhân viên cấp dưới (khóa chính), thương hiệu nhân viên cấp dưới, nam nữ, thương hiệu phòng ban (khóa ngoại)

Thì câu lệnh tạo nên bảng vào SQL như sau:

Bảng PHONGBAN:

Create Table PHONGBAN (

TenPhong nvarchar(30)

,SDT varchar(15)

,primary key(TenPhong)

)

Bảng NHANVIEN:

Create Table NHANVIEN (

MaNv char(15)

,TenNv nvarchar(50)

,GioiTinh nvarchar(4)

,TenPhong nvarchar(30)

,primary key(MaNv)

,foreign key(TenPhong) references PHONGBAN(TenPhong)

)

*

Hình ảnh thực hiện tạo nên bảng trên Microsoft Squốc lộ Server Management Studio

*

Kết trái Lúc tạo ra bảng thành công

Vậy nên, cùng với mọi ban bố vừa share trên chắc hẳn chúng ta đã biết cách tạo bảng SQL ra sao, viết câu lệnh ra làm sao. lúc sản xuất bảng yêu cầu nắm vững và nắm rõ những vẻ bên ngoài tài liệu nhằm rời sử dụng không nên.