Nếu bạn bắt đầu bắt đầu học giờ Nước Hàn chưa lâu, hãy mở màn trường đoản cú câu Xin xin chào tiếng Hàn và các câu kính chào hỏi, tạm biệt thường dùng để tiếp xúc sau đây.

Bạn đang xem: Tiếng hàn quốc xin chào là gì


1. Xin kính chào tiếng Hàn và đầy đủ câu xin chào hỏi, từ giã thường dùng

Đây là mọi kiến thức giờ Hàn cơ bạn dạng tốt nhất mà lại ai ước ao học tập tiếng Hàn cũng cần phải ráng chắc hẳn với áp dụng liên tục vào giao tiếp. Xin kính chào giờ Hàn cùng gần như câu xin chào hỏi, lâm thời biết không hề thiếu, cụ thể tiếp sau đây để bạn học và vận dụng cho mình:

*

* 안녕? – Phiên âm là An-nyong?): Nghĩa là Chào bạn

* 안녕하십니까? - Phiên âm là An-nyong-ha-sim-ni-kka?: Nghĩa là Chào các bạn.

* 안녕하세요? - Phiên âm là An-nyong-ha-sê-yo?: Nghĩa là Chào bạn.

* 좋은 아침입니다: Nghĩa là Chào buổi sáng

* 안녕하세요: Nghĩa là Chào buổi chiều

* 안녕하세요: Nghĩa là Chào buổi tối

* 안녕히 주무세요: Nghĩa là Chúc ngủ ngon

* 만나서 반갑습니다. - Phiên âm là Man-na-sô- ban-gap-sưm-ni-da: Nghĩa là Rất vui được chạm chán các bạn.

* 만나서 반가워. - Phiên âm là Man-na-sô- ban-ga-wo: Nghĩa là Rất vui được gặp mặt chúng ta.

*오래간만이에요. - Phiên âm là Ô-re-gan-man-i-ê-yo: Nghĩa là Lâu rồi không gặp mặt bạn

* 오래간만입니다. - Phiên âm là Ô-re-gan-man-im-ni-da: Nghĩa là Lâu rồi không chạm mặt bạn.

* 잘 지내요. - Phiên âm là Jal-ji-ne-yo: Nghĩa là Tôi thông thường.

* 그저 그래요. - Phiên âm là Gư-jơ-gư-re-yo: Nghĩa là Tàm trợ thời, bình thường.

* 괜찮습니다. - Phiên âm là Kuen-chan-ssưm-ni-da: Nghĩa là Mọi sản phẩm mọi ổn.

* 괜찮아. - Phiên âm là Kuen-cha-na-yo: Nghĩa là Tôi không sao tốt Tôi ổn nhưng.

* 또 뵙겠습니다 - Phiên âm là Tô-pôp-ge-ssưm-ni-da: Nghĩa là Hẹn gặp lại bạn.

* 미안합니다. - Phiên âm là Mi-an-ham-ni-da: Nghĩa là Tôi xin lỗi

* 늦어서 미안합니다. - Phiên âm là Nư-jơ-sơ- mi-an-ham-ni-da: Nghĩa là Tôi xin lỗi, tôi cho muộn.

* 감사합니다 - Phiên âm là Gam-sa-ham-ni-da: Nghĩa là Cảm ơn

* 고마워. - Phiên âm là Go-ma-wo: Nghĩa là Cảm ơn.

* 고맙습니다. - Phiên âm là Go-map-sưm-ni-da: Nghĩa là Cảm ơn

* 뭘요 - Phiên âm là Mwol-yo: Nghĩa là Không có gì.

* 아니예요 - Phiên âm là A-ni-yê-yo: Nghĩa là Không gồm gì

* 네/예 - Phiên âm là Nê/Yê: Nghĩa là Vâng

* 응/어 - Phiên âm là Eung/ơ: Nghĩa là Yeah

* 저기요- Phiên âm là Jơ-gi-yo: Nghĩa là Này

* 잠깐만요/잠시만요 - Phiên âm là Jam-kkan-man-yô/Jam-si-man-yô: Nghĩa là Làm ơn hóng chút ạ.

* 아니 - Phiên âm là A-ni: Nghĩa là Không phải

* 아니요/ 아뇨- Phiên âm là A-ni-yô/A-nyô: Nghĩa là Không

* 안녕히 가세요 - Phiên âm là An-nyơng-hi ga-se-yô: Nghĩa là Tạm biệt

* 잘 가 - Phiênâm là Jal ga: Nghĩa là Tạm biệt (bản thân đi đây)

* 안녕히 가십시오 - Phiên âm là An-nyơng-hi ga-sip-si-ô: Nghĩa là Tạm biệt.

* 잘 있어- Phiên âm là Jal is-sơ: Nghĩa là Tạm biệt, tôi đi trên đây.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Bình Gas An Toàn, Tránh Rò Rỉ Gas Và Chống Cháy Nổ

* 안녕히 계세요 - Phiên âm là An-nyơng-hi gyê-sệ-yô: Nghĩa là Goodbye.

* Muốn hỏi Quý Khách bao gồm khỏe mạnh ko là 안녕하세요?

* 좋아요, 고마워요: Nghĩa là Tôi khỏe khoắn, cảm ơn bạn

* 당신은요?: Nghĩa là Còn bạn?

* 환영합니다: Nghĩa là Chào mừng

* 좋은 하루 되세요: Nghĩa là Chúc một ngày xuất sắc lành

* 나중에 봐요: Nghĩa là Hẹn gặp lại chúng ta sau

* 내일 봐요: Nghĩa là Hẹn chạm chán lại bạn vào ngày mai.

* 아름다운 날입니다: Nghĩa là Đó là một trong ngày đẹp ttách.

* 죄송합니다: Nghĩa là Xin lỗi Khi vô tình va vào ai kia.

* Muốn nắn nói Tôi rất có thể góp gì được không? là 무엇을 도와 드릴까요?:

* 잘자요! - Phiên âm là Jal ja yo: Nghĩa là Chúc ngủ ngon

* 안영히 주무새요! - Phiên âm là An young hi chu mu se yo: Nghĩa là Chúc ngủ ngon.

* 즐겁게보내새요! - Phiên âm là Chư ko un bo ne se yo: Nghĩa là Chúc nô nức.

* 생일죽아합니다 - Phiên âm là Seng il chu ka say mê ni ta: Nghĩa là Chúc mừng sinch nhật giờ Hàn.

*

* 만나서 반갑습니다 - Phiên âm là Man na so ban gap sưm mi ta: Nghĩa là Rất vui được gia công quen thuộc.

* 잘지냈어요? 저는 잘지내요- Phiên âm là Jal ji net so yo: Nghĩa là quý khách hàng gồm khỏe không? Cảm ơn, tôi khỏe

* 이름이 무엇이에요? 제이름은 … 에요 - Phiên âm là I rưm mi mu ót yêu thích e yo: Nghĩa là Tên các bạn là gì? Tên tôi là...

* 안녕히게세요. 또봐요 - Phiên âm là An young hi ke se yo. tkhổng lồ boa yo: Nghĩa là Tạm biệt. Hẹn gặp lại.

* 안녕히가세요. 또봐요 - Phiên âm là An young hi ka se yo. tkhổng lồ boa yo: Nghĩa là Tạm biệt. Hẹn gặp lại.

* 몇살 이세요? 저는 … 살이에요 - Phiên âm là Myet sa ri e yo? jo nưn … sa ri e yo: Nghĩa là quý khách từng nào tuổi? Tôi... tuổi

* 괜찬아요! - Phiên âm là Khuen ja na yo: Nghĩa là Không sao đâu.

* 알겠어요 - Phiên âm là Al get so yo: Nghĩa là Tôi biết rồi.

* 모르겠어요 - Phiên âm là Mo rư get so yo: Nghĩa là Tôi trù trừ.

* 다시 말슴해 주시겠어요? - Phiên âm đã đọc làTa mê man mal sư me ju ham get so yo?:Nghĩa là quý khách hàng làm ơn nói lại được không?

* 한국어 조금 할 수있어요- Phiên âm là Hang ku ko jo gưm hal su it so yo: Nghĩa là Tôi có thể nói rằng được một chút ít giờ Hàn.

* 천천히 말슴해 주시겠어요? - Phiên âm là Chon chon hi mal sư me ju mê mệt get so yo: Nghĩa là Bạn có thể nói chậm trễ một chút được không?

Mỗi một văn bản có tới vài phương pháp nói khác nhau nhưng bạn phải ghi nhớ nhằm áp dụng trong lúc học ngôn ngữ này nhé.

2. Những thắc mắc tiếp xúc giờ Hàn cho người mới bắt đầu

Những fan mới ban đầu học giờ đồng hồ Hàn không lâu nhằm hoàn toàn có thể ban đầu giao tiếp cơ bạn dạng, bạn nên học những câu hỏi tiếp xúc phổ cập trong giờ đồng hồ Hàn để thực hiện như:

*

* Muốn nắn hỏi Tên các bạn là gì? là 이름이 뭐예요? - Phiên âm vẫn phát âm lài-rư-mi muơ-yê -yô?

* 누구예요? - Phiên âm là nu-cu-yê -yô: Nghĩa là Ai đó?

* Muốn hỏi Người chính là ai vậy? là 그사람은 누구예요? - Phiên âm sẽ đọc là cư-xa-ra-mưn nu-cu-yê -yô?

* Muốn hỏi Bây tiếng nhiều người đang sốngnơi đâu vậy? là 지금 어디예요? - Phiên âm đang đọclà chi-kưm ơ-ti-yê -yô ?

* 무슨일이 있어요? - Phiên âm là mu-xưn-i-ri ít-xơ-yô: Nghĩa là Có cthị xã gì vậy?

* Muốn hỏi quý khách từ bỏ đâu cho vậy? là 어디서 오셧어요? - Phiên âm sẽ đọc là ô-ti-xô ô -xyơt -xơ-yô ?

* Muốn nắn hỏi Nhà bạn nghỉ ngơi Khu Vực làm sao vậy? là 집은 어디예요? - Phiên âm đang gọi là chi-pưn ơ-ti-yê -yô?

* 뭐예요? - Phiên âm là muơ-yê -yô: Nghĩa là Cái gì vậy?

* 왜요? - Phiên âm là oe-yô: Nghĩa là Tại sao?

* Muốn nắn hỏi Ông Kim cótại chỗ này không? là 김선생님 여기 계세요? - Phiên âm đang đọclà Kim-xơn-xeng-nlặng yơ-gi -kyê -xê -yô ?

* 미스김 있어요? - Phiên âm là mi-xư -kim ít-xơ-yô: Nghĩa là Cô Kyên có ở chỗ này không?

* 어때요? Phiên âm là Ơ-te-yô: Nghĩa là Thế như thế nào rồi/Sao rồi/Có được không?

*언제 예요? - Phiên âm là Ơn-chê -yê -yô: Nghĩa là Bao giờ/khi nào?

* 이게 뭐예요? - Phiên âm là i-kê muơ-yê -yô: Nghĩa là Cái này là gì?

* 저게 뭐예요? - Phiênâm là chơ-kê muơ-yê -yô: Nghĩa là Cái tê là gì?

* 뭘 하고 있어요? - Phiên âm là muơl ha-kô -ít-xơ-yô: Nghĩa là Quý khách hàng đã làm những gì vậy?

* 얼마예요? - Phiên âm là Ơl-ma-yê -yô: Nghĩa là Bao nhiêu tiền?

Đây là gần như câu giao tiếp giờ đồng hồ Hàn làm việc trình độ cơ bản độc nhất vô nhị mà lại ngay lập tức tự Khi bước đầu học, bạn cần rứa được cùng rất có thể áp dụng tức thì trong giao tiếp của bản thân.

3. Những câu giao tiếp giờ đồng hồ Hàn Lúc du ngoạn Hàn Quốc

Du kế hoạch Nước Hàn là đề nghị thu hút mà nhiều người dân Việt hiện giờ ý muốn tất cả. Nếu bạn bao gồm điều kiện và thời hạn cho tới xứ ssống kyên đưa ra cơ mà không thông thuộc giờ Hàn sẽ làm cho bớt sự thu hút của chuyến đi phần lớn. Vì vậy hãy học tập nkhô giòn đa số câu tiếp xúc cho chuyến phượt tới đây của bản thân mình sau đây nhé. Những trường thích hợp thông dụng mà lại người đi phượt Hàn Quốc thường xuyên chạm mặt nlỗi đi hỏi con đường của dân du ngoạn, đi mua sắm, đi ẩm thực ăn uống và phòng vào trường vừa lòng bị lạc đường bạn cần phải xử lý thế nào sẽ sở hữu được trong phần văn bản dưới đây.

*

3.1. lúc đi buôn bán, bạn phải học tập rất nhiều câu giao tiếp nào?

Trải nghiệm buôn bán là vấn đề luôn luôn phải có Khi du lịch Nước Hàn. Quý Khách hoàn toàn có thể thiết lập món ăn thực uống, đi tải giày dép, áo quần, tiến thưởng lưu niệm. Để đi bán buôn dễ dãi, bạn nên học ở trong nhà trước mọi câu tiếp xúc sau nhằm tiện lợi rỉ tai với những người bán sản phẩm cùng biểu thị ý mong của mình:

* 이거 얼마나예요 - Phiên âm là i keo eol ma mãng cầu ye yo: Nghĩa là Cái này bao nhiêu chi phí vậy?

* Muốn hỏi Tôi bao gồm mang thử coi vừa ko được không? là 입어봐도 되나요? - Phiên âm là ipo boa vì due mãng cầu yo

* 조금만 깎아주세요? - Phiên âm là mang đến gưm man kka kka chu se yo: Nghĩa là Có thể áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá một ít được không?

* Muốn nắn hỏi Quý khách hàng mang thẻ tín dụng tốt không? là 신용카트 되나요? - Phiên âm là sin yeong kha tlỗi due mãng cầu yo

* 이걸로 주세요 - Phiên âm là i kol lo chu se yo: Nghĩa là Tôi vẫn lấy đặc điểm này.

* 영수증 주세요? - Phiên âm là yeong su bác chu se yo: Nghĩa là Cho tôi mang hóa đơn được không?

*

3.2. Những câu tiếp xúc trong trường hợp cần thiết khi phượt Hàn Quốc

Trong chuyến du ngoạn Hàn Quốc, nếu như chạm mặt đa số ngôi trường hợp sau, chúng ta cũng có thể cần sử dụng những câu giao tiếp:

* 여권을 잃어 버렸어요 - Phiên âm là yo kuon nưl i reo beo ryeot so yo: Nghĩa là Tôi bị mất hộ chiếu.

* 지갑을 잃어 버렸어요 - Phiên âm là bỏ ra gap pưl i reo beo ryeot so yo: Nghĩa là Tôi bị mất ví tiền.

* Muốn nắn nói Tôi bị lạc mặt đường là 길을 잃었어요 - Phiên âm là kil ruwl i reo beo ryeot so yo

* 도와주세요 - Phiên âm là do oa chu se yo: Nghĩa là Hãy giúp tôi

* 대사관이 어디에 있어요? - Phiên âm là de sa quan liêu ni eo di e it seo yo: Nghĩa là Đại sứ tiệm làm việc đâu?

* Muốn nắn hỏi Cho tôi hỏi đồn cảnh sát sát đâynhất? là 가장 가까운 경찰서가 어디에요? - Phiên âm vẫn đọclà ka chang ka kka un kyeong chal seo ga eo di e yo

* Muốn nắn nói Tôi mượn Smartphone của chúng ta chút xíuđược không? là 당신의 전화기를 빌릴수 있을까요? - Phiên âm sẽ phát âm là dang sin e cheon hoa ki rul bil li su ot sư kka yo

3.3. Những câu tiếp xúc cần sử dụng hỏi mặt đường Lúc du lịch Hàn Quốc

Muốn nắn hỏi đường lúc ra phía bên ngoài trong chuyến du lịch Hàn Quốc, các bạn sẽ hỏi các câu sau:

*

* 어디에서 댁시를 타요? - Phiên âm là eo di e seo tek tê mê rul tha yo: Nghĩa là Tôi hoàn toàn có thể bắt taxi sinh hoạt đâu?

* 여기는 어디에요? - Phiên âm là yeo ki nưn eo di e yo: Nghĩa là Cho hỏi đấy là ở đâu vậy?

* 이곳으로 가주세요 - Phiên âm là i kot su ro ka chu se yo: Nghĩa là Hãy đưa tôi mang đến can dự này.

* 버스정류장이 어디세요? - Phiên âm là beo su cheong ryu chang eo di se yo: Nghĩa là Trạm xe pháo buýt ở đâu vậy?

* Muốn nắn nói Làm ơn chỉ đến tôi ngân hàng ở cách đây không lâu được không? sẽ có được câu là 가까운 은행이 어디 있는 지 아세요? - Phiên âm đã phát âm là Sillyehamnidomain authority. Gakkaun eunhaeng-i eodi inneunji aseyo?

* 여기서 세워주세요 - Phiên âm là yeo ki seo se uo chu se yo: Nghĩa là Làm ơn hãy tạm dừng ở chỗ này.

3.4. Những câu giao tiếp giờ Hàn Khi đi nhà hàng

Vào nhà hàng nhà hàng siêu thị vào chuyến du ngoạn Hàn Quốc, chúng ta có thể áp dụng những câu tiếp xúc sau đây:

* Muốn ý kiến đề nghị Có thể trình làng đến tôi vài món được không? sẽ có câu là 추천해주실 만한거 있어요? - Phiên âm đã đọclà chu chon he chu sil man han keo dán giấy isso yo

* Muốn nắn hỏi Có thể cho tôi xem thực 1-1 được không? sẽ sở hữu câu là 메뉴 좀 보여주세요? - Phiên âm vẫn đọc là me nyu chom bo yeo chu se yo

* Muốn nắn nói Cho tôi xin một chút nước đã là 물 좀 주세요 - Phiên âm là mul chom chu se yo

* 이것과 같은 걸로 주세요 - Phiên âm là i keot koa keol lo chu se yo: Nghĩa là Làm ơn đến tôi món này.

* 맵지안게 해주세요- Phiên âm là mep ji an ke he chu se yo: Nghĩa là Đừng làm bếp cay thừa nhé.

* Muốn nói Hãy thanh hao toán thù mang đến tôi. sẽ sở hữu được câu trong giờ Hàn là 계산서 주세요 - Phiênâm sẽ phát âm là kye san seo chu se yo

Chủ đề tiếp xúc giờ đồng hồ Hàn được không ít fan quan tâm Khi mong muốn thực hiện chuyến du ngoạn Hàn Quốc với rất nhiều đề xuất cuốn hút, thú vị tốt nhất. Quý khách hàng chỉ cần dành chút ít thời gian học tập trước rất nhiều câu hội thoại sinh sống bên trên gợi nhắc để giúp chuyến đi của chúng ta trsinh sống nên thuận tiện hơn, thú vị rộng những cơ mà không mất quá nhiều thời hạn tốt phát sinh trung tâm lí mắc cỡ học tập ngoại ngữ của chính mình.

Tóm lại, Xin xin chào giờ đồng hồ Hàn là một câu phổ biến tốt nhất nhưng mà các bạn sẽ được học ngay từ Lúc ban đầu học tập giờ Hàn. Nội dung này bên trong phần học tập giờ đồng hồ Hàn cơ bạn dạng của bất kỳ người học tập làm sao nhưng mà người nào cũng thiết yếu không ghi nhớ, thiết yếu ko học. Hy vọng các mẫu câu hội thoại trong nội dung bài viết vẫn mang đến cho mình hầu như nội dung mà lại bản thân sẽ yêu cầu và hoàn toàn có thể vận dụng vào học tức thì.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *