bài tập thay đổi từ bỏ bây giờ hoàn thành quý phái quá khứ đơn là dạng bài bác tập phổ cập lúc học giờ đồng hồ anh. Để cố dĩ nhiên những cấu tạo câu đưa thì hiện tại ngừng thanh lịch quá khứ solo, hãy cùng Chăm học bài bác ôn lại kỹ năng và kiến thức và dứt hết phần bài xích tập đưa ra nhé! Yên vai trung phong là Chăm học bài bác đã tổng thích hợp bài xích tập biến đổi từ hiện thời kết thúc quý phái thừa khứ đọng 1-1 gồm câu trả lời nhé!

Ngữ pháp chuyển thì bây chừ xong xuôi sang trọng thừa khứ đơn

1. Thì hiện giờ chấm dứt và 3 kết cấu vượt khđọng solo tương ứng

Form: (1) S + have/has + not + VpII + for + time

(2) It is + time + since + S + (last) + V-ed

(3) S + last + V-ed + time + ago

(4) The last time + S + V-ed + was + time + ago

Ex: Content (Ngữ cảnh): I met one of my friover, Nhi, 2 years ago, but after that I haven’t met she until now.

Bạn đang xem: Viết lại câu từ quá khứ đơn sang hiện tại hoàn thành

(1) I haven’t seen Nhi for 2 years

(2) It is 2 years since I (last) saw Nhi

(3) I last saw Nhi 2 years ago (Cách cần sử dụng tự nhiên)

(4) The last time I saw Nhi was 2 years ago.

2. Cấu trúc for và ago

Form: S + started/began + doing sth + time + ago

S + have/has + VpII + for + time

Ex: I started learning English 4 years ago.

=> I have learnt English for 4 years.

3. Cấu trúc thắc mắc lúc nào (When) cùng bao thọ (How long)

Form:  When did + S + V?

= How long + have/has + S + VpII?

Ex:

How long have you learnt English?

When did you start learning English?

4. Cấu trúc The first time với never… before

Form: This is the first time + S + have/has + VpII

= S + have/has + never + VpII + before.

Ex: This is the first time I have been to nhật bản.

= I have sầu never been to lớn nhật bản before.

*

bài tập đổi khác trường đoản cú hiện giờ dứt sang vượt khứ đọng đối kháng gồm đáp án

Viết lại câu tự thừa khđọng đối kháng thanh lịch hiện giờ chấm dứt không làm đổi khác nghĩa

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

->

2/ When did you bought that bag?

->

3/ I last saw hyên ổn 2 days ago.

->

4/ I started writing blog 2 months ago

->

5/ She began living in Danang when she was a child.

->

6/ It is 5 years since I last visit my grandparents.

->

7/ When did you start loving him?

->

8/ The last time I went to bar was 6 years ago.

->

9/ It’s years since she wrote lớn me.

->

10/ I last took a bath 2 days ago.

->

các bài tập luyện đổi khác thì hiện thời kết thúc quý phái vượt khứ đọng đơn

1/ How long have you been here?

->

2/ This is the first time I have seen such a beautiful girl.

->

3/ I haven’t gone lớn school for 4 months because of covid-19.

->

->

->

4/ I have sầu never visited Halong Bay before.

->

5/ I haven’t cheated in exam for years.

->

->

->

6/ I have married for 10 years.

->

7/ How long have she lived in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

->

->

->

9/ I have learnt French for 3 years.

->

10/ I haven’t met her for 5 days.

->

->

->

*

Đáp án:

Viết lại câu từ quá khứ solo sang hiện giờ xong không có tác dụng đổi khác nghĩa.

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

-> I haven’t cooked for 3 years

2/ When did you buy that bag?

-> How long have you bought that bag?

3/ I last saw hyên ổn 2 days ago.

-> I haven’t seen hyên ổn for 2 days.

4/ I started writing blog 2 months ago

-> I have written blog for 2 months.

5/ She began living in Danang when she was a child.

-> She has lived in Danang since she was a child.

6/ It is 5 years since I last visited my grandparents.

-> I haven’t visited my grandparents for 5 years.

7/ When did you start loving him?

-> How long have sầu you loved him?

8/ The last time I went to lớn bar was 6 years ago.

-> I haven’t gone to lớn bar for 6 years.

9/ It’s years since she wrote to lớn me.

-> She hasn’t written khổng lồ me for years.

10/ I last took a bath 2 days ago.

-> I haven’t taken a bath for 2 days.

bài tập biến đổi thì ngày nay hoàn thành thanh lịch quá khứ đọng đơn

1/ How long have you been here?

-> When did you go here?

2/ This is the first time I have sầu seen such a beautiful girl.

-> I have never seen such a beautiful girl before.

3/ I haven’t gone khổng lồ school for 4 months because of covid-19.

-> The last time I went lớn school was 4 months ago…

-> I last went khổng lồ school 4 months ago.

-> It is 4 months since I last went to school

4/ I have never visited Halong Bay before.

-> This is the first time I have visited Halong Bay.

5/ I haven’t cheated in exam for years.

-> It is years since I last cheated in exam

-> The last time I cheated in exam was years.

-> I last cheated in exam years ago.

6/ I have sầu married for 10 years.

-> I started marrying 10 years ago.

7/ How long have sầu she lived in Danang?

-> When did she start living in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

-> He last smoked 2 years ago.

-> The last time he smoked was 2 years ago.

-> It is 2 years since he last smoked.

9/ I have learnt French for 3 years.

-> I began learning French 3 years ago.

10/ I haven’t met her for 5 days.

-> I last met her 5 days ago.

-> It is 5 days since I last met her.

-> The last time I met her was 5 days ago.

Xem thêm: Danh Sách Các Trường Đại Học Tại Cần Thơ, Top 7 Trường Đại Học Tốt Nhất Tại Cần Thơ

Trên đây là một trong những bài tập đổi khác trường đoản cú ngày nay ngừng sang trọng thừa khứ đơn tất cả lời giải bởi Chăm học tập bài bác phân tích, tổng phù hợp và biên soạn. quý khách hàng đang xong xuôi hết chưa? Hãy từ nghĩ về ra các trường hợp tốt gặp nhằm nkhô cứng lưu giữ các kết cấu chuyển đổi từ hiện nay kết thúc thanh lịch quá khđọng đơn và ngược trở lại nhé.